Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Neuron.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Neuron."— Transkript prezentace:

1 4. Neuron

2 Nervová soustava NEURON NEUROGLIE MEZIBUNĚČNÁ HMOTA
stavební a funkční jednotka nervové soustavy neboli podpůrné buňky, zajišťují strukturní integritu nervové soustavy a správné fungování neuronů (podpůrná a vyživovací funkce)

3 Vnitřní struktura neuronu
neuron má obecné vlastnosti buněk Mitochondrie Jádro neuron má obdobnou vnitřní stavbu jako každá buňka v organismu Hladké ER organely: jádro + jadérko, endoplasmatické retikulum, mitochondrie, golgiho aparát, vesikuly, mikrotubuly… Drsné ER neuron má i speciální vlastnosti, které zaručují přenos vzruchu GA Vesikuly Mikrotubuly

4 2 typy neuronových výběžků:
Charakteristika částí neuronů 2 typy neuronových výběžků: DENDRITY (z řec. dendron = strom) jsou krátké , bohatě rozvětvené výběžky, které přijímají příchozí zprávy od jiných buněk a vedou tyto informace formou elektrického signálu směrem k buněčnému tělu. Na jejich povrchu jsou přítomny dendritické trny, které usměrňují vzruch při jeho přechodu ze synapse na dendrit. AXONY = neurity jsou zpravidla mnohem delší, vedou zprávy vycházející z neuronu směrem k buňkám. Funkce axonu je především vedení vzruchu, který vede spolu s transportem některých látek z buněčného těla do distálních částí axonu, tedy až do telodendrií. Místo odstupu axonu, tzv. axonový, hrbolek má spolu s iniciálním segmentem neuritu rozhodující význam pro vznik vzruchu v neuronu. Axony bývají obaleny myelinovou pochvou, výjimku tvoří pouze začátek a terminální větvení axonu. Myelinová pochva nepokrývá axon souvisle, ale je přerušována Ranvierovými zářezy.

5 Stavba neuronu savců DENDRITY BUNĚČNÉ TĚLO JÁDRO AXON SMĚR JADÉRKO
(vláknité výběžky vedoucí do neuronu a přijímající informace z jiných buněk) BUNĚČNÉ TĚLO JÁDRO JADÉRKO AXONOVÝ HRBOLEK (axon hillock – část neuronu spojující tělo s axonem; místo, kde dochází k integraci signálu a dosažení prahového potenciálu) Nisslova substance (částice tvořené granulárním endoplazmatickým retikulem a ribozomy) AXON (oblast, kde vzniká a dále se šíří Impulz z neuronu) SMĚR SIGNÁLU MYELINOVÁ POCHVA (vrstvy myelinu tvořené Schwannovou buňkou) SCHWANNOVA BUŇKA RANVIERŮV ZÁŘEZ Koncové výběžky neuronu SYNAPTICKÁ ZAKONČENÍ (místo kde se presynaptický neuron připojuje k postsynaptickému neuronu) TĚLO NEURONU

6 dendrit tělo synaptické zakončení mitochondrie axon drsné ER jadérko jádro axonový hrbolek výběžek kosterní sval

7 Průřez axonovým výběžkem
jádro Schwanovy buňky axon vrstvy myelinu Ranvierův zářez oblast s myelinem bez myelinu dendrit tělo

8 Myelinová pochva myelinizované axony
Schwannova buňka izolující myelinové pochvy oligodendrocyt myelinizované axony Ranvierův zářez Myelinová pochva myelinové pochvy kolem axonů vznikají z ologodendrocytů (v CNS) a ze Schwannových buněk (v PNS)

9 Vznik myelinové pochvy Schwannova buňka axon jádro myelinová pochva
obal tvořený Schwannovou buňkou Vznik myelinové pochvy Neurony se myelinizují ve vyvíjející se nervové soustavě. Plazmatické membrány Schwannových buněk (oligodendrocytů) vytváří kolem axonů soustředné vrstvy.

10 KLASIFIKACE NEURONŮ podle tvaru podle funkce Bipolární Aferentní = senzorické Unipolární = pseudounipolární Eferentní = motorické Multipolární Interneurony Anaxomický

11 Klasifikace neuronů podle tvaru je založená na přítomnosti
a umístění výběžků. Unipolární Multipolární dendrity axon synaptické zakončení dendrity axon synaptické zakončení Bipolární Anaxomický dendrity axon synaptické zakončení nerozlišené výběžky

12 Polarita neuronů Bipolární neuron Unipolární neuron Multipolární

13 Neurony podle funkce klasifikace založena podle toho, kterým směrem vedou nervový impuls Senzorický neuron – krátké rozvětvené dendrity komunikují se smyslovými buňkami receptorů. Vede nervový vzruch z receptoru (kůže, senzorické orgány…) do CNS. Buněčné tělo spojeno pouze s axonem. tělo dendrit axon Vede informaci (nervový impuls) z CNS ke svalové buňce nebo buňce žlázy. Buněčné tělo spojeno pouze s dendrity. dendrit axon tělo

14 jemně síťovitě větvené
Neurony podle funkce Interneurony – spojovací neurony v CNS, přenáší nervové impulsy z jednoho neuronu na druhý. dva typy interneuronů v mozku savců dendrit axon tělo buňky mnoho dendritů a větvený axon dendrity jsou jemně síťovitě větvené Purkyňova buňka Purkyňovy buňky jsou velké gangliové buňky ve střední vrstvě mozečku. Mají tvar hrušky. Jejich dva dendrity se větví v mozečkové kůře a axony zasahují do bílé hmoty mozečku.


Stáhnout ppt "4. Neuron."

Podobné prezentace


Reklamy Google