Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poválečný vývoj ČR 5.ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poválečný vývoj ČR 5.ročník"— Transkript prezentace:

1 Poválečný vývoj ČR 5.ročník
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Poválečný vývoj ČR 5.ročník

2 Poválečný vývoj Zrodili se dvě supervelmoce, Spojené státy americké a Sovětský svaz. Tyto velmoce počaly rozhodovat o uspořádání světa. Československo se dostalo pod vliv Sovětského svazu. Uzavřena dohoda o odstoupení Podkarpatské Rusi (připojena k Sovětskému svazu)

3 Proběhlo dělení zemědělské půdy (pohraničí)
Proveden odsun německého obyvatelstva Znárodnění velkých továren, dolů, hutí a bank (převedeny do vlastnictví státu) tzv. Benešovy dekrety Proběhlo dělení zemědělské půdy (pohraničí) 1946 – ve volbách zvítězila Komunistická strana Československa

4 V únoru 1948 byla v Československé republice nastolena totalitní, nedemokratická moc komunistické strany. Komunisté dokončili znárodnění všech podniků a továren. Následovala likvidace řemeslníků, obchodníků a živnostníků.

5 Komunismus si získal podporu části obyvatel, protože lidem, kteří si právě prožili hospodářskou krizi a 2. světovou válku slíbil důležité hodnoty jako např. práci pro každého, veřejné zdravotnictví a sociální jistoty. Lidé zapomněli jak je pro člověka důležitá svoboda.

6 1. komunistickým prezidentem se stal Klement Gottwald
Komunisté řídili vše: armádu, policii, činnost soudů, škol, ale i sportovní organizace, vědu, umění a kulturu. KSČ při svém rozhodování musela spolupracovat se Sovětským svazem.

7 Nástup komunistické vlády
Po únoru 1948 byla zahájena přeměna hospodářství. Byla dokončeno znárodnění všech podniků a továren Následovala likvidace soukromých řemeslníků, obchodníků a živnostníků Na venkově byli rolníci násilně nuceni ke společnému hospodaření ve družstvech.

8 Jinak se mluvilo doma a jinak na veřejnosti.
V oblasti kultury byla nastolena tvrdá cenzura – knihy, noviny a časopisy, stejně jako rozhlas a později televize byly pod neustálou kontrolou. Ve školách z učebnic dějepisu zmizela demokratická minulost ČR a naopak se zdůrazňovaly dějiny komunistické strany. KSČ zrušila Sokola a skautské oddíly Jinak se mluvilo doma a jinak na veřejnosti.

9 Po únoru 1948 docházelo k politickým procesům, ve kterých byli odsouzeni nevinní lidé. Docházelo k mučení a mnohdy i k popravám nevinných lidí. Političtí vězni byli posíláni do táborů nucených prací, kde v nelidských podmínkách museli velice tvrdě pracovat. Proces s Miladou Horákovou

10 V roce 1960 se náš stát přejmenoval na Československou socialistickou republiku.
Státní znak Řád K. Gottwalda

11 Rok 1968 – „ Socialismus s lidskou tváří
Rok 1968 – „ Socialismus s lidskou tváří. V čele KSČ stál politik Alexandr Dubček , který chtěl provést reformu socialismu. Tato doba je označována jako Pražské jaro

12 S Pražským jarem nesouhlasila vláda v Sovětském svazu a v okolních socialistických státech.
21. srpna 1968 vtrhla na naše území vojska pěti států v čele se Sovětským svazem.

13 Invaze si vyžádala 108 mrtvých a 500 zraněných civilistů.
(střety cizích vojáků s civilisty a dopravní nehody s okupačními jednotkami) V Československo se postupně začala obnovovat totalitní vláda.

14 Jan Palach Student historie a politické ekonomie na Karlově univerzitě. Na protest proti potlačování svobod po okupaci Československa spáchal 16. ledna 1969 sebevraždu sebeupálením. Na následky rozsáhlých popálenin tři dny poté zemřel. pohřeb Jana Palacha

15 Normalizace Prezident Gustav Husák
Normalizace bylo oficiální pojmenování pro čistky, propouštění ze zaměstnání, zavedení velké cenzury, zrušení mnoha zájmových a politických sdružení a organizací a další represivní opatření po násilném potlačení Pražského jara.

16 Líbivé prostředky komunistického režimu
Výstavba chat Stavba panelových domů – bydlení pro všechny V Praze se začalo stavět metro

17 Výstavba jaderné elektrárny Dukovany
Let V. Remka do kosmu Každých 5 let se konala spartakiáda Výstavba dálnice D1

18 Charta 77 6. ledna 1977 večer bylo poprvé zveřejněno Prohlášení Charty 77.  Jeho signatáři kritizovali „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv. Přestože byl počet signatářů Charty vzhledem k celkovému počtu obyvatel malý, je dnes Charta 77 považována za jednu z nejvýznamnějších akcí odporu vůči předlistopadovému režimu v období normalizace. Mluvčí Charty byl V. Havel

19 Nastává krize komunistického režimu
Komunistický režim postupně přestával být schopen plnit všechna přání svých občanů. Životní podmínky se u nás ve srovnání s rozvinutým světem stávaly horší. Téměř ve všem jsme začali zaostávat. Např: zhoršení životního prostředí, ohrožení zdraví občanů, zákaz cestování, na Západě se vyráběly kvalitnější a modernější výrobky – léky, elektrotechnika, automobily, oblečení, …. Nastává krize komunistického režimu

20 Sametová revoluce 17. Listopadu došlo v Praze k napadení pokojného průvodu studentů k uctění památky J. Opletela.

21 V noci z 18. na 19. listopadu 1989 bylo vytvořeno Občanské fórum, do jehož čela byl postaven Václav Havel. Občanské fórum (OF) vyhlásilo na 27. listopad generální stávku s požadavkem na potrestání viníků policejního zásahu proti demonstrantům, odchod neschopných komunistických politiků a záruky občanských práv a svobod.

22 Následovaly stávky studentů, herců a později se k nim přidali občané po celé republice.

23 "Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí".
29. prosince 1989 byl ve Vladislavském sále Pražského hradu zvolen prezidentem republiky bývalý disident, představitel Charty 77 a čelní představitel OF Václav Havel, jehož heslem se stalo "Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí". „…Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním prostředí. Morálně jsme onemocněli, protože jsme si zvykli něco jiného říkat a něco jiného si myslet. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe….“ Z prezidentského projevu 1.ledna 1990

24 V Československu byla nastolena svoboda a demokracie
V Československu byla nastolena svoboda a demokracie. Lidé mohli vyznávat náboženství, libovolně studovat, svobodně mluvit, psát i cestovat do zahraničí. Mnoho lidí se vrátilo k řemeslu svých otců, lidé mohli začít svobodně podnikat, otevíraly se nové podniky a živnosti. Rolníkům byla navrácena jejich půda. V roce 1990 se konaly první svobodné volby.

25 1. ledna 1993 se rozpadl společný stát Čechů a Slováků a vytvořily se dva samostatné státy – Česká a Slovenská republika.

26 1999 – vstup ČR do NATO 2004 – vstup ČR do Evropské unie

27 Poválečný vývoj ČR – vlastivěda 5
Poválečný vývoj ČR – vlastivěda 5. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence – ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. Windows XP Professional PowerPoint Vlastivěda – M. Bloudková a kol. – SPN Vlastivěda – doc. PhDr. František Čapka, CSc. – Nová škola Vlastivěda – M. Hronek – Prodos Obrazy ze starších českých dějin – J.Harna a kol. – Alter Obrázky z internetu Autor: Mgr. Iva Hořejší ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. (


Stáhnout ppt "Poválečný vývoj ČR 5.ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google