Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dospělost Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov33 Autor Mgr. et.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dospělost Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov33 Autor Mgr. et."— Transkript prezentace:

1 Dospělost Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov33 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Dospělost – úvod, mladá dospělost Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: Klíčová slova: dospělost, profesní role, partnerská, rodičovská role, intimita Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v mladé dospělosti, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace lidského věku

2 mezníky: právní – dosažení zletilosti;
biologický – rozvinutá sexualita, dosažení reprodukční schopnosti; psychosociální – samostatnost, svoboda rozhodování a jednání, zodpovědnost a schopnost sebezajištění;

3 rozdělení věku A) mladá, raná dospělost 20 – 35 let
B) střední dospělost 35 – 45 let C) starší dospělost 45 – 60 let

4 A) mladá, raná dospělost 20 – 35 let
charakterizována ochotou přijmout a schopností zvládnout vývojové úkoly, nové životní role: profesní; stabilní partnerství; rodičovství;

5 hlavní změny: osamostatnění, vyjasnění vlastního vztahu k hodnotám a normám, prezentovaným různými skupinami (vrstevníci, rodina, společnost, církve); vztah s rodiči – symetrické a klidnější, není zatíženo potřebou demonstrovat nezávislost, hodnocení rodičů realistické, uznání zkušeností a zároveň možnost přijmout nebo odmítnout radu a pomoc;

6 hlavní změny: vztahy k lidem, schopnost zvládnutí vztahu k lidem v nadřízených rolích (bez potřeby obrany proti autoritě) a v podřízeném postavení, např. děti (zmenšuje se riziko zneužití moci); sexuální zralost – sexualita důležitým aspektem partnerského vztahu, potřeba mít dítě;

7 hlavní změny: ekonomická samostatnost – zbavuje závislosti, přispívá k uspokojení seberealizace; zodpovědnost – prestiž, povinnosti, sociální očekávání společnosti, tlak na respektování norem;

8 a) tělesný vývoj – atraktivita, období plné výkonnosti a dobré kondice;
b) rozvoj poznávacích procesů – fáze postformálního myšlení – bere v úvahu všechny složky problému, jeho mnohoznačnost i celkový kontext; relativismus, kompromis, sebekritičnost, akceptace kognitivní nejistoty, pragmatičnost;

9 c) socializace – změna postoje k normám,
vztah k povinnostem, zodpovědnost; přijetí mužské a ženské role, změny v pojetí rolí v poslední době, nejistota vymezení rolí (problematika genderu);

10 fáze proměn morálního uvažování morální uvažování žen
přechod od adolescentního egoismu k altruismu; fáze zdůrazňování zodpovědnosti a péče o jiné, mnohdy na úkor uspokojení vlastních potřeb; harmonizace vlastních potřeb s potřebami jiných;

11 profesní role končí sociálně tolerované období příprav a experimentování v profesní oblasti, dnes se hranice posouvá ke konci druhé dekády; přijetí trvalejší, příp. definitivní varianty profesní role; později spíše modifikace než zásadní změny;

12 profesní role profesní role se stává důležitou součástí identity;
mužská role v tomto směru konzistentnější; žena řeší konflikt profese a mateřství;

13 partnerství vývojovým úkolem dosažení intimity – kvalitativní proměna vrstevnického vztahu; může jít o přátelství, nejčastější varianta heterosexuální milostný vztah ústící v partnerství; prožitek naplnění intimního vztahu vytváří zkušenostní základ, který ovlivní další vztahy; realističtější ve svých nárocích a tolerantnější k odlišnostem;

14 manželství, rodičovství
další podstatnou součástí identity; obě role slibují naplnění různých potřeb, zároveň nárokují určitou odpovědnost a omezení; postupně se mění jejich obsah, eventuálně i osobní význam; změna v případě rozpadu manželství;

15 období prvního bilancování ve 30 letech
většina mladých dospělých získá všechny role typické pro dospělost, tím splní formálně standardní očekávání; nyní bilancování osobní uspokojivosti těchto rolí; stimul k pozitivní životní změně; změna zaměstnání, bezdětní zvažují založení rodiny, ženy orientované na profesní roli vnímají tento věk jako mezní v otázce mateřství, riziko rozvodů;

16 periodizace lidského věku
prenatální období kojenecké období batolecí období předškolní období mladší školní období adolescence dospělost mladá dospělost střední dospělost starší dospělost stáří

17 periodizace lidského věku
početí – narození 1. rok života 1-3 roky 3-6 let 6-11 let 11-13 let 13-15 let 15-18/21 let prenatální období kojenecké období batolecí období předškolní období mladší školní období prepuberta puberta dospívání

18 periodizace lidského věku
mladá dospělost střední dospělost starší dospělost stáří 20-35 let 35-45 let 45-60 let 60 let - †

19 otázky které role jsou pro dospělost charakteristické
profesní, partnerská, rodičovská osamostatnění, vztah s rodiči, sexuální zralost, ekonomická samostatnost, zodpovědnost ve třiceti letech které role jsou pro dospělost charakteristické jaké jsou hlavní změny v dospělosti kdy dochází k prvnímu bilancování

20 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha ISBN LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha ISBN X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Dospělost Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov33 Autor Mgr. et."

Podobné prezentace


Reklamy Google