Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hana Podskalská Katedra ekologie a ŽP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hana Podskalská Katedra ekologie a ŽP"— Transkript prezentace:

1 Hana Podskalská Katedra ekologie a ŽP
Cvičení z odpadů Hana Podskalská Katedra ekologie a ŽP

2 Definice ze zákona O Odpadech č. 185/2001 Sb.
ODPAD je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a patří mezi odpady vyjmenované v příloze zákona o odpadech.

3 Termíny: Nebezpečný odpad Komunální odpad Ostatní odpad Inertní odpad

4 Termíny: Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava, úprava, zneškodňování, …. Zneškodňování odpadů – zacházení vedoucí k trvalému zabránění škodlivých vlivů na složky ŽP Skládka odpadů – zařízení (místo), určené k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění

5 Termíny: Katalog odpadů – zařazení odpadů do jednotlivých kategorií,
20 skupin, další podskupiny třídění založeno na vzniku a charakteru odpadů Katalog nebezpečných odpadů

6 Obec má za povinnost odebírat od svých občanů i nebezpečný odpad ZDARMA.
sběrný den sběrný dvůr – př. papír, železný šrot, sklo, plasty, pneumatiky, odpad ze zeleně, elektrošrot, stavební odpad, …

7 Cíle udržitelného nakládání s odpady:
Cílem dobrého systému zneškodňování odpadů by neměly být nulové emise, ale emise kompatibilní se ŽP, tj. blízké stavu v přírodě! Ochrana životního prostředí jako celku!

8 V praxi: Obnovit přírodní minerály a rudy
recyklace organických materiálů zneškodnit organ. znečišťující látky neškodné soli (NaCl) extrahovány kovy (Fe, Al) recyklovány - těžké kovy upraveny jako nerozpustné

9 Produkce odpadů v ČR v roce 2000 vyprodukováno 41,475 miliónu tun
67 % výrobní sféra, 11 % komunální odpady 22 % ostatní odpady

10 Produkce odpadů v ČR cca 31 % z celkového množství bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina nebezpečné odpady 3,9 mil. tun

11 Produkce odpadů z hlediska původu podle třídění OECD v roce 2000

12 Způsoby nakládání s komunálními odpady
1. zdroj druhotných surovin a recyklace málo se třídí (kovy, plasty, sklo, papír) 2. skládkování – hodně využitelných surovin, hoření skládky, 3. spalování – drahá metoda (prvotní náklady vysoké), využití termických vlastností

13 Spalovny: komunálních odpadů průmyslových odpadů
Praha, Brno, Liberec průmyslových odpadů ostatní – kompostování, plochy na biolog. dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami

14 Termické zpracování odpadů:
Spalování Pyrolýza Hydrogenace Fluidní kotle Plazmové hořáky

15 1 tuna ve spalovně 250 – 350 kg škváry 10 – 40 kg prachových částic
5 – 12 kg reakčních produktů z mokré cesty čištění 10 – 40 kg zbytků ze suché cesty čištění

16 Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. vznikl z důvodu vysokého podílu obalů v odpadech požadavek EU zvýšit recyklaci či opětovné využití obalových materiálů

17 Přenesení odpovědnosti na jiné subjekty „vyplacení se z odpovědnosti“
akciové autorizované obalové společnosti  pro financování návratu obalů k původci umožňuje obcím financovat třídění odpadů výrobci přispívají do fondu společnosti, výše je závislá na objemu produkovaných obalů

18 AOS – firma EKo-KOM AOS = autorizovaná obalová společnost
konec roku 2001 zapojeno do projektu 2700 obcí a měst (8 mil obyvatel) zapojeno přes 600 podniků

19 AOS – firma EKo-KOM Klienti EKO-KOM:
Coca-Cola, Henkel, Procter & Gamble, Tetra Pak, Poděbradka, Hamé, Nestlé, … výrobci musí plnit urč. cíle ve tvorbě obalů – limity, objem, …

20 Princip systému EKO-KOM

21 Princip systému EKO-KOM

22 EKO-KOM : publikace semináře pro učitele škol vzdělávací programy
pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů

23 Třídění odpadů

24 Jak se odpady zpracovávají?
Recyklace: zpracovány odpady na nové materiály. Recyklace papíru Výroba nového papíru, lze recyklovat 5 – 7x. Výrobky: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Recyklace skla Po rozdrcení se přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Vyrábí se lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. Recyklace plastů Jiná technologie na každý plast, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

25 Jak se odpady zpracovávají?
Recyklace kovů Kovové odpady putují do hutí, kde přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky. Recyklace nápojových kartonů Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: V papírnách - jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace.

26 Recyklace papíru Papírová hmota Pás recyklovaného papíru Role - řezání
Recyklovaný papír k dalšímu zpracování

27 Způsob nakládání s odpady :
předcházení (prevence) vzniku odpadů využití odpadů má přednost před odstraněním recyklace spalování skládkování

28 Zelený bod Značka ZELENÝ BOD, která je umístěná na obalech, je mezinárodní symbol, který informuje o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů.

29 Sběr papíru Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) Nevhazovat: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky

30 Sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Nevhazovat: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

31 Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Nevhazovat: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

32 Sběr Tetra-paků Do nádob označených touto nálepkou můžete odhodit: sešláplé kartony od mléka a džusů včetně plastových víček

33 Děkuji za pozornost ….


Stáhnout ppt "Hana Podskalská Katedra ekologie a ŽP"

Podobné prezentace


Reklamy Google