Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK 2010."— Transkript prezentace:

1 ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK 2010

2 Les Určeno pouze pro výuku žáků ZŠ Školní Vrchlabí, nelze použít ke komerčním účelům ani k veřejné produkci.

3 Jehličnatý les

4 Listnatý les

5 Lužní les

6 Prales prales Přírodní les s původním lesním společenstvem s různověkým porostem, nedotčený lidským hospodařením, s přírodní skladbou dřevin, kde běžný přírůst je vyrovnáván běžným vymíráním. Dělí se na pralesy tropické a na pralesy mírného pásma. Jako tropický deštný prales se označuje biom a rostlinné formace nížinných oblastí poblíž rovníku s velkým množstvím dešťových srážek, které jsou rovnoměrně rozloženy po celý rok. Vyznačuje se druhově početnou květenou i zvířenou, které jsou prales. Na území ČR se zachovalo několik zbytků pralesa. . V Evropě se zachovalo jen málo pralesů, většinou jsou součástí chráněné přírody v přírodních rezervacích, například rozsáhlý Bělověžský

7

8 Rýchorský prales v Krkonoších, Dvorský les

9 Zápis – L E S Les je ekosystém s převahou stromů, ve kterém rozeznáváme několik pater : a) patro kořenové – kořeny, podhoubí , bakterie, půdní živočichové b) patro mechové – ploník, bělomech,rašeliník,dvouhrotec drobní živočichové c) patro bylinné – byliny a dřeviny (semenáčky) do cca 50 cm, lesní živočichové d) patro keřové – kolem 3 m, bez, maliník, střemcha,v. jíva e) patro stromové - stromy a živočichové korun stromů

10 Lesy mírného pásu Mírný podnebný pás = střídání 4 ročních období
Teplejší oblasti – listnaté a smíšené lesy Chladnější oblasti – jehličnaté lesy Skutečnost – převaha smrkových a polních monokultur, pastviny

11 Výškové vegetační stupně v Krkonoších

12

13

14 Rostliny lesa Dřeviny * nahosemenné, jehličnany

15 borovice lesní

16 modřín opadavý

17 smrk ztepilý

18 Dřeviny * krytosemenné, listnaté

19 bříza bělokorá /bradavičnatá/

20 buk lesní

21 dub zimní, dub letní

22 habr obecný

23 javor klen

24 jeřáb obecný /ptačí/, topol osika

25 Polokeře – jmelí bílé ( poloparazit) - brusnice borůvka(b.černá)

26 Dřeviny listnatých a smíšených lesů
habr obecný,lípa srdčitá,dub letní a zimní,buk lesní,bříza bělokorá,javor klen a mléč,jeřáb obecný Lužní lesy /zamokřené, zaplavované/ - jasan,vrba,olše,topol smrk ztepilý,borovice lesní,modřín opadavý, jedle bělokorá Nepůvodní : borovice vejmutovka, b. černá smrk pichlavý - stříbrný

27 šťavel kyselý konvalinka vonná

28 hluchavka nachová, jaterník trojlaločný,konvalinka vonná, sasanka hajní

29 Byliny listnatých a smíšených lesů
konvalinka vonná,jaterník,hrachor jarní,sasanka hajní,hluchavka žlutá,mařinka,česnek,bledule jarní,sněženka podsněžník

30

31 Stavba kapradin

32 Stavba mechu

33

34 rašeliník bělomech sivý

35 terčovka

36 Živočichové lesa Ptáci-pěvci hýl obecný čížek lesní

37

38

39

40

41 srnec obecný, daněk skvrnitý
Další savci, sudokopytníci a šelmy

42 medvěd hnědý, prase divoké

43 jelen evropský vlk

44 veverka obecná kuna lesní
Kuna skalní má bílou náprsenku

45 Živočichové medvěd hnědý, vlk, liška, rys ostrovid, kuna lesní, jezevec lesní jelen evropský, daněk skvrnitý,srnec obecný, prase divoké káně lesní, čáp černý, sýkora, pěnkava, puštík obecný

46 Ohrožení lesa Eroze

47

48

49

50

51 Význam lesa * Obohacuje vzduch kyslíkem a pohlcuje oxid uhličitý, usměrňuje pohyb vzduchu, zbavuje jej prašných částic, jedovatých škodlivin a také bakterií, ovlivňuje teplotu vzduchu. * Cenný krajinný prvek s vysokou biodiverzitou . Biodiverzita = druhová pestrost. * Poskytuje útočiště živočichům a rostlinám. * Rekreační a relaxační funkce. * Zdroj dřeva. * Zadržuje vodu v krajině.

52 Ohrožení lesů * Nekontrolovaná a neodborná těžba dřeva * Kyselé deště
* Eroze * Vypalování v tropických pralesů * Kalamity způsobené přemnožením některých živočichů ( kůrovec, bekyně,srnec , … ) v důsledku nesprávné skladby lesa ( monokultury) či cíleného nadstavu lesní zvěře ( hony)

53 POZNEJ a CHRAŇ svoji Zemi, tvé životní prostředí

54 Poznávačka

55

56

57

58

59

60

61 častěji kvete bíle

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74


Stáhnout ppt "ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google