Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRUKTURA A JAZYK LITERÁRNÍHO DÍLA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRUKTURA A JAZYK LITERÁRNÍHO DÍLA"— Transkript prezentace:

1 STRUKTURA A JAZYK LITERÁRNÍHO DÍLA
VRSTVA JAZYKOVĚ STYLISTICKÁ Mgr. Michal Oblouk

2 ÚTVARY JAZYKA Spisovný jazyk
Nespisovné jazykové prostředky – obecná čeština, nářečí, slang, argot

3 STYLOVÉ ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
Slova slohově neutrální Slova slohově zabarvená – neologismy, archaismy, historismy, poetismy

4 ZVUKOVÉ PROSTŘEDKY Eufonie – příjemné uspořádání zvuků v projevu
Zvukosled a zvukomalba – opakování stejných hlásek a napodobení zvuku slovy

5 GRAFICKÉ PROSTŘEDKY Estetické působení jazyka v psané podobě
Básně – obrazy (kaligramy)

6 T R O P Y Obrazná pojmenování Založeny na přenášení významu
Podstatou je mnohoznačnost slov

7 DRUHY TROPŮ Epiteton – básnický přívlastek, např. širé pole, stříbrný vítr,… Přirovnání – např. bílý jako sníh, krásná jako kvítka na modranském džbánku,… Metafora – přenesení významu na základě podobnosti, např. mám okno, vodotrysk noci,…

8 DRUHY TROPŮ Personifikace – zosobnění, přenesení vlastností živých bytostí na neživé věci, např. stromy šeptaly Metonymie – přenesení významu na základě věcné souvislosti, např. poslouchat Beethovena, čtyři léta jsem sloužil,…

9 DRUHY TROPŮ Synekdocha – přenesení významu na základě záměny části za celek, např. seběhlo se celé město Oxymorón – založen na významovém protikladu, např. živá mrtvola Alegorie – jinotaj, obrazné vyjádření dějů a pojmů, skrytý smysl

10 DRUHY TROPŮ Eufemismus – vyjádření, které zjemňuje skutečnost, např. odešel na nebesa Hyperbola – nadsázka, zveličení, např. už jsem ti to tisíckrát říkala Ironie – záměrné užití slova v opačném smyslu, např. No, to je výborné! Sarkasmus – kousavý výsměch, např. Jsi tak šikovný, že už víc být nemůžeš!

11 F I G U R Y Tvoří se neobvyklou kombinací hlásek, slov nebo vět Druhy:
Zvukové Syntaktické Slovosledné Eliptické Řečnické

12 ZVUKOVÉ FIGURY Aliterace – opakování stejné hlásky na začátku sousedních slov Anafora – opakování slova na začátku veršů Epifora – opakování slova na konci veršů Epizeuxis – opakování stejného slova v jednom verši

13 SYNTAKTICKÉ FIGURY Asyndeton – vynechání spojek
Polysyndeton – užití více spojovacích výrazů

14 SLOVOSLEDNÉ FIGURY Inverze – změna pořádku slov
Anastrofa – obrácení slovosledu dvouslovného spojení Paralelismus – bohatě rozvinuté přirovnání Gradace – stupňování

15 ELIPTICKÉ FIGURY Elipsa – vynechání části textu, které si lze domyslet z kontextu Apoziopeze – nedokončená výpověď

16 ŘEČNICKÉ FIGURY Apostrofa – básnické oslovení neživého objektu
Řečnická otázka – nevyžaduje odpověď


Stáhnout ppt "STRUKTURA A JAZYK LITERÁRNÍHO DÍLA"

Podobné prezentace


Reklamy Google