Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav Vinter odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : 7.7 Brusky - broušení

2 7.7. Brusky - broušení Brusky slouží k vyhlazování povrchů materiálů. Obrábění přitom probíhá pomocí zrn brusiva. Brusky rozlišujeme na : Úzkopásové brusky, Hranové brusky Širokopásové brusky, Válcové brusky, Brusky speciální

3 7.7.1 Úzkopásové brusky Těžký stojan stroje nese dvě pásovnice, na kterých je napnutý brusný pás – viz obrázek vedle. Levá pásovnice (hnací pásovnice) je uložena pevně a je spojena s hnacím motorem.

4 Úzkopásové brusky Pravá pásovnice (napínací pásovnice) je uložena pohyblivě a lze ji přestavět pro výměnu a napínání brusného pásu. Napíná se závažím nebo šroubovou pružinou. Některé stroje mají obě možnosti napínání, které mohou být použity nezávisle na sobě. Napínací závaží napíná brusný pás velmi elasticky. To umožňuje broušení mírně vypouklých obrobků. Méně elastické pružinové napínání se lépe hodí k broušení ploch. Pod brusným pásem je umístěn výškově nastavitelný pracovní stůl. Tím lze pomocí teleskopického vedení pohybovat příčně k brusnému pásu. Obrobek se na brusky pokládá k dorazové liště nebo se upíná vakuovými přísavkami.

5 Úzkopásové brusky Mezi pásovnicemi je v podélném směru posuvná přítlačná patka. Ta je ručně držadlem přitlačována k běžícímu brusnému pásu, a tím také k pod ním ležícímu obrobku. Pro ochranu brusného pásu je jeho spodní strana opatřena plstěným nebo plastovým povlakem, nebo kartáčem. Přítlačná patka musí být trochu užší než brusný pás, aby se zamezilo tvorbě rýh vybroušením hran obrobku. U některých strojů se místo přítlačné patky používá přítlačný trám, nebo přítlačná kladka.

6 Úzkopásové brusky Kvůli ochraně zdraví, ale i brusného pásu a ložisek stroje musí být brusný prach, vznikající při broušení, odsáván. Brusný pás je proto na horní straně a v oblasti pásovnic zakrytý a kryt je opatřen odsávacími nástavci. Většinou jsou spínače a odsávání spojeny. Vznikající brusný prach je ihned odsáván. Lze tak lépe kontrolovat povrch obrobku. K tomu slouží lampy umístěné v oblasti pásu, které osvětlují celý prostor broušení.

7 Úzkopásové brusky Pro broušení menších nebo úzkých obrobků může být horní kryt pásu odklopen. Uvolní horní brusný stůl, při použití přítlačné patky musí ale být znovu uzavřen. Pásové brusky mohou mít pomocí přepólování jak levý, tak i pravý chod. U některých strojů může být plynulým převodem upravena rychlost broušení podle broušeného materiálu.

8 Úzkopásové brusky Pro různé broušení jsou k dispozici brusné pásy s rozdílnou zrnitostí. Zpravidla se hrubým pásem přebrušuje a druhým pásem brousí najemno. Přitom musí být brusný pás vyměněn. Po výměně pásu je třeba dbát na to, aby pás probíhal rovnoměrně a středem přítlačné patky, případně se může regulací pásu provést úprava. U dvoupásových brusek jsou dva brusné pásy umístěné vedle sebe. Předbroušení a dobroušení lze provádět bez výměny pásu.

9 Úzkopásové brusky Pro broušení laků nebo plastů zamokra existují stroje s rozprašovacím zařízením. Běžící brusný pás je rovnoměrně smáčen brusnou kapalinou a vznikající brusný kal je ihned splachován. Délka nekonečných brusných pásů je většinou 7000, 7600, nebo 8000 mm, jejich šířka 150 mm. Tento údaj a zrnitost jsou označeny na vnitřní straně brusného pásu. Zde umístěná šipka kromě toho označuje směr hlavního chodu brusného pásu, který je třeba dodržet při výměně pásu. Nepoužitelné pásy se skladují pověšené v suchých místnostech. Poškozené brusné pásy se na bruskách již nesmějí použít.

10 7.7.2 Hranová bruska Na hranových bruskách – viz obrázek vedle se obrábějí rovné, zkosené a zakřivené hrany, většinou před broušením ploch. U dostatečně širokého brusného pásu lze zalícovat i spoje zásuvek z masivního dřeva.

11 Hranová bruska Nekonečný brusný pás probíhá přes dvě svisle uložené pásovnice. Vůči brusnému pásu lze nastavovat výšku a sklon vodorovného pracovního stolu. Dlouhé, rovné obrobky se posunují podél obou polovin pravítka na brusný pás, krátké rovné obrobky se celou svou délkou přitlačí na brusný pás – viz obrázky vedle a na následující straně. Broušení dlouhých obrobků Broušení krátkých obrobků

12 Hranová bruska Vykružování se brousí s použitím opěrky odpovídajícího tvaru a vodící kladky. Ty mohou mít u některých strojů kromě toho upraveny průměry pro speciální vyřezávání. U hranové brusky nepůsobí obráběcí síla proti pracovnímu stolu, ale ve směru pohybu pásu. Obrobky musí být proto při broušení opatřeny navíc o doraz umístěný na stroji. To platí zejména pro obrábění čel pravoúhlých obrobků.

13 Hranová bruska Protože se většinou využívá jen malé části výšky brusného pásu, tak se pás rychle opotřebovává. Změní-li se sklon vodicí kladky, změní se i poloha brusného pásu na pásovnici. U strojů s oscilačním zařízením se tato změna polohy provádí neustálým kyvným pohybem jedné pásovnice; brusné pásy se opotřebovávají rovnoměrněji. Navíc mohou být namontována ještě speciální zařízení pro srážení hrany u broušené boční plochy dílce.

14 7.7.3 Širokopásové brusky Na širokopásových bruskách se brousí plochy masivního dřeva, surové a dýhované dřevěné materiály i lakované dílce – viz obrázek vedle. Na stojanu stroje je vodorovně umístěn jeden, nebo více nekonečných brusných pásů. Širokopásová bruska

15 Širokopásové brusky Obrobek se přivádí rovnoběžně s rovinou broušení transportním pásem nad nebo pod brusný pás. Rozlišujeme stroje s válcovou zónou přítlaku, s rovinnou zónou přítlaku a kombinací obou konstrukcí. Přítlak brusného pásu na obrobek se provádí podle druhu konstrukce elasticky opláštěným kontaktním válcem, průběžným, nebo pružně uloženým transportním stolem – viz obrázek na následující straně.

16 Širokopásové brusky Širokopásová bruska - schéma

17 Širokopásové brusky Při použití přítlačných segmentů se tloušťka a tvar obrobku při přivádění ke stroji odměří a pomocí tlačítek předá přítlačným segmentům – viz obrázek vedle. Tak lze přesně brousit i obrobky s výřezy a nesymetrickými vnějšími konturami. Princip přítlačného, segmentového trámu

18 Širokopásové brusky Podle vybavení jsou stroje opatřeny jedním nebo více brusnými pásy s rozdílnou zrnitostí, které mohou být použity jednotlivě nebo najednou. To umožňuje rozdílné kvality broušení při jedné pracovní operaci. Pro zvýšení kvality broušení a zamezení nerovnoměrnému opotřebení brusného pásu, pásy během broušení oscilují. Vznikající brusný prach je odsáván již v krytu stroje. Navíc se obrobek před opuštěním stroje okartáčuje.

19 Širokopásové brusky Dřevěné materiály mají často odchylky tloušťky. Proto se brousí před dalším opracováváním na širokopásových bruskách na stejnou tloušťku. Tato operace se označuje jako kalibrování nebo také egalizace. Používají se při ní stroje s kontaktními válci, kdežto stroje s přítlačným trámcem se používají výhradně k vybroušení povrchu. Přítlačný tlak nastavitelný přítlačným trámcem nebo přítlačnými segmenty umožňuje i náročné broušení dýh a laků. Speciální přídavné přístroje s rotujícími kartáči umožňují výrobu strukturovaných povrchů.

20 Otázky k opakování Co se u brusek rozumí pod pojmem oscilace ?
Pro které brousící práce se používají širokopásové brusky ? Proč jsou přítlačné patky pásové brusky užší než šířka brusného pásu ? Při kterých brousících pracích je brusný pás smáčen ? Jaké údaje jsou označeny na vnitřní straně brusného pásu ? Jakou úlohu má povlak na spodní straně přítlačné patky ?

21

22

23


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google