Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_34.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_34."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_34

2 Jméno autora: Ing. Dalibor Bielka Třída/ročník:1. (5.) Datum vytvoření:20. 9. 2012 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast: Přírodní látky Předmět: Chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Obecné chemické pojmy, úvod do učiva chemie Klíčová slova: Klasifikace chemických reakcí Druh učebního materiálu:prezentace

3 Klasifikace chemických reakcí Podle reagujících částic Reakce oxidačně-redukční (redoxreakce) Přenášenou částicí je elektron 2HCl + Zn  ZnCl 2 + H 2 Reakce acidobazické (protolytické) - Přenášenou částicí je proton - NH 3 + H 2 0  NH 4 + + (OH) -

4 Klasifikace chemických reakcí Podle vnější změny Syntéza neboli chemické slučování – ze dvou nebo více prvků nebo sloučenin vznikne produkt, který je většinou složitější než výchozí látky. N 2 + 3 H 2 → 2 NH 3 Analýza neboli chemický rozklad, dekompozice - molekula se rozpadne na několik jednodušších látek (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 + Δ → Cr 2 O 3 + 4 H 2 O + N 2 Substituce neboli nahrazování, vytěsňování – část molekuly je nahrazena jiným atomem nebo skupinou CuSO 4 + Fe → FeSO 4 + Cu 2 Na + 2HCl → 2 NaCl + H 2

5 Klasifikace chemických reakcí Konverze neboli podvojná záměna – dvě látky si při reakci vymění atomy nebo funkční skupiny. Patří sem např. neutralizace a srážení. NaCl + AgNO 3 → NaNO 3 + AgCl ↓ Hoření je označení pro prudkou oxidaci (nejčastěji) kyslíkem. Jedná se o velmi silnou exotermní reakci. C 10 H 8 + 12 O 2 → 10 CO 2 + 4 H 2 O CH 2 S + 6 F 2 → CF 4 + 2 HF + SF 6

6 Klasifikace chemických reakcí Podle reakčního mechanismu Toto hledisko má uplatnění zejména v organické chemii. Adice (A, A D ) - dochází k navázání činidla na násobné vazby substrátu. Řadíme sem např. hydrataci, halogenaci, hydrogenaci atd. Eliminace (E) - dochází k odštěpení zpravidla jednoduché anorganické sloučeniny za vzniku násobné vazby., Mezi eliminaci řadíme např. dehydrogenaci, dehydrataci apod.

7 Klasifikace chemických reakcí Substituce (S) - dochází nahrazení atomu nebo funkční skupiny substrátu za jiný atom nebo funkční skupinu. Podle typu činidla rozlišujeme substituci Přesmyk neboli izomerace – při této reakci dochází pouze ke změně struktury látky, nemění se ani počet ani druh atomů tvořících molekulu. Zpravidla takto dochází k přeměně méně stabilní sloučeniny na její stálejší izomer Např enol-formy R=C(-OH)-R se přesmykují na keto-formy R-C(=O)-R. Konjugované dieny (H 2 C=C=CH 2 ) se přeměňují na alkyny (CH 3 - C ≡ CH).

8 Klasifikace chemických reakcí Podle skupenství Skupenství reaktantů a produktů značíme v chemické rovnici písmenem v závorce: s (solid, pevná látka), l (liquid, kapalina), g (gas, plyn) a aq (aqua, vodný roztok). Homogenní reakce má všechny reaktanty a produkty ve stejné fázi (skupenství). Přitom H 2 O (l) se nepovažuje za rozdílnou fázi, pokud jsou ostatní sloučeniny ve vodném roztoku (aq). Heterogenní reakce obsahuje rozdílné fáze, probíhá na styčné ploše, tzv. fázovém rozhraní. H 2 (g) + ½ O 2 (g) → H 2 O (g) NaOH (aq) + HCl (aq) → NaCl (aq) + H 2 O (l) Typické heterogenní reakce jsou srážecí reakce. NaCl (aq) + AgNO 3 (aq) → NaNO 3 (aq) + AgCl ↓ (s)

9 Klasifikace chemických reakcí Podle tepelného zabarvení exotermické reakce (exotermní) – během reakce se teplo uvolňuje, tzn. energie reaktantů je vyšší než energie produktů (např. hoření, neutralizace, buněčné dýchání). endotermické reakce (endotermní) – během reakce se teplo spotřebovává (musí se do soustavy dodávat), tzn. energie reaktantů je nižší než energie produktů (např. tepelný rozklad uhličitanu vápenatého, fotosyntéza)

10 KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.: Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997. HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005 Flemr, Vratislav a Bohuslav Dušek, Chemie I (obecná a anorganická) pro gymnázia. 1. vyd. Praha, SPN – pedagogické nakladatelství, a.s.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_34."

Podobné prezentace


Reklamy Google