Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

– ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "– ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA"— Transkript prezentace:

1 – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA
Mgr. Ivana Váchová OBN TEORETICKÁ PSYCHOLOGIE VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

2 02 TEORETICKÁ PSYCHOLOGIE - VÝVOJOVÁ
VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA TEORETICKÁ PSYCHOLOGIE - OBECNÁ - OSOBNOSTI - VÝVOJOVÁ - SOCIÁLNÍ - PSYCHOPATOLOGIE Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

3 03 Vývojová psychologie – etapy lidského života
DEFINICE: zabývá se psychikou člověka v různých věkových etapách FYLOGENEZE vývoj lidského druhu v historii ONTOGENEZE vývoj člověka od narození do smrti Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

4 04 A dětství a mládí (dospívání) B dospělost C stáří
VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 3 hlavní etapy lidského života: A dětství a mládí (dospívání) B dospělost C stáří Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

5 05 A dětství a dospívání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA
Prenatální období (od početí po narození - 9 měsíců) početí – splynutí mužské a ženské zárodečné buňky vývoj plodu v matčině těle důležitá psychohygiena těhotné ženy, změna postavy, náladovost Novorozenecké období (od porodu do 6 týdnů) období „šestinedělí“ kontakt s matkou, nové prostředí získávání denního rytmu využívání hlavně smyslových orgánů Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

6 06 A dětství a dospívání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA
Kojenecké období (6 týdnů až 1 rok) rychlý tělesný růst, duševní vývoj, rozvoj pohyblivosti rozvoj kontaktů s okolím úsměv, první slova Batolecí období (1 až 3 roky) uvědomění si vlastní existence slovní zásoba (až 300 slov) napodobování období prvního vzdoru, stále větší samostatnost, vrstevnické vztahy Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

7 07 A dětství a dospívání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA
Předškolní období (3 až 6 let) rozvoj vnímání, paměti, představivosti, fantazie, myšlení a řeči ovládání základních hygienických návyků hra Období mladšího školního věku (6 až 11 let) školní zralost – připravenost po stránce tělesné, rozumové, citové, sociální první známky pohlavního dospívání Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

8 08 A dětství a dospívání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA
Období staršího školního věku (11-15 let) biologické, psychické a sociální změny velmi dynamické, bouřlivé období (puberta) druhé období vzdoru, nedostatek sebeovládání, sebekritiky Období dospívání (adolescence) (15-20 let) dokončení tělesného růstu pohlavní zralost volba povolání, profesní příprava citové a rozumové zklidnění proces osamostatnění Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

9 09 VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA B dospělost 20 až 65 let nejdelší období, produktivní věk plná zodpovědnost za svůj život realistický pohled na svět trvalé hodnoty života, péče o zdraví nezávislost na rodičích založení rodiny Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

10 10 C stáří 65 až smrt VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA
zákonitý proces života, jeho vyvrcholení klesá pracovní schopnost, pružnost myšlení, přizpůsobení se novým podmínkám zhoršení smyslového vnímání a paměti péče o zdraví, smysluplné využití volného času Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

11 11 Charakteristika zralého člověka
VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA Charakteristika zralého člověka nezávislost na rodičích zodpovědný výběr životního partnera finanční nezávislost samostatné rozhodování akceptování názorů druhých sebekritika Vývoj člověka je ovlivněn: zráním působením vrozených dispozic (dědičností) získáváním zkušeností učením Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

12 12 dítě - rodič - prarodič Generace a mezigenerační vztahy
VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA Generace a mezigenerační vztahy skupina lidí, kteří se narodí a žijí ve stejné době mají podobné názory, zájmy, pohled na život dítě - rodič - prarodič Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

13 13 Cvičení k tématu VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA
Přečtěte si popis modelové situace a vypracujte úkoly. U Vyskočilů probíhá typická výměna názorů posledních dní: „Chci, aby z tebe něco bylo! Vypadáš jako strašidlo, vždyť si tě nikdo nevezme!“ „Mami, nech mě už konečně žít, bude mi sedmnáct!“ Paní Vyskočilová si neví rady, nechápe, kde se stala chyba, a touží po návratu své hodné holčičky. Úkoly pro třídu: Proč si matka s dcerou najednou přestali rozumět? V jakém životním období se dcera nachází? 2. Napište 5 nejčastějších příčin konfliktů, které máte se svými rodiči. 3. Hledejte společná řešení konfliktních situací, která se pokusíte sehrát prostřednictvím jednoduché scénky. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

14 14 literatura VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA
Gillernová, I.; Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie, Praha: FORTUNA, 1995, ISBN X Valenta, M.: Občanská nauka pro SOŠ a pro studijní obory SOU, Praha: SPN, 1999, ISBN Dudák, V. a kol.: Občanská nauka pro SOŠ a studijní obory SOU, Praha: SPN, 2003, ISBN Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/


Stáhnout ppt "– ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA"

Podobné prezentace


Reklamy Google