Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU 19. 11. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU 19. 11. 2007."— Transkript prezentace:

1 Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU 19. 11. 2007

2 Obsah kurzu Stručný úvod do problematiky vyhledávání informací EIZ - definice - kategorizace - jednotlivé typy EIZ - elektronické katalogy knihoven - databáze (multioborové, oborové) - oborové portály - digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy Bibliografické citace

3 Úvod do problematiky Současnost – Internet x odborné informační zdroje Mnoho uživatelů = internet uspokojí jejich informační potřeby – primární zdroj získávání informací = Google (Google efekt, syndrom Amazon) Student/uživatel může být nasycen informacemi z Internetu – ALE nevypěstuje si správné informační návyky spojené s vědeckou prací - solidní informační průzkum ve zdrojích ověřitelných, úplných a aktuálních

4 Úvod do problematiky Bariéry v přístupu k odborným info. zdrojům Finanční Neznalost problematiky - uživatelé se orientují na volné zdroje na Internetu, protože jiné formy získávání informací neznají – informační vzdělávání

5 Úvod do problematiky Vyhledávání v odborných zdrojích probíhá sofistikovaněji než v případě zdrojů na Internetu Využívání spec. analytických způsobů vyhledávání, znalost systému, obsahové struktury bází dat, dotazovacího jazyka Proces vyhledávání – často probíhá přes prostředníka – knihovník, informační specialista – uživatel sám Koncový uživatel – přívětivé uživatelské rozhraní na principu grafického rozhraní – graphic user interface = GUI Uživatelské rozhraní = komunikační kanál mezi uživatelem a systémem Optimální uživatelské rozhraní by mělo uživateli umožnit vyhledávat v systému i bez znalosti informační problematiky

6 Náš cíl Zpřístupnit studentům cesty k EIZ dostupným v počítačové síti MU Širší souvislosti „Kurz práce s informacemi“ (viz IS MU, E-Learning)IS MU, E-Learning

7 Elektronické informační zdroje EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD)

8 Kategorizace EIZ Z hlediska typů: online katalogy = elektronické katalogy knihoven databáze (profesionálních informací) oborové portály digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy Z hlediska tématického a oborového: multioborové zdroje zaměřené na konkrétní obor

9 Elektronické informační zdroje EIZ obecně pojí podobné způsoby vyhledávání EIZ se liší tématikou, typem, GUI – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché vyhledávání / pokročilé vyhledávání

10 Elektronické katalogy knihoven (definice podle TDKIV) Sekundární informační zdroj obsahující soubor katalogizačních záznamů o dokumentech, které daná instituce uchovává ve svých fondech nebo které trvale nebo dočasně zpřístupňuje, vytvářený podle předem stanovaných zásad a umožňující zpětné vyhledávání dokumentů. Uspořádaný soupis nebo bibliografický vyhledávací systém umožňující přístup k údajům a adresám dokumentů v jednom nebo několika fondech

11 Elektronické katalogy knihoven OPAC – Online Public Acces Catalogue – veřejně dostupný online katalog Souborný katalog = katalog více knihoven. Jedním dotazem můžeme prohledávat všechny zúčastněné katalogy. Souborné katalogy mohou být oborové, národní, mezinárodní, pro určitý typ dokumentů, např. časopisů např. katalog NK ČR http://sigma.nkp.czhttp://sigma.nkp.cz Elektronický katalog jedné knihovny např. katalog MZK http://snape.mzk.czhttp://snape.mzk.cz Elektronický katalog ÚK FF MU http://aleph.muni.czhttp://aleph.muni.cz

12 Databáze Databáze = soubor sofistikovaně uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému Druhy databází podle dostupnosti: Volně dostupné -veřejně přístupné a indexovatelné webové dokumenty Licencované -komerční databáze, které jsou přístupny jen autorizovaným uživatelům

13 Databáze (pokračování) podle formy: Bibliografické/abstraktové -bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje, oborové databáze Faktografické -konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie Plnotextové -plné texty (full text) primárních pramenů (e-knihy, e-časopisy) Citační - citační ohlasy, impact faktory časopisů

14 Obecné zásady při vyhledávání v DB nastudování nápovědy (HELP), příp. FAQ, ukázek vyhledávání slovní formulace dotazu (klíčová slova, co nejvíce synonymních výrazů) pozor na gramaticky správnou formu a stop slova uvědomit si kritéria a omezení pro vyhledávání (kvalita, kvantita, geografické omezení, jazykové omezení, časové omezení, příp. omezení podle druhu dokumentu) využít nástroje na vyhledávání: - tezaury, rejstříky (řízené slovníky) - možnosti jednoduchého a pokročilého vyhledávání - boolovské operátory, proximitní operátoryboolovské operátory, proximitní operátory - hledání frází, polí při větším množství nalezených informací být schopen dotaz ještě více omezit a naopak při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit, kriticky hodnotit kvalitu nalezených informací

15 Multioborové databáze Přístup přes – EIZ MU http://library.muni.cz/ezdrojehttp://library.muni.cz/ezdroje - Infozdroje.cz www.infozdroje.cz - kompletní zobrazení zdrojůwww.infozdroje.cz - informace o databázích - příručky - návody SpringerLINK ScienceDirect Wiley InterScience ProQuest 5000 EBSCO JSTOR

16 Databáze pro konkrétní obor Přístup přes EIZ MU http://library.muni.cz/ezdrojehttp://library.muni.cz/ezdroje - zdroje podle oborů Příklady: Knihovnictví: LISA, ELIS, LLISLISAELISLLIS Literatura: Literature OnlineLiterature Online Vzdělávání: EBSCO - vzděláváníEBSCO - vzdělávání Umění: Grove Art OnlineGrove Art Online Medicína: ProQuest – medicínaProQuest – medicína Interaktivní manuály k databázím (IS → E-Learning → Multimédia a interaktivní objekty → Další zakázky střediska v praxi → Interaktivita)

17 Oborové portály Portály – rozcestníky – oborové brány Portál STM http://www.portalstm.cz http://www.portalstm.cz Jednotná informační brána www.jib.czwww.jib.cz

18 Digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy Přístup z MU http://library.muni.cz/ezdrojehttp://library.muni.cz/ezdroje Časopisy pro MU http://library.muni.cz/ecasopisy/index.php?lang=cs JaMM Journals http://www.jammworld.com http://www.jammworld.com Elektronické knihy dostupné prostřednictvím EIZ MU Elektronické knihy GALE e-booksGALE e-books Elektronické knihy spol. ebraryebrary Další elektronické knihy viz. EIZ MUEIZ MU

19 Proč citovat… Smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal Důležitá návaznost na předchozí poznání Získání širšího kontextu dané tématiky Informační/citační etika Užitečné odkazy: http://www.boldis.cz/ www.citace.com

20 Normy ČSN v inetu Masarykova univerzita zakoupila normy ČSN a zpřístupňuje je uživatelům prostřednictvím inetu Norma ČSN ISO 690 - Bibliografické citace Norma ČSN ISO 690-2 - Bibliografické citace - elektronické dokumenty Normy jsou přístupné z https://inet.muni.cz/app/index.jsp?id=dokum.enormy (nebo přes web knihovny v Aktualitách)web knihovny Přístup ke stránce vyžaduje přihlášení pomocí UČO (nebo přezdívky) a hesla z IS MU

21 Děkujeme za pozornost Tomáš Pavela (pavela@phil.muni.cz)pavela@phil.muni.cz Eva Trochtová (trochtova@phil.muni.cz)trochtova@phil.muni.cz Ústřední knihovna FF MU (http://www.phil.muni.cz/knihovna/)http://www.phil.muni.cz/knihovna/

22 Nástroje pro vyhledávání Boolovské operátory AND – současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – operátor vyloučení dokumentů obsahující zadaný termín proximitní operátory NEAR (většinou 10 slov) ADJ (adjacent) WITH fráze “ ” - řetězec slov, které se v textu dokumentu musí vyskytovat v přesně stanoveném pořadí vedle sebe truncation – krácení podle slovních kořenů * wild cards – zástupné znaky ? * zpět


Stáhnout ppt "Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU 19. 11. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google