Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika 3.ročník denní studium 2. ročník nástavbové studium

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika 3.ročník denní studium 2. ročník nástavbové studium"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika 3.ročník denní studium 2. ročník nástavbové studium
3. ročník dálkové studium Č.146 Jitka Dušková „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

2 Cenné papíry

3 Obsah prezentace Definice pojmu cenný papír Rozdělení cenných papírů
Charakteristika nejdůležitějších cenných papírů akcie obligace podílové listy směnky

4 Cenné papíry = listina, představující nějaký právní nárok toho kdo ji vlastní, vůči tomu kdo je z ní zavázán Cenný papír vytváří vztah mezi dlužníkem a věřitelem Emitent = ten kdo cenný papír vydal Portfolio = soubor cenných papírů jednoho investora

5 Rozdělení cenných papírů
Podle podoby Listinné cenné papíry Zaknihované cenné papíry Podle formy Cenné papíry na doručitele Cenné papíry na jméno Cenné papíry na řad

6 Rozdělení cenných papírů II
Podle délky držení cenného papíru Dlouhodobé: cenné papíry kapitálového trhu příklad: akcie, obligace Krátkodobé: cenné papíry peněžního trhu příklad: směnky, šeky Podle emitenta státní komunální soukromé

7 Rozdělení cenných papírů III
Podle druhu právního nároku Majetkové – akcie, podílové listy Úvěrové – obligace, směnky, šeky Dispoziční – konosament, skladní list

8 Význam cenných papírů emitent získá finanční prostředky, ke svému podnikání věřitel může investovat a vytvářet zisk

9 Hodnota cenných papírů
nominální hodnota = je hodnota, která je vytištěna na listině tržní hodnota = cena, za kterou se cenný papír nakupuje a prodává – může být vyšší i nižší než nominální

10 Vývoj kurzu akcií ČEZ od 9.12.2002 do 5.3.2010
Převzato z

11 Cenné papíry Ve výkladu se zaměříme na tyto CP Akcie Obligace
Podílové listy Směnky

12 Akcie = majetkový cenný papír Majitel akcie má tři základní práva
právo podílet se na zisku právo na řízení společnosti právo na likvidačním zůstatku Dividenda = podíl na zisku

13 Akcie Druhy akcií Kmenové – hlasovací právo
Prioritní – přednostní právo na dividendu Zaměstnanecké – motivace zaměstnanců

14

15 Obligace = úvěrový cenný papír
jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec jejich vydáním získá emitent finanční prostředky majitel má po celou dobu držení dluhopisu nárok na výplaty úroků a na vrácení nominální hodnoty držením dluhopisů neplynou majiteli práva rozhodovat a zasahovat do hospodaření emitenta

16

17 Podílové listy = majetkový cenný papír
jsou vydávány (prodávány) podílovými fondy za účelem získání prostředků od malých vkladatelů získané prostředky dále investují na finančních trzích majitel má právo podílet se na výnosu fondu a na odpovídající část majetku podílového fondu. majitel však nemá právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu

18 Směnky = cenné papíry peněžního trhu
potvrzují určitý závazek dlužníka vůči věřiteli může být napsána na jakémkoli papíře, avšak musí splňovat zákonem stanovené náležitosti

19 Druhy směnky Vlastní směnku vystavuje dlužník musí být zřetelně označeno slovo „zaplatím“ Cizí směnkou výstavce vyzývá třetí osobu aby zaplatila částku uvedenou na směnce v daném místě a čase věřiteli, obsahuje slovo „zaplaťte“

20

21 Druhy směnky Vlastní směnku vystavuje dlužník musí být zřetelně označeno slovo „zaplatím“ Cizí směnkou výstavce vyzývá třetí osobu(nazývanou jako směnečník), aby zaplatila částku uvedenou na směnce v daném místě a čase věřiteli, obsahuje slovo „zaplaťte“

22

23 Otázky k zopakování Co je to cenný papír ?
Jaké mohou být podoby cenných papírů ? Jaký je rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou ? Jaká práva má akcionář a držitel obligace ? Uveďte příklad majetkového cenného papíru Uveďte příklad úvěrového cenného papíru

24 Použité zdroje Ekonomika 3 pro střední a vyšší hotelové školy nakladatelství Fortuna 2004 Google obrázky


Stáhnout ppt "Ekonomika 3.ročník denní studium 2. ročník nástavbové studium"

Podobné prezentace


Reklamy Google