Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj aplikací pro SharePoint

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj aplikací pro SharePoint"— Transkript prezentace:

1 Vývoj aplikací pro SharePoint
Windows Embedded Design Review April Vývoj aplikací pro SharePoint Tomáš Kutěj Systém Engineer Microsoft David Januška Programátor analytik Multima a.s. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

2 Agenda SharePoint Reálné příklady Základní přehled Datová vrstva
Aplikační vrstva Prezentační vrstva Reálné příklady Události Šablony Webové části

3 SharePoint technologie
Portálová nadstavba nad ASP.NET Licenčně Windows SharePoint Services - součást Windows S. 2003 Technicky – samostatně ke stažení Aktuálně SP1 Většina napsána v C# zbytky COM kódu z přechozích verzí nejsou navenek přístupné Třívrstvá architektura, podpora pro webové farmy (scale out)

4 Datová vrstva MSDE nebo SQL 2000
Možnost clusteringu pro vysokou dostupnost Možnost více ContentDB pro distribuované scénáře a vysoký výkon Obnova portálu = obnova databáze Plus nasměrování WSS na databázi Malá výjimka – web.config

5 Aplikační vrstva Server Object Model
Managed kód (napsáno v C#) Přístupný z libovolného procesu na serveru Plně zdokumentovaný, rozšiřitelný Objektově zpřístupňuje téměř kompletní obsah databáze a obchodní logiku Na databázi nesahat !!!

6 Příklady funkcí Seznamy (Lists) – „jednotabulkové databázové aplikace“
Přidání, odebrání, editace, získání obsahu, ... Vytvoření definice nového seznamu (metadata, třídění, prezentace, ...) Knihovny dokumentů (Document Library) Souborové funkce, schválení, verzování Administrace Správa uživatelů, práce s rolemi, nastavením webů, ... Cokoliv je v databázi, cokoliv je v UI, ...

7 Příklady objektů List data Bezpečnost Dokumenty Administrace SPGroup
SPGroupCollection SPSite SPUser SPUserCollection Dokumenty SPDocumentLibrary SPFile SPFileCollection SPFolder List data SPField SPFieldCollection SPListCollection SPList SPListItemCollection SPListItem SPView Administrace SPGlobalAdmin SPQuota SPVirtualServer

8 Události nad Document Library
Jakákoliv změna Přidání, změna, schválení, check-out, ... Jsou volány asynchronně Základ pro workflow aplikace Postup: Vytvořit třídu implementující rozhraní IListEventSink Silné jméno, umístit do GAC Povolit události pro virtuální web Nastavit assembly a třídu pro Document Library

9 Windows Embedded Design Review Tomáš Kutěj System Engineer
April Události Tomáš Kutěj System Engineer © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

10 Úpravy a nastavení SPPS
Prostředky SPPS Využívá UI SPPS Základní nastavení Využití MS FrontPage Využívá UI MS FrontPage Rozšiřuje možnosti Vlastní šablony Využívá objektový model SPPS Nutné dodržet základní principy Vlastní WebParts Využívá princip webpart pages Možné implementovat cokoliv

11 Možnosti vývoje nad SPPS
Vlastní šablona objektu SPPS Seznam, knihovna dokumentů Vlastní webová součást (webpart) Třída zděděná z WebPartPages.WebPart Použití standardních webových služeb Vývoj vlastních webových služeb Specifická pravidla pro integraci se SPPS

12 Vlastní šablony - Proč Implementace vlastní bezpečnosti
Data z různých zdrojů Vazby mezi položkami formuláře Řízené chování formuláře Rozšíření o další akce a procesy

13 Vlastní šablona - ukázka

14 Vlastní šablony – Jak? Vytvořit novou složku šablony
..\Template\1029\STS\Lists Zaregistrovat šablonu do Onet.xml Upravit schema.xml šablony (CAML) Definice položek Vytvořit vlastní .aspx stránky NewForm.aspx DispForm.aspx EditForm.aspx

15 ONET.XML SCHEMA.XML <ListTemplates>
<ListTemplate Name="SCHVAL_DOKUMENT„ DisplayName="SISO template pro schvalování dokumentů" Type="928" BaseType="0„ OnQuickLaunch="FALSE„ SecurityBits="11„ Description="Vytvoří seznam , kde budou evidovány všechny schvalované dokumenty.„ Image="/_layouts/images/itgen.gif"></ListTemplate> ... </ListTemplates> SCHEMA.XML <Fields> <Field Name="ID" DisplayName="ID dokumentu" Required="TRUE"/> <Field Name="Title" DisplayName="Jméno dokumentu" Type="Text" Required="TRUE"/> <Field Name="EvidencniCislo" DisplayName="Evidenční číslo" Type="Text" Required="TRUE"/> <Field Name="IDTridyDokumentu" DisplayName="Třída dokumentu" Type="Text" Required="TRUE"/> <Field Name="IDDruhuDokumentu" DisplayName="Druh dokumentu" Type="Text" /> <Field Name="StavSchvalovani" DisplayName="Stav schvalování" Type="Text" Required="TRUE"/> <Field Name="DocumentURL" DisplayName="Schvalovaný dokument" Type="URL" LinkType="Hyperlink" /> ... </Fields>

16 Vlastní šablony - tipy Na stránce zachovat interní objekty SPPS
Využít user controls Dodržet styly – změna tématu Dodržet konstrukci adres ...DispForm?ID=5&Source= Používat „strong names“ komponent <WebPartPages:WebPartZone runat="server" FrameType="None" ID="Main" Visible="false" Title="loc:Main" / > <uc1:NewEditFormCtl id="ctlEditForm„ runat="server"></uc1:NewEditFormCtl>

17 Windows Embedded Design Review Name Title Group
April Vlastní šablony Name Title Group © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

18 Vlastní webparts - Proč
Implementace libovolné funkčnosti Možnost ovlivnit chování celé webpart Optimalizace výkonu Implementace vlastní bezpečnosti Využití infrastruktury WebPart stránek Využití dědičnosti pro skupiny webparts

19 Vlastní webpart - ukázka

20 Vlastní webpart – Jak? WebPart Templates for Visual Studio.NET
Zdroj assembly Microsoft.SharePoint.dll ...SharePoint.WebPartPages.WebPart Override funkce CreateChildControls() RenderWebPart() Zkompilovat assembly Vytvořit .dwp soubor

21 WebPart Class public class SisoNavigation : Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart { [Browsable(true),Category("Miscellaneous"), DefaultValue(2), WebPartStorage(Storage.Personal), FriendlyName("Počet sloupců"), Description("Počet sloupců první úrovně")] public short PocetSloupcu get {return _colCount;} set {_colCount = value;} } protected override void RenderWebPart(HtmlTextWriter output) output.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Cellpadding, "2px"); output.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Cellspacing, "1px"); output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Table);

22 Windows Embedded Design Review Name Title Group
April Vlastní webpart Name Title Group © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

23 Informační zdroje Developement Sharepoint technologie
CZ: Developement Komunitní web WSS k stažení

24 Windows Embedded Design Review
April © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Stáhnout ppt "Vývoj aplikací pro SharePoint"

Podobné prezentace


Reklamy Google