Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důstojnost lidské existence v péči o nemocného

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důstojnost lidské existence v péči o nemocného"— Transkript prezentace:

1 Důstojnost lidské existence v péči o nemocného
Příspěvek k výuce budoucích zdravotníků Hana Svobodová Jiří Šimek Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK

2 Co důstojnost znamená pro zdravotníky ?
„…lékař u smrtelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení…“ Etický kodex ČLK „…se zdravotní a ošetřovatelskou péčí jsou nerozlučně spjaty : respekt k lidskému životu, důstojnost a lidská práva.“ Etická pravidla zdravotní péče (ICN) „…Všechny lidské bytosti jsou narozeny svobodné a sobě rovné v důstojnosti a právech…“. „…nikdo by neměl být subjektem mučení nebo nehumánního či degradujícího zacházení či trestání“. Deklarace lidských práv (N.Y.1948)

3 ??? - co je důstojnost ? Dignity =being worthy, honoured or esteemed
(Longman Family Dictionary, 1991) - proč se nad ní zamýšlíme ? - důstojné x nedůstojné

4 Lidská důstojnost… Specificky lidský projev – tj. např.schopnost abstrakce, tvorby pojmů a formálního života, schopnost sebereflexe „bytí, kterému jde o jeho bytí samo“ (M. Heidegger) …lidskou důstojnost zakládá především moralita člověka (J. Patočka) ? Jak prožít dobrý život ? - být v souladu sám se sebou a s lidmi okolo (Sokrates) Člověk jako autonomní morální bytost sám sobě stanovuje mravní zákony (I.Kant)

5 Kdo se těší úctě ? - lidé mající respekt a uznání = důstojnost
- lidé mravní, slušní = důstojnost mravní síly - lidé mající respekt a uznání = důstojnost zásluh - staří lidé = důstojnost osobní identity - každá lidská bytost = Menschenwurde

6 „Respektování lidské důstojnosti“ – příručka pro odbornou výuku
Projekt Paliativní péče v ČR Cesta domů Cíl : …pochopení fenoménu důstojnosti, především ve smyslu nepozbytelné důstojnosti lidské bytosti (Kalvach) Poskytnout poučení z příkladů z různých evropských zemí Přispěje ke zlepšení kvality péče a kvality života seniorů

7 Struktura (příběhy, ilustrace, inspirace, diskuse ke cvičením)
Podklady na základě příspěvků jednotlivých účastníků (6 evropských zemí – starší lidé, odborníci, veřejnost) Výklad projektu „Důstojnost a starší Evropané“ Učební aktivity : (4 oddíly) - Co je to stáří ? Pojetí důstojnosti Důstojnost při péči Vliv systému (příběhy, ilustrace, inspirace, diskuse ke cvičením) ! Vést k zamyšlení, NE poskytnout správná řešení!!!

8 Pojetí důstojnosti Diskusi o důstojnost ve stáří dominují tři pojmy : ÚCTA, AUTONOMIE A PARTICIPACE Úcta k sobě a k druhým Zničit sebeúctu starší osoby je snadné, ale UMĚT s druhým zacházet s úctou může být v praxi obtížnější. příklady

9 Autonomie schopnost řídit, zvládat a ovlivňovat způsob svého každodenního života podle vlastních pravidel a představ zachování nezávislosti Moje rozhodnutí jsou moje dilemata, příklady

10 Participace Zapojení do rozhodování o vlastním životě a péči Nabytí pocitu smysluplnosti a účasti v životě určité komunity

11 Důstojnost při péči Mít možnost volby :
rozhodování sám za sebe, schopnost volit, co se mnou bude, rozhodnost, nezávislost Autonomie a závislost hodnocení stavu a potřeb pacientů (metody) Cvičení : představte si, jaké to je, opustit soukromí a pohodlí bytu a žít ve společných prostorách s cizími lidmi…

12 „…ústavní péče znamená ztráta kontroly nad každodenním rozhodováním…“

13 Etický přístup zahrnuje UZNÁNÍ, že veškeré hodnocení rizika je subjektivní a že omezování osobní svobody by mělo nastoupit JEN v případě absolutní nutnosti a pouze do nutného stupně Cvičení : užití omezovacích prostředků, nárok na odmítnutí léčby…

14 Mezilidská komunikace
Oslovení Naslouchání Odpovídání Problém rutiny, zvyku na prostředí i na vykonávanou práci otupuje + devastující účinky na sebeúctu a nezávislost starých lidí, kteří potřebují služby. Cvičení

15 Technologický přístup k péči
Zájem zdravotníků více o přístroje a technologické procedury než o LIDI. UDRŽOVÁNÍ ŽIVOTA ZA JAKOUKOLIV CENU (…udržování svíčky, i když chybí vosk i knot…) „terapeutická zuřivost“, jen proto, že je to možné

16 Boj s nemocemi versus zvládání zdravotních obtíží
Problém přehlížení symptomů a opomíjení jejich léčby – …„jde prostě o stáří“… Hromadné procedury, donucení k inkontinenci či odhalování nahoty před cizími lidmi (přesouvání přes chodbu do koupelny, užívání zvedáků, užití gramofonu a otevřené dveře, odkrývání při hygienické péči…)

17

18 Důstojnost a demence „…raději zemřu, než bych se dožil demence…“
Ponižující skutečnost zbavující důstojnosti a osobní identity („smrt zaživa“, „smrt jako osvobození od bolestně pociťované nedůstojnosti“) Příklady : víme, do jaké míry rozumějí? Mají právo na informace, na důstojné zacházení

19 Člověk s demencí a jeho důstojnost
53 % obyvatel Domovů důchodců je postiženo určitým stupněm demence U 52 % obyvatel s kognitivní poruchou jsou různé formy problematického chování ?? Respekt, ponechání důstojnosti ??

20 Etická dilemata Kvalita versus kvantita života
Pokrok v medicíně x důstojnost lidské existence Vítězná medicína x „ta druhá“ Kvalita versus kvantita života

21 Důstojné umírání Absence úcty při umírání byla spojována s BOLESTÍ
Nezemřít o samotě Soudobá smrt je příliš medicínská, chápána spíše jako neúspěch než PŘIROZENÝ JEV Příklady – udrožování verbálního kontaktu, „patřičný“ respekt vůči mrtvým…

22 „Běžné“ situace : - říkáme, že je vše v pořádku, když tomu tak není,
- přemisťujeme lidi, aniž by byli předem upozorněni a dali k přemístění souhlas, - oslovujeme zdrobnělinou, - vstupujeme do osobního prostoru bez předešlého souhlasu osoby, - odnášíme talíře, hrnky bez souhlasu osoby …

23 Jaký je dobrý pečovatel, který respektuje důstojnost člověka ?
! Pacient jako jedinečná bytost Připustí zranitelnost a omylnost Touží dělat věci lépe Je pozorný k nesnázím každodenní praxe a ochoten se učit Má zájem o minulost osoby, současné zážitky a schopnosti Má dostatek času !

24 Cíl efektivní péče : - podpora kvality života respektující důstojnost
identitu potřeby člověka v prostředí důvěry a vzájemného respektu

25 Podmínka ? Empatie Vysoká citlivost Profesionalita pečovatele
NE redukce pacienta na nemoc (psychosomatická jednota na složku tělesnou) Důvěra

26 Co funguje ? odpovědnost svědomitost zájem postoj úcty a vzájemnosti

27 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Důstojnost lidské existence v péči o nemocného"

Podobné prezentace


Reklamy Google