Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OLOVO [1] [9] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OLOVO [1] [9] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 OLOVO [1] [9] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová, zpracováno Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie, Anorganická chemie. Žáci se dozvídají informace o olovu a jeho sloučeninách. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák charakterizuje významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 40 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Gymnaziální vzdělávání 15–16 let, 5. třída – kvinta / I. ročník KLIKNĚTE NA F 5

3 Najděte ve větě ukrytý prvek!
KOUPILA SI KOLOVOU SUKNI. Je to těžký toxický kov. Pohlcuje rentgenové záření. Používá se na výrobu akumulátorů a střeliva. Vyskytuje se v nerostu galenitu. [1] [9]

4 iv. A skupina = tetrely Patří do IV. A (14.) skupiny PSP. [2]
uhlík (C), křemík (Si), germanium (Ge), cín (Sn), olovo (Pb) a ununquadium (Uuq) Copak Si Gertruda Snědla Plombu? CoSi Germáni Snědli a Pobledli. Co Si Germáni Snědli, Poblili. [2]

5 CHARAKTERISTIKA: IV. A (14.) skupina, 4 valenční elektrony, elektronová konfigurace [Xe] 6s² 4f14 5d10 6p2, ve sloučeninách oxidační čísla: II a IV Ve středověku byl symbolem olova Saturn. Ve starém Římě byla z olova kanalizace a vodovody – což přispělo k zániku Římské říše (u nás také v první pol. 20. stol. – jedovaté!). [3]

6 Olovo − výskyt: PbS – galenit PbSO4 – anglezit PbCO3 – cerusit
doprovodný prvek v rudách zinku a stříbra [4] galenit [6] anglezit [7] cerusit

7 galenit Chem. složení: [4] [5] Tvrdost (od-do): Hustota (od-do):
PbS Tvrdost (od-do): 2,5 Hustota (od-do): 7,2–7,6 Kryst. soustava: krychlová Barva: Barva vrypu: šedá šedo-černá Lom: Štěpnost: pololasturnatý dokonalá Lesk: intenzivní kovový Vlastnosti a použití: Používá se k výrobě olova, obsahuje ho až 87 %. Tvoří rudné žíly. Olovo je pro lidské tělo velmi jedovaté! Římané z něj stavěli vodovody a vyráběli nádoby na vodu!

8 Výroba olova: [8] Olověná ruda je jemně namleta a flotací se oddělí složka s vysokým zastoupením kovu. Následuje pražení rudy, které převede přítomné sulfidy olova na oxidy. 2 PbS + 3 O2 → 2 PbO + 2 SO2 Kovové olovo se pak z praženého koncentrátu rud získává běžnou žárovou redukcí elementárním uhlíkem (obvykle koksem). PbO + C → Pb + CO Pozor!!! Při výrobě vznikají nebezpečné plyny – CO a SO2!

9 Vlastnosti olova: těžký, modrobílý měkký kov dobře tvarovatelný
[11] těžký, modrobílý měkký kov dobře tvarovatelný špatný vodič tepla na vzduchu pokrytí PbO → ochrana před oxidací rozpustný v kyselinách 3Pb + 8HNO3 → 3Pb (NO3)2 + 2NO + 4H2O Jedovatý (saturnismus, plumbismus: plumbismus/ ) – porušuje membrány erytrocytů, ty praskají – krvavá stolice, černé sliznice, toxická dávka 20–30 g, děti 2–3 g

10 Použití olova: do slitin (pájka, liteřina) desky akumulátorů
[10] do slitin (pájka, liteřina) desky akumulátorů instalační materiál rentgenové štíty (Pb chrání proti RTG záření) ochranné nátěry proti korozi = minium (pozor, také je jedovatý) 2PbO . PbO2 glazury na porcelán (pozor na skladování ve vlhku – možnost otravy) střelivo optické sklo – PbO barvivo – krokoit PbCrO4

11 akumulátor Vratný článek na výrobu E, vybíjení je spontánní (samovolné), redoxní děj s účinností 90 %. Anoda je z olova, katoda olovo pokryté oxidem olovičitým, elektrolyt je roztok kyseliny sírové (při vybíjení se zřeďuje vodou – pozor na zamrznutí!). Pb + PbO2 + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O vybíjení, zpětně je nabíjení  A: Pb e → PbII K: PbIV + 2e → PbII  nutná ekologická a odborná likvidace akumulátorů!!! [9]

12 OPAKOVÁNÍ − OBJEVTE CHYBY:
Vyskytuje se nejčastěji v nerostu galenitu PbO. Olovo se vyrábí elektrolýzou. Olovo je velmi dobrý vodič, proto se využívá v elektrotechnice. Otrava olovem se nazývá galenismus. Používá se do slitin – liteřina, bronz. Elektrolytem v akumulátoru je kyselina dusičná. PbS; pražením; špatný; saturnismus; pájka; kyselina sírová ŘEŠENÍ:

13 Opakování − spojte související pojmy:
SATURN ŘÍMSKÁ ŘÍŠE PbS PbSO4 PbCO3 SATURNISMUS LITEŘINA KROKOIT AKUMULÁTOR BARVIVO VRATNÝ ČLÁNEK CERUSIT SYMBOL OLOVA SLITINA KANALIZACE Z Pb GALENIT OTRAVA OLOVEM ANGLEZIT

14 Vyluštěte křížovku: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. [1] chemická značka olova
známý nerost obsahující olovo planeta, která byla symbolem olova použití olova – vratný článek krokoit je z hlediska použití ……. otrava olovem cizím slovem při otravě olovem praskají ……. erytrocytů

15 Řešení: 1. P b 2. G A L E N I T 3. S U R 4. K M Á O 5. B V 6. 7. Y [1]

16 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 9. 3. 2012 mezi 8.00 a 23.00
FLEMR, V.; DUŠEK, B.: Chemie I pro gymnázia. Praha : SPN ISBN JURII. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lead.jpg> 1. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table_fi.svg> 2. DANIEL MAYER. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pb-TableImage.png> 3. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galenit_4.jpg> 4. ROB LAVINSKY. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galena-pas-127a.jpg> 5.

17 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 9. 3. 2012 mezi 8.00 a 23.00
ROB LAVINSKY. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anglesite jpg> 6. ROB LAVINSKY. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerussite jpg> 7. Eugen Norsko. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_n-11_ jpg> 8. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photo-CarBattery.jpg> 9. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:X- ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_- _ jpg> 10. DJ Sparky. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poison_Placard.jpg> 11.


Stáhnout ppt "OLOVO [1] [9] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google