Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytyčení polohy - metodika, přesnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytyčení polohy - metodika, přesnost"— Transkript prezentace:

1 Vytyčení polohy - metodika, přesnost
46 Vytyčení polohy - metodika, přesnost LS 2014 Bc. Jana Darmopilová, H2IGE1

2 Vytyčování horizontální polohy
= zřízení vytyčovací značky bodu podle jeho projektovaných souřadnic vzhledem k primárnímu systému stavby (vytyčovací síti) Vytyčení stavebního díla = jeho umístění v terénu a vyznačení jeho projektovaného rozměru a tvaru Prostorové vytyčení stavby se provádí Podle vytyčovacích výkresů V souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením

3 Vytyčování horizontální polohy
Potřebné údaje pro vytyčení => vytyčovací výkres Vytyčovací výkresy a výsledky vytyčení musí být ověřeny ÚOZI Geodetické práce při vytyčování: Vybudování vytyčovací sítě Vytyčení prostorové polohy objektu Podrobné vytyčení Vytyčování horizontální polohy pomocí polohové vytyčovací sítě Měřická přímka, polygonový pořad, trojúhelníkový řetězec nebo plošná síť Připojení na S-JTSK

4 Kontroly vytyčení Měření kontrolních prvků (vždy)
Opakované vytyčení nezávisle stejnou metodou se stejnou přesností Opakované vytyčení nezávisle jinou metodou se stejnou přesností Opakované vytyčení s vyšší přesností

5 Přesnost vytyčování Přesnost vytyčování dle doporučených ČSN:
ČSN : Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení. ČSN : Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou. ČSN : Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů. V normách stanoveny: Mezní vytyčovací odchylky pro vytyčení prostorové polohy i podrobné vytyčení jednotlivých druhů => směrodatné odchylky => metody vytyčování, přístroje, pomůcky apod.

6 Vytyčení polárními souřadnicemi
Bod vytyčován jako průsečík kružnice a přímky Přímka dána orientovaným směrem: Přímo (gyroskopicky, astronomicky, magneticky) Nepřímo vzhledem k orientačnímu bodu Vytyčovací prvky se vypočtou ze známých souřadnic délka d polární úhel ω Vytyčovaná délka nesmí být delší, než nejvzdálenější orientace

7 Vytyčení pravoúhlými souřadnicemi
Body jsou dány staničením a kolmicí Vytyčení paty kolmic Vytyčení pravých úhlů na patách kolmic a doměření kolmic Úhly měřeny v jedné poloze dalekohledu nebo pentagonem Délky měřeny pásmem

8 Protínání vpřed z orientovaných směrů
Poloha bodu jako průsečík dvou orientovaných směrů vytyčovaných ze dvou výchozích bodů Orientace směrů: Přímo Nepřímo pomocí jiných daných bodů Potřebujeme dva teodolity (nejefektivnější) Musí být přehledný terén Úloha nemá řešení pro body ležící na spojnici výchozích bodů

9 Protínání vpřed z úhlů Obdobná úloha jako protínání vpřed z orientovaných směrů, ale orientace směrů se získává nepřímo s využitím spojnice obou výchozích bodů Vysoce přesná metoda Vhodné pro rovinný terén Úhel sevřený záměrami by měl být blízký úhlu pravému

10 Protínání z délek Bod vytyčován jako průsečík dvou kružnic
Vhodné pro vytyčování blízkých bodů do délky jednoho kladu pásma Úhel ω nesmí být příliš ostrý Úloha nemá řešení pro body ležící na přímce procházející výchozími body

11 Protínání zpět Bod vytyčován jako průsečík dvou kružnic – měří se dva úhly na vytyčovaném bodě mezi třemi známými body Přesnost závisí na konfiguraci výchozích bodů Nejlepší podmínky – vytyčovaný bod v blízkosti těžiště tří výchozích bodů Nejhorší podmínky – vytyčovaný bod leží v blízkosti kritické kružnice procházející třemi výchozími body

12 Protínání z úhlu a délky
Bod získán jako průsečík dvou kružnic Střed v daném bodě, poloměr = vytyčovaná délka Její tětiva je spojnicí daných bodů, středový úhel tětivy je dvojnásobek vytyčovaného úhlu Kritická přímka = kolmice na spojnici výchozích bodů procházející bodem B (nebyla k němu měřena délka)

13 Volný polygonový pořad
= vícenásobný/postupný rajón, bod je vytyčován jako koncový bod pořadu Při přímém pořadu je pro délkovou chybu rozhodující délkové měření, pro chybu v příčném směru úhlové měření Přesnost klesá s délkou pořadu Trojpodstavcová soustava Využití zejména v tunelech

14 Vytyčení průsečíkovým způsobem
Zvláštní způsob vytyčení polohy bodu jako průsečíku dvou přímek daných spojnicemi stabilizovaných bodů Pro snadné opakované přesné polohové vytyčení Uplatnění pro Stavební lavičky Složité základové konstrukce Mostní stavitelství

15 Vytyčení pomocí GNSS Použití diferenciálních (relativních) metod
Statická pro budování vytyčovacích sítí vysoké přesnosti a při měření posunů (1 – 5 mm) Rychlá statická pro určování polohy bodu a budování vytyčovacích sítí (5 – 10 mm) Stop & Go při kontrolních měřeních a zatěžovacích zkouškách (10 – 15 mm) Kinematická pro kontrolu geometrických parametrů staveb (10 – 20 mm) RTK pro vytyčování, ověřovací a kontrolní měření (15 – 25 mm)

16 Děkuji za pozornost Použitá literatura
Švábenský, Vitula, Bureš: Inženýrská geodézie II, Analýza přesnosti vytyčení polohy


Stáhnout ppt "Vytyčení polohy - metodika, přesnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google