Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Buněčný cyklus je cyklus, kterým prochází eukaryotická buňka od svého vzniku po další dělení doba trvání cyklu se nazývá generační doba buněčný cyklus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Buněčný cyklus je cyklus, kterým prochází eukaryotická buňka od svého vzniku po další dělení doba trvání cyklu se nazývá generační doba buněčný cyklus."— Transkript prezentace:

1 Buněčný cyklus je cyklus, kterým prochází eukaryotická buňka od svého vzniku po další dělení doba trvání cyklu se nazývá generační doba buněčný cyklus se skládá : a) z fází přípravných (souborně nazývaných jako interfáze) b) mitózy nebo meiózy (dělení buňky)

2

3 G0 fáze - fáze, kdy se buňka již dále nedělí, zastavení buněčného cyklu, nastává u diferencovaných buněk pokud se již buňka nemá dále dělit, vstoupí do G0 (nula) fáze, místo do G1 fáze G1 fáze (50 %) - buňka roste, tvoří se RNA a proteiny, připravuje se zásoba nukleotidů a enzymů pro replikaci DNA S fáze (30 %) - DNA se replikuje na dvojnásobné množství, každý chromosom je na konci této fáze zdvojený – tvořený 2 chromatidy G2 fáze (15 %) - zdvojování organel, vytváří se dělící vřeténko M fáze (mitóza, meióza) (5 %) - dělení jádra (karyokineze), dělení buňky (cytokineze)

4 mitóza – dělení, které je typické pro všechny buňky mimo pohlavní buňky
nejprve se dělí jádro a pak celá buňka probíhá u všech eukaryotických buněk (rostliny, živočichové, houby) 4 fáze: a) profáze b) metafáze c) anafáze d) telofáze

5 profáze chromozómy – spiralizace, ztlušťování, jsou barvitelné zaniká jaderná membrána jádra a jadérko vzniká dělící (achromatické) vřeténko

6 metafáze chromozómy se seřazují do rovníkové (ekvatoriální) roviny v jádře mateřské buňky dále se navazují pomocí centroméry na vlákna dělicího vřeténka

7 anafáze chromozómy se podélně rozdělí vlákna dělícího vřeténka se zkracují chromatidy jsou přitahovány k pólům mateřské buňky

8 telofáze a cytokineze zaniká dělící vřeténko vzniká jaderná membrána a jadérko buňka se rozdělí ve dvě dceřinné

9 Meióza redukční dělení probíhá u eukaryotických pohlavních buněk z jedné buňky mateřské vznikají čtyři buňky dceřiné s polovičním počtem chromozómů dvě po sobě následující mitózy (heterotypické a homeotypické dělení)

10 Homotypické dělení: a) profáze I b) metafáze I c) anafáze I d) telofáze I Heterotypické dělení: a) profáze II b) metafáze II c) anafáze II d) telofáze II

11 PROFÁZE I. může trvat několik hodin až dní, i několik roků,lze ji rozdělit na 5 etap: leptotene - (řec. leptos=tenký, tene=nit) – chromosomy se spiralizují zygotene - (zygon=dvojitá nit) - homologní chromozómy se přikládají podélně těsně k sobě v některých úsecích na homologních chromosomech dochází k propletení nesesterských chromatid, vznikají tak bivalenty homologní chromosomy jsou stejně velké, mají stejné umístění centromery, obsahují stejné soubory genů

12 pachytene - (pachys=tlustý) – každý chromosom v bivalentu se podélně rozdělí vznikají tak 4 chromatidy, v místech propletení nesesterských chromatid dojde k jejich přetržení a k znovuspojení tento proces se nazývá crossing over a díky němu dochází k výměně genů mezi nesesterskými chromatidami

13 diplotene- (diplos=dvojitý)- dvojice homologních chromosomů jsou spojeny pouze v místech, kde proběhl c.o, tato místa jsou ve světelném mikroskopu viditelná jako překřížení (chiasmata) diakineze- (diakino=rozpojuji) - zaniká jaderná membrána a jadérko chiazmata se posunují ke koncům nesesterských chromatid

14 METAFÁZE I. diferencuje se dělicí vřeténko a homologní chromozómy se staví do ekvatoriální roviny navzájem přes sebe přeloženými konci chromatid

15 ANAFÁZE I. z každého bivalentu se uvolňují nerozštěpené dvouchromatidové chromozómy a ty se rozestupují k protilehlým pólům dělicího vřeténka

16 TELOFÁZE I. vznikají 2 haploidní dceřinné buňky

17 PROFÁZE II. odpovídá telofázi předchozího dělení

18 METAFÁZE II. probíhá u obou dceřinných buněk vzniklých I.dělením synchronizovaně chromozómy zaujmou polohu v ekvatoriální rovině

19 ANAFÁZE II. dochází k podélnému rozštěpení centromér a k rozchodu jednotlivých chromatid k pólům dělicího vřeténka

20 TELOFÁZE II. odpovídá telofázi mitózy

21

22


Stáhnout ppt "Buněčný cyklus je cyklus, kterým prochází eukaryotická buňka od svého vzniku po další dělení doba trvání cyklu se nazývá generační doba buněčný cyklus."

Podobné prezentace


Reklamy Google