Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní fond dopravní infrastruktury Den dopravy, diskusní blok Dopravní infrastruktura Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI čtvrtek 28. února 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní fond dopravní infrastruktury Den dopravy, diskusní blok Dopravní infrastruktura Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI čtvrtek 28. února 2008."— Transkript prezentace:

1 Státní fond dopravní infrastruktury Den dopravy, diskusní blok Dopravní infrastruktura Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI čtvrtek 28. února 2008

2 Obsah prezentace Představení Státního fondu dopravní infrastruktury
Strategické postupy při výstavbě silnic a dálnic Rozpočet na rok 2008 a výhled na roky 2009 – 2010 Současný stav silnic a dálnic – jejich rozvoj a údržba Mimorozpočtové prostředky pro financování dopravní infrastruktury

3 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18. 09
Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Představení SFDI

4 Představení SFDI Silnice Železnice Voda Příjmy SFDI:
100 % silniční daně 9,1 % spotřební daně z minerálních olejů příjmy z dálničních kupónů příjmy z mýta příspěvky z evropských fondů dotace z privatizačního účtu MF, dotace ze státního rozpočtu úvěry, úroky, penále dary a dědictví další příjmy Silnice Železnice Voda

5 Využívání příjmů SFDI Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah Financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest Poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah

6 Využívání příjmů SFDI Poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Financování zavedení a provozování systému elektronického mýta Úhrada závazků z koncesních smluv Úhrada nákladů na činnost SFDI Úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby

7 Nová vize financování DI
Strategická budoucnost SFDI Reálná hodnota otevřeného portfolia Přehodnocení investičních záměrů Spolupráce s investory při zreálňování cen portfolia v průběhu výstavby „Dohoda“ s Ministerstvem financí (garantovaný základ příjmů) Přesné finanční plánování Doporučení optimálního způsobu financování jednotlivých projektů Otevřené otázky Vliv struktury financování na cenu staveb dopravní infrastruktury Optimální cena výstavby vs. doba výstavby

8 Strategické postupy při výstavbě silnic a dálnic
Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Strategické postupy při výstavbě silnic a dálnic

9 Strategie výstavby DI Schválen Vládou České republiky Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury (HVDI) pro období 2008 – 2013 (HVDI) HVDI určuje základní směry rozvoje infrastruktury železnic, silniční sítě a vnitrozemských dopravních cest Současně HVDI vymezuje hlavní zdroje financování tohoto rozvoje, kterými budou v následujících letech prostředky: ze státního rozpočtu z programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (OPD) z dalších zdrojů, jako je úvěr EIB, TEN-T a soukromý sektor v rámci projektů realizovaných v partnerství veřejného a soukromého sektoru HVDI bude aktualizován v souvislosti se schvalováním rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI na jednotlivé roky

10 Základní cíl HVDI Kvalitní propojení České republiky s evropskou dopravní sítí a její začlenění do transevropské sítě TEN-T v parametrech odpovídajících mezinárodním dohodám s minimálním dopadem na životní prostředí

11 HVDI - železnice Dokončená modernizace I. a II. koridoru
Priority pro následující roky – III. a IV. koridor (Praha – Cheb, Praha – Horní Dvořiště). Jednotlivé úseky jsou zahájeny, předpoklad dokončení do roku 2016 Elektrifikace tratí, interoperabilita (řídící a zabezpečovací technika, hlasové a datové služby), modernizace železničních uzlů (Praha, Brno, Břeclav, Přerov, Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc)

12 HVDI - silnice Berlín - Praha – dokončení posledního úseku dálnice D8
Praha – Ostrava – státní hranice s Polskem (D47, D1) Propojení Česká republika – Rakousko Pražský okruh, R35, R6, R7, R55, R48 Obchvaty měst a obcí, protihluková opatření, podpora rozvoje podnikání

13 Strategie financování DI
Strategie financování úzce propojena se schváleným harmonogramem Celkem bude v letech 2008 – 2010 do výstavby dopravní infrastruktury investováno bezmála 300 miliard korun Prostředky budou investovány z několika zdrojů: rozpočet SFDI (daňové příjmy, státní rozpočet, prostředky z privatizace), Operační program Doprava, fondy EU mimo OPD úvěry od Evropské investiční banky Významným zdrojem prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury v následujících letech bude výkonové a časové zpoplatnění Od došlo k rozšíření zpoplatněných úseků o nových kilometrů silnic I. třídy

14 Výkonové zpoplatnění (2007)

15 Výkonové zpoplatnění (od 2008)

16 Dálnice v roce 2008 tis. Kč 2008 SFDI OPD EIB nový 2008 EU ostatní
EIB staré souhrn D1 D2 1.949 D3 D5 D8 D11 D47

17 Dálnice v letech 2008 - 2010 tis. Kč 2008-10 SFDI 2008-10 OPD EIB nový
EU ostatní EIB staré souhrn D1 D2 1.949 D3 D5 D8 D11 D47

18 Rychlostní silnice v roce 2008
tis. Kč 2008 SFDI OPD EIB nový EU ostatní EIB staré 2008 souhrn R1 R4 34.309 R6 R7 R10 45.472 R35 R43 4.640 R46 27.840 R48 R49 R52 64.496 R55 R56 18.560

19 Rychlostní silnice v letech 2008 - 2010
tis. Kč SFDI OPD EIB nový EU ostatní EIB staré souhrn R1 R4 R6 R7 R10 45.472 R35 R43 24.640 R46 27.840 R48 R49 R52 R55 R56 48.560

20 Silnice I. třídy v roce 2008 Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy tis. Kč 2008 SFDI 2008 OPD EIB nový EU ostatní EIB staré souhrn I/2 I/11 I/14 78.300 I/20 I/27 I/30 I/34 51.071 52.371 I/35 84.000 36.000 I/38 11.708

21 Silnice I. třídy v roce 2008 Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy tis. Kč 2008 SFDI 2008 OPD EIB nový EU ostatní EIB staré 2008 souhrn I/42 I/44 62.641 26.060 I/47 I/49 I/50 74.022 I/56 I/57 90.000 I/67

22 Silnice I. třídy v letech 2008 – 2010
Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy tis. Kč SFDI OPD EIB nový EU ostatní EIB staré souhrn I/2 I/9 I/11 I/13 75.791 I/14 I/16 90.000 I/21 53.432 I/27 I/28 14.280 I/34 I/35 84.000 36.000 I/37 I/38 11.708

23 Silnice I. třídy v letech 2008 - 2010
Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy tis. Kč SFDI OPD EIB nový EU ostatní EIB staré souhrn I/42 I/44 26.060 I/47 I/49 50.000 I/50 I/52 17.657 I/56 I/57 I/67

24 Ostatní investice v roce 2008
tis. Kč 2008 SFDI OPD EIB nový EU ostatní EIB staré souhrn TSK/OMI - sil. I. tř. Dráhy Vodní cesty 28.703 Údržba dálnice Údržba RK Údržba sil. I. tř. Údržba dráhy Silnice II. tř. PK globální položky 35.000 Ostatní

25 Ostatní investice v letech 2008 - 2010
tis. Kč SFDI OPD EIB nový EU ostatní EIB staré souhrn TSK/OMI - sil. I. tř. Dráhy Vodní cesty 28.703 Údržba dálnice Údržba RK Údržba sil. I. tř. Údržba dráhy Silnice II. tř. PK příprava a vypořádání staveb Ostatní

26 Úseky ke zprovoznění – 2008 Probíhá otevírání nových úseků rychlostních silnic a dálnic V roce 2008 je v plánu zprovoznit 44,5 km nových silnic a dálnic - udržování poměrně dynamického trendu Úseky k plánovanému zprovoznění v roce 2008: Kojetín – Kroměříž západ 4 km podzim 2008 Kroměříž západ – Kroměříž východ 3 km Lipník n. B. - Bělotín 15,4 km listopad 2008 Bílovec – Ostrava, Rudná 11,7 km duben 2008 Praha – Pavlov (poloviční profil) 10,4 km

27 Úseky k zahájení výstavby - 2008
Dynamické bude také zahajování výstavby dalších úseků silnic a dálnic v roce 2008 Kroměříž východ – Říkovice 11,3 km jaro 2008 Přerov – Lipník n. B. 14,3 km říjen 2008 Bohumín – hr. s Polskem 6,1 km březen 2008 Tábor - Soběslav 16 km 2008 D1 – Jesenice - Vestec 8,7 km duben 2008 Mirotice - Třebkov 5,9 km Jenišov – Nové Sedlo 5,1 km

28 Úseky k zahájení výstavby - 2008
Zahajované úseky v roce 2008 Nové Sedlo - Sokolov 7,5 km 2008 Sokolov - Tisová 5,4 km Sulec - obchvat 2,5 km Bítozeves - Vysočany MÚK Vysočany 0,5 km Vysočany - Droužkovice 9,4 km Droužkovice – Nové Spořice 6,4 km

29 Úseky k zahájení výstavby - 2008
Zahajované úseky v roce 2008 Rychaltice – Frýdek-Místek 7,14 km 2008 Frýdek-Místek - obchvat 8,7 km Hulín – Fryštát 16 km Hulín – Skalka (R55) 10,8 km Frýdek-Místek – R48 (R56) 2,1 km

30

31

32

33 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18. 09
Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Současný stav silnic a dálnic – jejich rozvoj a údržba Investice v roce 2007

34 Investice do oprav v roce 2007
V roce 2007 šlo z rozpočtu SFDI na investice do oprav silničních komunikací navíc 3,478 miliardy korun. Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/2 opravy v úseku Zásmuky - Kutná Hora 12.997 STC I/38 opravy v úseku Jizbická Zavadilka - Kolín 24.916 R4 opravy v úseku Dobříš - Skalka 38.199 I/4 opravy v úseku Dubenec - Lety 13.814 I/19 opravy v úseku Březnice - Mirovice 36.723 R7 opravy v úseku Makotřasy - Brandýsek 43.680 R10 opravy v úseku Radonice - St. Boleslav 38.853 I/3 opravy v úseku Olbramovice - Miličín. Mezno 8.996 I/3 opravy v úseku Sezimovo Ústí - Kaplice 59.693 JHC I/4 opravy v úseku Vimperk - Houžná 58.492 I/19 opravy v úseku Lety - hranice kraje Vysočina 43.429 I/20 opravy v úseku Blatná - České Budějovice 80.462 I/22 opravy v úseku Střela - Jinín 37.795

35 Investice do oprav v roce 2007
Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/23 opravy v úseku Pleše - Jindřichův Hradec 60.931 JHC I/24 opravy v úseku Frahelž - Suchdol nad Lužnicí 26.842 I/29 opravy v úseku Záhoří - Oltyně 46.929 I/34 opravy v úseku Třeboň - Vodná 63.172 I/39 opravy v úseku hr. okr. PT - Želnava 11.755 I. třídy VDZ Jihočeský kraj 4.550 I/22 opravy v úseku Hluboká - Bystré 88.688 PLZ I/27 opravy v úseku Sv. Hubert - Alžbětín I/26 opravy v úseku Sulkov - Folmava 40.000 I/21 opravy v úseku Planá - Chodová Planá 21.332 I. třídy VDZ Plzeňský kraj 4.980 I/21 opravy v úseku Cheb - Vojtanov 9.000 KVA I/6 opravy v úseku Bochov - Klest 90.000 R6 opravy v úseku Obilná - Chlumeček 36.400 I/20 opravy v úseku hr. kraje - Kr. Údolí 42.700

36 Investice do oprav v roce 2007
Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/25 opravy v úseku H. Žďár - Jáchymov 35.600 KVA I/64 opravy v úseku Hazlov - H. Lomany 15.300 I/13 opravy v úseku Květnová - Boč 10.000 I/6 opravy Průtah Lubenec 23.541 UST I/7 opravy v úseku hranice ÚK - obchvat Louny 61.120 I/8 opravy v úseku Cínovec - státní hranice ČR 6.997 I/9 opravy v úseku Mýto - Studánka 35.460 I/13 opravy v úseku Teplice - Česká Kamenice I/15 opravy v úseku Sedlec - Třebívlice 90.574 I/27 opravy v úseku Velebudice - Radíčeves 70.718 I/13 opravy v úseku Albrechtice - Frýdlant 17.987 LBR I/14 opravy v úseku Proseč - Hrabačov 25.683 I/15 opravy v úseku Zahrádky - Kravaře 23.108 I/11 opravy v úseku Hradec Králové - Blešno, 2. etapa 23.450 KHR I/14 opravy v úseku Bílý Újezd - Solnice, Solnice - Rychnov n. Kn. 47.983

37 Investice do oprav v roce 2007
Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/36 opravy v úseku Čestice - Borohrádek 23.460 KHR I/35 opravy v úseku Hořice - Ostroměř 23.765 I/37 opravy v úseku Trutnov - Kuks 72.002 I/16 opravy v úseku Volanov - Pilníkov 11.325 I/2 opravy v úseku Přelouč - křiž. II/322 20.000 PBC I/11 opravy v úseku Šedivec - Jablonné n. O. 40.000 I/17 opravy v úseku Hrochův Týnec - Zámrsk 25.000 I/34 opravy v úseku Hlinsko - Polička - Svitavy I/35 opravy v úseku Cerekvice - Litomyšl I/36 opravy v úseku Voleč - Pardubice - Sezemice 90.000 I/19 opravy v úseku Obrataň - Štěpánov nad Svratkou 70.000 VYS I/23 opravy v úseku Vladislav - Studenec 26.000 I/38 opravy v úseku Svatý Kříž - Štoky 21.500 I/19 opravy v úseku Rozseč - Hodonín 21.000 JHM I/43 opravy v úseku Černá Hora - Krhov 21.900

38 Investice do oprav v roce 2007
Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/49 opravy v úseku Pozděchov - Val. Polanka 24.000 ZLN I/55 opravy v úseku Hulín - Spytihněv 40.000 I/57 opravy v úseku Vsetín - Val. Příkazy 60.000 I/11 opravy v úseku Hambálky - Ztracenka 31.900 OLM I/35 opravy v úseku Olomouc, Foerstova - Hranice 48.000 I/44 opravy v úseku Vlachov - Loučná nad Desnou 25.950 I/46 opravy v úseku Olomouc - Čabová 28.500 I/47 opravy v úseku Osek - Lipník 15.500 I/55 opravy v úseku Olomouc, Rolsberská - křiž. III/ 0555 54.100 I/60 opravy v úseku Vápenná - Žulová 22.700 I/11 opravy v úseku Opava - Svrčinovec MRS I/45 opravy v úseku Krnov - Bruntál 20.000

39 Investice do oprav v roce 2007
Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/46 opravy v úseku hranice Ol. Kraje - Sudice 80.000 MRS I/48 opravy v úseku Zelinkovice - Dub 30.000 I/56 opravy v úseku Bílá - Ostravice 50.000 I/58 opravy v úseku Ostrava - N. Bělá 40.000 I/59 opravy v úseku Karviná - Ostrava 59.964 I/67 opravy v úseku Karviná - Č. Těšín 20.000 D1 opravy v úseku Mirošovice - Psáře 45.933 STC D11 opravy v úseku Nehvizdy - Sadská 69.689 D5 opravy v úseku Loděnice - Bavoryně 68.993 D1 opravy v úseku Humpolec - Úsobí 5.687 JHM D2 opravy v úseku Brno - Kostice 47.355

40 Investice do oprav v roce 2007

41 Údržba a opravy železnic
V roce 2007 bylo vloženo do zajištění provozuschopnosti tratí ,662 miliardy korun Z uvedené částky bylo 5,387 miliardy korun z rozpočtu SFDI a ze zdrojů SŽDC 1,274 miliardy korun Na opravy tratí bylo v roce 2007 mimořádně investováno 1,214 miliardy korun Ekonomicky nejnáročnější opravy v roce 2007 na tratích: V roce 2008 jsou pro zajištění provozuschopnosti plánovány zdroje SFDI ve výši 5,8 miliardy korun a zdroje SŽDC ve výši 1 miliardy korun údaje v tis. Kč Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa – Liberec – Turnov – Železný Brod – Jaroměř (včetně tratě Bakov – Turnov – Libuň – Stará Paka) 44.098 Svitavy – Chrudim – Moravany 49.480 Ostrava Vítkovice – Český Těšín 42.989

42 Rozpočet SFDI v roce 2008 a výhled na roky 2009 - 2010
Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Rozpočet SFDI v roce a výhled na roky

43 Příjmová struktura na rok 2008
Předpokládané příjmy SFDI v letech  Druh příjmu Rozpočet 2008 výhled rozpočtu 2009 2010 Příjmy daňové a z poplatků Dotace ze státního rozpočtu Výnosy z privatizace Příjmy SFDI Příjmy SFDI v roce 2008 Druh příjmu Rozpočet 2008 Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně z minerál. olejů Převody výnosů poplatků za použití vybr. dálnic a silnic včetně mýtného Dotace ze státního rozpočtu Převody výnosů z privatizovaného majetku Příjmy SFDI Údaje jsou uváděny v tisících Kč.

44 Výdajová struktura na rok 2008
Výdajový rámec SFDI Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC) TSK, OMI Kraje – silnice II. třídy Náklady na elektronické mýtné Regionální dráhy Příspěvky (projektové práce, bezpečnost dopravy, cyklostezky) Výroba a distribuce dálničních kupónů SFDI Údaje jsou uváděny v tisících Kč.

45 Výdaje do DI v letech 2008 – 2010 Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC)
Rozdělení dle zdroje financování 2008 2009 2010 z toho SFDI Fondy EU – OPD Nový úvěr EIB (kofinancování OPD) Fondy EU mimo OPD Schválené úvěry EIB Rozdělení dle hlavních příjemců 2008 2009 2010 z toho ŘSD SŽDC ŘVC Údaje jsou uváděny v tisících Kč.

46 Mimorozpočtové prostředky
Potřeba ? Zdroje ? Formy ? Sekuritizace Projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru Potenciál vhodných projektů ? Současný stav ?

47 Růst trhu PPP v Evropě Celková hodnota soutěžených PPP projektů v Evropě (bez Velké Británie) v roce 2005 byla zhruba 54 mld. Euro V roce 2006 potom 73 mld. Euro (meziroční nárůst 35 procent) Celková hodnota dokončených PPP projektů v roce 2005 byla mld. Euro, v roce ,2 mld. Euro (meziroční nárůst procent) Nejrychleji rostoucí trhy – Německo, Portugalsko, Itálie (04/05) zdroj: PPP centrum

48 Sekuritizace = prodej budoucích příjmů z mýta a dálničních kupónů
Sekuritizace je prodej práv na existující a budoucí příjmy z elektronického mýta a dálničních kupónů, a to v dohodnutém objemu a na dohodnuté časové období Příjmy předává SFDI tzv. Special Purpose Vehicle („SPV“) SPV vydává dluhopisy, které jsou zajištěné budoucími příjmy a předává je soukromým investorům Příjmy z tohoto prodeje dostává SFDI, který je používá na rozvoj dopravní infrastruktury Dluhová služba vůči vydaným dluhopisům je uspokojována z průběžně vybraného mýta a z prodaných dálničních kupónů

49 Dluhopisy zajištěné budoucími příjmy Příjmy z mýta a dálničních kupónů
Sekuritizace Investoři Dluhopisy zajištěné budoucími příjmy US$ / EUR / CZK SPV Příjmy z mýta a dálničních kupónů CZK Zahraničí Česká republika SFDI

50 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18. 09
Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost ?


Stáhnout ppt "Státní fond dopravní infrastruktury Den dopravy, diskusní blok Dopravní infrastruktura Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI čtvrtek 28. února 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google