Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Vyšetření pohybových stereotypů Označení materiálu: VY_32_INOVACE.REK.MU2.1220 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Rekondice Ročník: Druhý – rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika pohybových stereotypů a popis vyšetření pohybových stereotypů

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje 1) HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997, 135 s. ISBN X.

5 Vyšetření pohybových stereotypů

6 Pohybový stereotyp je způsob provádění určitých pohybů a je charakteristický pro jedince.
Jedná se např. o chůzi, pohyby denních činností, pracovní pohyby.

7 6 základních testů Extenze v kyčelním kloubu Abdukce v kyčelním kolubu
Flexe trupu Flexe hlavy Abdukce v ramenním kloubu Test klliku

8 Zásady provádění Vyšetřovaný provádí pohyb pomalu.
Provádí jej tak, jak jako v běžném životě – bez korekce a nápovědy. Nedotýkáme se ho, protože pohyb může facilitovat svalovou skupinu

9 Stereotyp extenze v kyčelním kloubu
Poloha - leh na břiše a provádí se zanožení jedné dolní končetiny. Svalové skupiny: Svaly paravertebrální M. gluteus maximus Ischiocrurální svaly - hemstringy

10 Správný pohybový stereotyp
Nejprve se aktivuje m. gluteus maximus. Jako druhé se aktivují ischiocrurální svaly. Další se aktivují kontralaterální paravertebrální svaly v bederní páteři. Naposled se aktivují homolaterální paravertebrální svaly bederní páteře.

11 Přestavby pohybového stereotypu
M. gluteus maximus je aktivován pozdě, nebo se neaktivuje vůbec. Extenze v kyčli je prováděna pomocí hyperlordózy bederní páteře. Současně se zanožením, vyšetřovaný provádí zevní rotaci a abdukci.

12 Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu
Poloha – leh na boku nevyšetřované strany. Svalové skupiny M. gluteus medius M. tensor fascie latae Dále sledujeme aktivaci: M. iliopsoas M. rectus femoria M. quadratus lumborum

13 Správný pohybový stereotyp
Pohyb do abdukce je prováděn čistě ve frontální rovině. Stupeň aktivace mezi m. gluteus medius a m. tensor fascie latae je 1:1.

14 Přestavby pohybového stereotypu
Převaha m. tenzor fascie latae – dochází k současné zevní rotaci a flexi v kyčelním kloubu. Dalšími aktivovanými svaly jsou pak m. iliopsoas a m. rectus femoris. Převaha m. quadratus lumborum – pohyb začíná elevací pánve.

15 Stereotyp flexe trupu Je leh na zádech.
Dolní končetiny natažené, špičky propnuté. Svalové skupiny – sledujeme souhru mezi: Břišními svaly M. iliopsoas

16 Správný pohybový stereotyp
Vyšetřovaný provádí pomalou obloukovitou flexi trupu. Končí v okamžiku, kdy se začne sklápět pánev. Za ideální stereotyp považujeme stav, kdy se vyšetřovaný z výchozí polohy posadí bez aktivace m. iliopsoas.

17 Přestavby pohybového stereotypu
Nejčastěji dochází k předčasné aktivaci m. iliopsoas. Tím dojde k nerovnováze mezi břišními svaly a m. iliopsoas – následné přetížení zádových svalů v bederní páteři.

18 Stereotyp abdukce v ramenním kloubu
Poloha – vzpřímený sed, horní končetiny volně podél těla, testovaná HK je v 90stupňové flexi v kloubu loketním. Sledujeme musculus deltoideus, horní vlákna trapézového svalu a svaly lopatky.

19 Správný pohybový stereotyp
Pohyb začíná pouze v ramenním kloubu aktivitou m. deltoideus. M. trapezius působí pouze stabilizačně.

20 Přestavby pohybového stereotypu
Pohyb začíná elevací čili zvednutím ramene. Objevují se odstáté lopatky. K pohybu se přidává úklon trupu na opačnou stranu.

21 Opakování Jaké svaly hodnotíme u stereotypu extenze v kyčelním kloubu:
M. gluteus maximus Ischiocrurální svaly Paravertebrální svaly

22 Jaké svaly hodnotíme u stereotypu flexe trupu?
M. rectus abdominis M. iliopsoas M. gluteus maximus M. trapezius

23 Jaký sval provádí abdukci v ramenním kloubu:
M. pectoralis maior M. deltoideus M. biceps brachii


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google