Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha"— Transkript prezentace:

1 Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha
Ing. Karel Veselý Prezentace na SŽG Praha

2 Začlenění SŽG a úkoly SŽG Praha je organizační jednotkou Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7 Praha 1 Předmětem činnosti SŽG je zajišťovat geodetické a kartografické práce pro činnost související s provozováním železniční dopravní cesty. Tyto činnosti vykonává prostřednictvím odborných oddělení na pracovištích SŽG.

3 Organizační členění SŽG
Oddělení správních činností Odbor centrální dokumentace Pracoviště SŽG v Praze Pracoviště SŽG v Plzni Pracoviště SŽG v Ústí nad Labem Pracoviště SŽG v Českých Budějovicích Pracoviště SŽG v Hradci Králové

4 Pracoviště zabezpečuje zejména:
budování sítě pevných geodetických bodů, uplatnění metody GPS při geodetických pracích, kontrolní práce v bodovém poli, inženýrskou geodézii ve výstavbě geodetická měření pro systém staničení tratí, montáž konzolových značek na trakční stožáry včetně jejich geodetického zaměření, kontrolní měření polohy koleje vzhledem k projektovanému  prostorovému uspořádáni geometrické polohy koleje, projektování GPK tratí a výhybkových zhlaví, projektování optimalizace geometrické polohy koleje, projektování dlouhých tětiv, posouzení a návrhy úpravy geometrické polohy koleje pro vysoké rychlosti speciální měření na mostech, jeřábových dráhách, kolejových vahách vyhotovení a údržbu digitální Jednotné železniční mapy, měření dokumentací skutečného stavu měření podkladů pro projekty staveb správu, reprodukci a distribuci mapového fondu JŽM a ostatní technické dokumentace pro potřebu vlastní, útvarů a ostatních složek SŽDC vedení a údržbu železničního katastru nemovitostí a příslušných katastrálních map, styk s katastrálními úřady, šetření v dokumentaci katastru nemovitostí, zastupování SŽDC,s.o. při realizaci projektů pozemkových úprav, vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní jednání, vytyčování vlastnických hranic pozemků SŽDC,s.o.

5 Odbor centrální dokumentace
spravuje veškerou dokumentaci všech činností SŽG a to v grafické i listinné formě, prostřednictvím informačního systému SŽG provádí správu, reprodukci a distribuci mapového fondu JŽM, ŽBP, projekce a ostatní technické dokumentace vlastnických hranic pozemků

6 OCD se ve své činnosti řídí PI07 Dokumentace zakázky a OŘ 39 Vedení geodetické zakázky

7 Systém kvality řízení je založen na přesné evidenci zakázek

8 Evidence železničního bodového pole

9 Generování geodetických údajů ŽBP z databáze

10 Evidence mapových podkladů

11 Mapové podklady jsou evidovány podle vlastního kladu mapových listů

12 Jednotlivé listy nesou informaci o pokrytí mapovým podkladem

13 Příprava údajů o území pro ÚAP

14 Používaný SW

15 Převést roztříštěná tabelovaná a grafická data do jednotného formátu a čištění dat není jednoduché

16 Struktura dat pro osu 3D

17 Grafické znázornění osy 3D – půdorys a profil

18 Filozofií je udržovat aktuální data v tabelovaném tvaru a dynamicky z nich generovat kresbu

19 Na ose je možné nechat si vykreslit všechny zaměřené objekty, jako mosty, propustky, návěstidla, výhybky apod.

20 Děkuji za pozornost věnovanou náplni práce odboru centrální dokumentace SŽG Praha


Stáhnout ppt "Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google