Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Autor: Iva Bekárková Dodatky a úpravy: Ludmila Váňová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Autor: Iva Bekárková Dodatky a úpravy: Ludmila Váňová."— Transkript prezentace:

1 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Autor: Iva Bekárková Dodatky a úpravy: Ludmila Váňová

2 Definice ► Počítačová síť (internet) je množina počítačů, které spolu komunikují na základě komunikačního protokolu přes komunikační medium. ► INTERNET soustava vzájemně propojených počítačových sítí používajících stejný komunikační protokol TCP/IP (protokol= způsob přenosu dat pro určitou službu Internetu).

3 Rodina protokolů TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) ► Přes 100 „členů“ ► HTTP (Hyper Text Transfer Protokol) - přenos stránek systému World Wide Web ► HTTPS (Hyper Text Transfer Protokol Secure) – zabezpečený přenos – banky, internetové obchody, e- mail, iSkola, … ► SMPT (Simple Mail Transfer Protokol) – protokol pro přenos elektronické pošty mezi pošt. servery a pro odesílání zpráv z pošt. klienta p. serveru) ► FTP (File Transfer Protokol) - přenos souborů ► Telnet (Telecommunication network) - přístup ke vzdáleným počítačům, vzdálené přihlašování ► POP3 (pro stahování pošty z pošt. serveru k pošt. klientovi), SSH, …

4 Komunikační média ► "drátová" a "bezdrátová" přenosová média. ► Drátová (vodičová) média jsou specifická tím, že přenášený signál prochází pouze skrze ně (tedy jej tzv. vedou) a až na nežádoucí vyzařování, které se snažíme maximálně omezit, je signál neopouští. ► Naproti tomu bezdrátová ("éterová") média předpokládají šíření signálu ve formě elektromagnetických vln otevřeným prostorem, ať již ve všech směrech či jen v určitém konkrétním směru. ► Drátová média si můžeme dále rozdělit na metalická (kovová) a optická (přenášející světelné paprsky). ► Bezdrátová média zase nejčastěji dělíme podle toho, na jakých frekvencích (v jakých frekvenčních pásmech) je příslušný signál přenášen, resp. vysílán a přijímán. Pak se hovoří o přenosech mikrovlnných, infračervených, obecněji o rádiových atd. (Kritériem může být i způsob bezdrátového přenosu, pak se hovoří například o satelitních přenosech, pozemních přenosech atd. Poměrně samostatnou kategorií pak tvoří bezdrátové optické přenosy (FSO, Free-Space Optics), označované také jako "laserové".)

5

6

7 Počítačové sítě podle rozlohy: ► LAN (Local Area Network) – lokální síť propojení počítačů na malém území, v jedné nebo několika budovách. Př. síť na AG. (někdy označení intranet-vnitřní síť nějakého úřadu) ► MAN (Metropolitan Area Network) – městská datová síť, vznikne propojením několika LAN. ► WAN (Wide Area Network) – rozlehlá počítačová síť s velkým (např. státním nebo kontinentálním) rozsahem. Př. Internet

8 Struktura sítí LAN ► 1. Koncepce (Klient-server)  Server (počítač, který ostatním připojeným počítačům poskytuje svá technická zařízení (hardware) nebo data)  Pracovní stanice (klient, využívá služby sítě poskytované serverem) ► 2. Koncepce (Peer-to-peer)  Není zde jeden vyhrazený server. Správce sítě má neomezená práva a přiděluje účastníkům sítě (uživatelům) různá práva.

9 Topologie sítí

10

11

12

13 INTERNET ► celosvětová počítačová síť, tvořená počítači různých institucí a firem, které jsou navzájem propojeny pevnými linkami, optickými kabely apod. Tyto firmy poskytují placený přístup k Internetu dalším subjektům prostřednictvím modemu. ► Internet vznikl v Americe v 2. polovině 60. let. Původ ve vojenské síti ARPANET, později předáno univerzitám, následné připojování dalších a dalších sítí… ► Vlastnictví a správa Internetu je decentralizována, propojuje různé počítačové architektury.

14 Připojení k Internetu ► Počítač připojíme k Internetu přes poskytovatele (providera), který nám zřídí internetový účet. Připojení: ► vytáčené (pevná telefonní linka+modem, mobilní telefon) ► pevné (přes tel, ale trvalé propojení ► vzduchem – satelit

15 Adresa počítače (DNS Domain Name Systém - adresování počítače v Internetu) ► Každý počítač v síti musí mít jednoznačnou adresu (IP adresu), která je zajištěna pomocí jména počítače a tzv. DOMÉN několika úrovní navzájem oddělených tečkou. ► Př. domén 1. úrovně – představují identifikaci státu (cz sk at de au uk ca nl edu com gov mil org) 3. 2. 1. agkm.cz agkm.czst.agkm.cz

16 URL - Adresa zdroje (Uniform Resource Locator) ► Adresa označuje v počítači přesné místo, kde se nachází požadovaný zdroj. ► Adresa obsahuje protokol, adresu počítače (popř. jméno a heslo) a cestu v adresářové struktuře. Př. ftp://pub.vse.cz/pub/windows/n16e301.exe Př. ftp://pub.vse.cz/pub/windows/n16e301.exe

17 Služby Internetu ► Služby pro komunikaci: - e-mail - diskusní skupiny - komunikační nástěnky - talk - chat - Videokonference - ICQ, Skype ► Sdílení zdrojů a prostředků  připojení k vzdáleným počítačům  přenos souborů,…  www (hypertextový informační systém) ► vyhledávání informací ► obchodování ► …

18 WWW (World Wide Web) ► nejzajímavější a po e-mailu nejdůležitější služba Internetu ► www dokumenty (webové stránky) jsou uloženy www serverech ► www dokumenty (webové stránky) jsou uloženy na tzv. www serverech ► ► s www dokumenty umožňují pracovat programy zvané prohlížeče (browsery). Př. Microsoft Explorer, Netscape Navigator, Mozzila FireFox. Opera ► ► hledání informací - vyhledávací služby - seznamy

19 Vyhledávání informací na internetu ► Používáme PORTÁLY (brány do Internetu)  www.google.cz www.google.cz  www.google.com  www.seznam.cz www.seznam.cz  www.centrum.cz www.centrum.cz  www.atlas.cz www.atlas.cz  www.tiscali.cz www.tiscali.cz  www.altavista.com www.altavista.com Vyhledávání přes Vyhledávání přes –vyhledávače (zadáme pojem) –fulltextem –katalog

20 Elektronická pošta (E-mail = electronic-mail) ► ► Poštovní klienti ► ► Webové poštovní účty   Spam

21 Webové poštovní účty ► www.volny.cz www.volny.cz ► www.centrum.cz www.centrum.cz ► www.email.cz www.email.cz ► www.atlas.cz www.atlas.cz ► www.redbox.cz www.redbox.cz ► www.hotmail.com www.hotmail.com ► www.seznam.cz www.seznam.cz ► www.post.cz www.post.cz ► www.tiscali.cz www.tiscali.cz ► www.quick.cz www.quick.cz ► www.e-mail.cz www.e-mail.cz ► … (Bezplatné webové služby)

22 Poštovní klienti  Microsoft Outlook Express  Microsoft Outlook 2002  Mail602 Klient  Netscape Mail  Pegasus Mail  Eudora…

23 Webové poštovní účty ► ► Výhody   Jsou přístupné z kteréhokoliv místa ► ► Nevýhody   Pomalejší zpracování pošty   Méně funkcí ke zpracování pošty   Méně bezpečné ► ► Výhody   Na Internet můžu být připojen pouze na dobu přijímání pošty   Zpracování pošty je rychlé   Bezpečnost   Mnoho služeb (obyčejný dopis, doporučený dopis, …) ► ► Nevýhody   Pošta je dostupná pouze z mého PC Poštovní klienti

24 Spam ► = nevyžádaná pošta ► Ochrana: různé programy ► www.mail-abuse.org Systém ochrany před zneužíváním elektronické pošty. www.mail-abuse.org


Stáhnout ppt "POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Autor: Iva Bekárková Dodatky a úpravy: Ludmila Váňová."

Podobné prezentace


Reklamy Google