Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obohacování slovní zásoby Zpracovala: Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obohacování slovní zásoby Zpracovala: Mgr"— Transkript prezentace:

1 Obohacování slovní zásoby Zpracovala: Mgr
Obohacování slovní zásoby Zpracovala: Mgr. Martina Kadlčková Září 2012 Výukový materiál je určen pro žáky 8. ročníku. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk – Mluvnice Výukový materiál slouží k opakování učiva Obohacování slovní zásoby. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Kadlčková. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 Obohacování slovní zásoby
Slovo, na kterém se nové slovo bezprostředně zakládá, z něhož vzniká, nazýváme slovo základové. Slovo nově odvozené nazýváme slovo odvozené ( létat → letec). Společná část slova základového a utvořeného se nazývá slovotvorný základ (unavit → únava, krásný → překrásný), ve kterém může docházet k hláskovým změnám (pět → pátý).

3 Ze slova základového vzniká slovo odvozené pomocí slovotvorného prostředku:
- předpony (les→ prales) přípony (voda → vodník) - koncovky (Petr → Petra) - spojovací samohlásky (velké město →velkoměsto) - kombinací slovotvorných prostředků (les → pralesní

4 1. Tvoření nových slov   - skládání - spojování 2 a více slovotvorných základů, vznikají složeniny a) složeniny vlastní – nemůžeme je rozdělit na samostatná slova (horolezec, rovnoběžka) b) složeniny nevlastní – můžeme je rozdělit na samostatná slova (okamžik = oka mžik, pravděpodobný = podobný pravdě)

5 - odvozování – tvoření slov od jednoho slova základového pomocí předpon, přípon, koncovek nebo jejich kombinací vy - - ný pra - - ice - ec - a

6 zkracování – vznikají zkratky a a zkratková slova, která vznikají ze skupin hlásek jednotlivých slov a skloňujeme je (Sazka = Sázková kancelář → Sázím se Sazkou) a) iniciálové zkratky se píší velkým písmenem a při čtení je hláskujeme (ČTK = Česká tisková kancelář, EU = Evropská unie) b) některé zkratky čteme jako slova, ale jsou nesklonné (AMU = Akademie múzických umění) c) ustálené typy zkratek (atd. = a tak dále, aj. = a jiné, p. = pan, pí = paní, tzv. = tak zvaný)

7 2. Přenášením slovního významu
metaforou (oko) - metonymií (Jirásek) oko na punčoše pytlácké oko hra Četl Jiráska ( = knihu od Jiráska)

8 3. Spojování slov v sousloví
český jazyk třídní kniha parní stroj Sousloví = ustálené spojení slov, jeden význam

9 4. Přejímáním z cizích jazyků
rytíř (němčina) klavír (francouzština) viola (italština) armáda, kolonáda (španělština) ofsajd, software (angličtina)

10 Zdroje: [cit , autor: Michał460 ] [cit , autor: Jan Vilímek] KRAUSOVÁ, Z. – TERŠOVÁ, R.: Český jazyk 7. 1 vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus ISBN ČECHOVÁ, M.: Čeština – řeč a jazyk. 2. vyd. Praha: ISV nakladatelství ISBN


Stáhnout ppt "Obohacování slovní zásoby Zpracovala: Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google