Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné finance Ing. Vojtěch Jindra. Veřejné finance Finance představují proces tvorby, rozdělování a užití peněžních fondů a peněžního kapitálu. Finance.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné finance Ing. Vojtěch Jindra. Veřejné finance Finance představují proces tvorby, rozdělování a užití peněžních fondů a peněžního kapitálu. Finance."— Transkript prezentace:

1 Veřejné finance Ing. Vojtěch Jindra

2 Veřejné finance Finance představují proces tvorby, rozdělování a užití peněžních fondů a peněžního kapitálu. Finance představují proces tvorby, rozdělování a užití peněžních fondů a peněžního kapitálu. a) soukromé (finance podniků a domácností) a) soukromé (finance podniků a domácností) b) veřejné fondy – (finance státu a veřejných orgánů) b) veřejné fondy – (finance státu a veřejných orgánů) Veřejné finance Veřejné finance státní rozpočet státní rozpočet finance státních podniků finance státních podniků centrální finanční fondy centrální finanční fondy rozpočty obcí, měst a krajů rozpočty obcí, měst a krajů státní pokladna státní pokladna

3 Státní rozpočet Státní rozpočet ( SR ) – celostátní bilance předpokládaných příjmů a výdajů státu za jeden rok Státní rozpočet ( SR ) – celostátní bilance předpokládaných příjmů a výdajů státu za jeden rok SR sestavuje ministerstvo financí  vláda  parlament  schválením má SR povahu rozpočtového zákona SR sestavuje ministerstvo financí  vláda  parlament  schválením má SR povahu rozpočtového zákona po uplynutí rozpočtového období – státní závěrečný účet, tj. zpráva o plnění rozpočtu po uplynutí rozpočtového období – státní závěrečný účet, tj. zpráva o plnění rozpočtu členění SR podle rozpočtové skladby - (organizační členění na kapitoly, odvětvové na rozpočtové oddíly, podle ekonomických příjmů a výdajů na položky členění SR podle rozpočtové skladby - (organizační členění na kapitoly, odvětvové na rozpočtové oddíly, podle ekonomických příjmů a výdajů na položky

4 Státní rozpočet Příjmy SR: daně, pojistné na sociální zabezpečení, nedaňové příjmy Příjmy SR: daně, pojistné na sociální zabezpečení, nedaňové příjmy Výdaje SR: sociální zabezpečení, ekonomika, kultura a školství, obrana a bezpečnost, státní správa a řízení, splácení státního dluhu Výdaje SR: sociální zabezpečení, ekonomika, kultura a školství, obrana a bezpečnost, státní správa a řízení, splácení státního dluhu Přebytek SR (aktivní saldo): převaha příjmů SR nad výdaji Přebytek SR (aktivní saldo): převaha příjmů SR nad výdaji Deficit SR (schodek, pasivní saldo): vyšší výdaje než příjmy Deficit SR (schodek, pasivní saldo): vyšší výdaje než příjmy opakovaný deficit – státní dluh opakovaný deficit – státní dluh deficit SR + deficit orgánů místní správy = veřejný dluh deficit SR + deficit orgánů místní správy = veřejný dluh

5 Daňová soustava Daň je nenávratná platba ve prospěch státu prosazená zákonem. Daň je nenávratná platba ve prospěch státu prosazená zákonem. Dan ě m ůž eme d ě lit na : Dan ě m ůž eme d ě lit na : přímé přímé důchodové důchodové majetkové majetkové nepřímé nepřímé spotřební spotřební daň s přidané hodnoty daň s přidané hodnoty Cla Cla Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy poplatky (správní, notářské, soudní, arbitrážní, ze psů) poplatky (správní, notářské, soudní, arbitrážní, ze psů) dávky dávky zdravotní a sociální pojištění zdravotní a sociální pojištění

6 Přímé daně Odčerpávají část peněžních důchodů jednotlivých daňových poplatníků Odčerpávají část peněžních důchodů jednotlivých daňových poplatníků důchodová daň důchodová daň podniky - daň z příjmu právnických osob podniky - daň z příjmu právnických osob obyvatelstvo - daň z příjmu fyzických osob obyvatelstvo - daň z příjmu fyzických osob daně z důchodu (příjmu) mohou být lineární, progresivní, regresivní daně z důchodu (příjmu) mohou být lineární, progresivní, regresivní majetkové daně – z nemovitostí včetně půdy, z dědictví, darovací daň, z převodu nemovitostí, silniční, daň k ochraně životního prostředí majetkové daně – z nemovitostí včetně půdy, z dědictví, darovací daň, z převodu nemovitostí, silniční, daň k ochraně životního prostředí

7 Nepřímé daně Zkracují peněžní důchody firem a domácností až při použití peněžních důchodů, tj. při nákupu zboží a služeb Zkracují peněžní důchody firem a domácností až při použití peněžních důchodů, tj. při nákupu zboží a služeb spotřební daň: součást ceny zboží vyráběného a prodávaného uvnitř země spotřební daň: součást ceny zboží vyráběného a prodávaného uvnitř země z uhlovodíkových paliv a maziv, z lihu a destilátů, z piva a vína, z tabáku a tabákových výrobků z uhlovodíkových paliv a maziv, z lihu a destilátů, z piva a vína, z tabáku a tabákových výrobků DPH – vztahuje se k nově přidané hodnotě, vybírá se v každé fázi výroby i obchodu, na veškerý dovoz, vývoz DPH nepodléhá DPH – vztahuje se k nově přidané hodnotě, vybírá se v každé fázi výroby i obchodu, na veškerý dovoz, vývoz DPH nepodléhá CLO – dovozní, vývozní a tranzitní CLO – dovozní, vývozní a tranzitní

8 Nedaňové příjmy Od 1.1.1993 Fond zdravotního pojištění Od 1.1.1993 Fond zdravotního pojištění zdravotní pojištění zdravotní pojištění 4,5% z hrubých mezd zaměstnanců 4,5% z hrubých mezd zaměstnanců 9% z hrubých mezd zaměstnanců platí zaměstnavatel 9% z hrubých mezd zaměstnanců platí zaměstnavatel sociální pojištění sociální pojištění 8% z hrubých mezd zaměstnanců 8% z hrubých mezd zaměstnanců 26 % zaměstnavatel 26 % zaměstnavatel zahrnuje důchodové pojištění, nemocenské a financování politiky zaměstnanosti zahrnuje důchodové pojištění, nemocenské a financování politiky zaměstnanosti

9 Příjmy a výdaje státního rozpočtu Výdaje pro rozpočtové a příspěvkové organizace, dotace podnikům, výdaje určené Parlamentu, vládě, jednotlivým ministerstvům, ústředním úřadům atd. Výdaje pro rozpočtové a příspěvkové organizace, dotace podnikům, výdaje určené Parlamentu, vládě, jednotlivým ministerstvům, ústředním úřadům atd. Rozpočtové organizace – veškeré výdaje financovány ze SR a všechny příjmy do SR odvádějí Rozpočtové organizace – veškeré výdaje financovány ze SR a všechny příjmy do SR odvádějí základní, střední školy atd. základní, střední školy atd. Příspěvkové organizace – hospodaří se svými příjmy, příp. ztráta hrazena ze SR Příspěvkové organizace – hospodaří se svými příjmy, příp. ztráta hrazena ze SR rozhlas, televize, vysoké školy atd. rozhlas, televize, vysoké školy atd. Tendence k decentralizaci Tendence k decentralizaci

10 Fiskální (rozpočtová) politika Hlavní nástroj hospodářské politiky státu Hlavní nástroj hospodářské politiky státu Sleduje tyto cíle : Sleduje tyto cíle : odčerpání relativně přebytečného kapitálu formou daní a vytvářením dodatečné poptávky prostřednictvím výdajů SR, směřuje k anticyklickému ovlivňování vývoje ekonomiky, řeší problémy rozvoje oblastí, zmírňuje sociální rozdíly odčerpání relativně přebytečného kapitálu formou daní a vytvářením dodatečné poptávky prostřednictvím výdajů SR, směřuje k anticyklickému ovlivňování vývoje ekonomiky, řeší problémy rozvoje oblastí, zmírňuje sociální rozdíly Multiplikátor státních výdajů - o kolik se zvýší produkt, jestliže se státní nákupy zvýší o 1 peněžní jednotku Multiplikátor státních výdajů - o kolik se zvýší produkt, jestliže se státní nákupy zvýší o 1 peněžní jednotku Daňový multiplikátor - o kolik se zvýší produkt při snížení daní o 1 peněžní jednotku Daňový multiplikátor - o kolik se zvýší produkt při snížení daní o 1 peněžní jednotku

11 Fiskální (rozpočtová) politika Příjmy SR plní funkci: Příjmy SR plní funkci: fiskální – centralizace finančních zdrojů od firem i domácností do rukou státu fiskální – centralizace finančních zdrojů od firem i domácností do rukou státu regulační – regulace disponibilních důchodů firem a domácností regulační – regulace disponibilních důchodů firem a domácností stimulační – ovlivňuje se zájem podniku na využívání výrobních faktorů stimulační – ovlivňuje se zájem podniku na využívání výrobních faktorů Výdaje SR představují poptávku státu po investičních statcích i spotřebních předmětech Výdaje SR představují poptávku státu po investičních statcích i spotřebních předmětech Ovlivňují poptávku prostřednictvím: Ovlivňují poptávku prostřednictvím: přímých investic, přímé nákupy zboží, vyplácení mezd státním zaměstnancům, transferové výdaje přímých investic, přímé nákupy zboží, vyplácení mezd státním zaměstnancům, transferové výdaje

12 Nástroje fiskální politiky: 1. vestavěné (automatické) stabilizátory 1. vestavěné (automatické) stabilizátory progresivní daň z příjmu, výkup zemědělských přebytků, pojištění v nezaměstnanosti atd. progresivní daň z příjmu, výkup zemědělských přebytků, pojištění v nezaměstnanosti atd. 2. záměrná opatření 2. záměrná opatření jednorázové rozhodnutí státního orgánu jednorázové rozhodnutí státního orgánu změna daňových sazeb, změna struktury výdajů SR, změny výše jednotlivých položek rozpočtových výdajů změna daňových sazeb, změna struktury výdajů SR, změny výše jednotlivých položek rozpočtových výdajů


Stáhnout ppt "Veřejné finance Ing. Vojtěch Jindra. Veřejné finance Finance představují proces tvorby, rozdělování a užití peněžních fondů a peněžního kapitálu. Finance."

Podobné prezentace


Reklamy Google