Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBECNÁ BIOLOGIE MITÓZA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBECNÁ BIOLOGIE MITÓZA"— Transkript prezentace:

1 OBECNÁ BIOLOGIE MITÓZA

2 Obecná biologie - Mitóza
Život buňky Začíná a končí mitózou. Dělení jader – karyokineze (1) Dělení cytoplazmy – cytokineze (2) 1 2 SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

3 Obecná biologie - Mitóza
Buněčný cyklus Generační čas buňky se mění v rozmezí od: 10 minut (rýhující se vajíčko) roky (tkáňové buňky) celý život (u ner-vových buněk SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

4 Obecná biologie - Mitóza
Co je to mitóza? Mitóza je typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám. Při mitóze předchází samotnému rozdělení buňky složitý proces rozdělení buněčného jádra, při kterém zůstává v dceřiných jádrech zachován počet chromozómů. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

5 Pohlavní chromozomy X a Y Obecná biologie - Mitóza
SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

6 Obecná biologie - Mitóza
Stavba chromozómu SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

7 Chromozomová mapa člověka Obecná biologie - Mitóza
Karyotyp Chromozomová mapa člověka SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

8 Mutace chromozomů - trizómie
Downův syndrom SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

9 Obecná biologie - Mitóza
Fáze mitózy - animace Interfáze Profáze Prometafáze Metafáze Anafáze Telofáze Cytokineze SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

10 Obecná biologie - Mitóza
Profáze Během této fáze dochází ke spiralizaci vláken DNA a diferenciaci chromozómů, u kterých jsou patrné dvě chromatidy. V závěru této fáze se rozpadá jaderná membrána a chromozómy se rozptylují. Pokud je v buněčné plazmě obsažen centrozom, rozdělí se a takto rozdělené centrozomy se začnou vzdalovat a vytvářet dělící vřeténko. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

11 Obecná biologie - Mitóza
Profáze SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

12 Obecná biologie - Mitóza
Metafáze Chromozómy se seskupují v ekvatoriální rovině buňky a vzniká tak charakteristická metafázová destička. Tato fáze je nejvhodnější pro pozorování chromozómů a cytogenetická vyšetření. Pokud buňka obsahuje dělící vřeténko, je již plně vyvinuto. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

13 Obecná biologie - Mitóza
Metafáze SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

14 Obecná biologie - Mitóza
Anafáze Chromozómy jsou v oblasti centromer napojeny na vlákna vycházející z opačných pólů dělícího vřeténka. Následně se rozpadají centromery na dvě části, každá s jednou chromatidou, které jsou zkracováním vláken přitahovány k opačným pólům vřeténka a tudíž do odlišných částí buňky. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

15 Obecná biologie - Mitóza
Anafáze SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

16 Obecná biologie - Mitóza
Telofáze Chromozómy jsou nahloučeny u buněčných pólů a despiralizují se, vytváří se kolem nich jaderná membrána. Na konci telofáze dochází k zaškrcení buňky a vzniku dvou dceřinných buněk, každé připadne jedno nové jádro. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

17 Obecná biologie - Mitóza
Telofáze SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

18 Meioza - redukční dělení
Redukční dělení pohlavních buněk Pohlavní buňky – gamety Z jedné mateřské buňky vznikají 4 buňky dceřiné. Tvorba spermii – spermatogeneze Tvorba vajíček – oogeneze Gamety musí mít poloviční počet chromozómů – označuje se jako 1n (haploidní). SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

19 Meioze Z původní mateřské buňky vznikají 4 buňky dceřiné
s polovičním počtem chromozomů. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

20 Oplození – splynutí gamet
Umělé oplození „ve zkumavce“ Pronikání spermie do vajíčka SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

21 Spojením gamet vzniká zygota
SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

22 Mitotické dělení oplozeného vajíčka
SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

23 Obecná biologie - Mitóza
Proč redukční dělení? Po splynutí gamet vzniká zygota. Zygota je první buňka nového organismu. Spermie (1 n chrom.), vajíčko (1 n chrom.) Spermie + vajíčko = zygota Zygota = 2 n chromozomů – diploidní počet Zygota se dělí mitózou a vytvářejí se tělní buňky s počtem 2 n chromozómů. Rýhováním zygoty vzniká embryo. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

24 Srovnání mitózy a meioze
4 nové buňky s polovičním počtem chromozomů haploidní počet=1 n Mitoza 2 nové buňky se stejným počtem chromozomů diploidní počet=2 n SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

25 Které pojmy spolu souvisí?
Vytvoření dělícího vřeténka Vznik dvou nových dceřinných buněk Poloviny chromozomů jsou odtahovány do opačných pólů buňky Rozpad jaderné membrány Profáze Metafáze Anafáze Telofáze SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

26 Obecná biologie - Mitóza
Vyhodnocení b d c a SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

27 Obecná biologie - Mitóza
Opakování Vysvětlete pojmy haploidní a diploidní. Co to je zygota? Kolik nových buněk vzniká při mitóze a meioze? Vyjmenujte jednotlivé fáze mitózy. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza

28 Obecná biologie - Mitóza
Použité zdroje Kubišta V.: Obecná biologie. Fortuna, Praha, 2000 SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Mitóza


Stáhnout ppt "OBECNÁ BIOLOGIE MITÓZA"

Podobné prezentace


Reklamy Google