Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tropický deštný les.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tropický deštný les."— Transkript prezentace:

1 Tropický deštný les

2 REFERÁT Ptáci tropického deštného lesa

3 ROZKLÁDÁ SE PODÉL ……… ROVNÍKU

4

5 Charakteristika Tropické deštné lesy se vyznačují trvale teplým a vlhkým podnebím. Vlhkost vzduchu je vysoká až 100 %, teplota je relativně stálá, rozdíly mezi jednotlivými ročními obdobími jsou malé nebo prakticky nulové. Tyto příznivé podmínky pro život jsou příčinou toho, že v tropických deštných lesích žije nejvyšší počet druhů rostlin i živočichů ze všech ekosystémů na Zemi.

6 ROZLOŽENÍ SRÁŽEK A TEPLOT V TROPICKÉM DEŠTNÉM LESE BĚHEM ROKU

7 Odhaduje se, že v tropických lesích žijí 2/3 všech známých rostlinných a suchozemských živočišných druhů této planety. Žijí zde především různé druhy hmyzu, plazů, ptactva a opic.

8 PODÍL ROZLOHY TROPICKÝCH LESŮ NA ROZLOZE SOUŠE
PODÍL ORGANISMŮ ŽIJÍCÍCH V TROPICKÝCH LESÍCH NA CELKOVÉM MNOŽSTVÍ ŽIJÍCÍCH ORGANISMŮ

9

10 BUJNÁ VEGETACE Tropické deštné lesy jsou tvořeny obrovskými stromy s častými liánami. Až 90% všech druhů vyšších rostlin tvoří v tropických deštných lesích dřeviny. Výskyt bylin je poměrně malý. Byliny zde rostoucí jsou velmi dobře přizpůsobené nedostatku světla.

11

12 Epifyty jsou organismy rostoucí na žijících rostlinách, ale vyživující se samostatně, tj. nejsou parazité. Jsou hojné v tropických deštných lesích. Epifytické rostliny nekoření v půdě, ale zachycují se krátkými kořeny kmenů a větví stromů. Živí se tzv. rostlinným humusem, který se hromadí v trhlinách kůry stromů. Vodu dokážou přijímat ze vzdušné vlhkosti, která bývá až 100%.

13 Tropické deštné pralesy bývají nazývány „největší lékárna světa“ pro výskyt velkého počtu přírodních léčiv. Téměř polovina užívaných léků pochází z tropických deštných pralesů.

14 Půda je zde mimořádně úrodná a má velkou zásobu živin
Půda je zde mimořádně úrodná a má velkou zásobu živin. Povrch půdy je pokryt silnou vrstvou spadaného listí a zbytků organismů. Vše se díky velké vlhkosti a teplotě rychle rozkládá. Hlavní zásoba živin tropického pralesa je uložena v hmotě stromů a vrací se do půdy po troškách s odumírajícími listy, větvemi a kmeny . moist soil = vlhká půda lots of soil = spousta půdy 2,5 incehes soil = 2,5 palce půdy hilly land = kopcovitá krajina

15 Člověk a deštný les

16 Kácení pralesů V současné době tropické deštné lesy ubývají jednak kvůli spotřebě dřeva jako paliva i výrobní suroviny, ale také kvůli vypalování pro zisk nové zemědělské půdy.

17 ZA POSLEDNÍCH 100 LET JIŽ ZMIZELO Z POVRCHU ZEMĚ VÍCE NEŽ 50 % ROZLOHY TROPICKÝCH DEŠTNÝCH PRALESŮ .
Pokud dojde k rozsáhlému poškození pralesa, k čemuž dochází prakticky výhradně činností člověka, přirozená obnova pralesa je otázkou staletí až tisíciletí.

18 Odlesňování zabíjí! X

19 Pokud je prales vypálen, popel obohatí půdu, která je tak velmi úrodná, nicméně již po 2–3 letech se získaná oblast nedá pro zemědělství použít. Následky kácení pralesů jsou větrná a půdní eroze, povodně a sesuvy půdy (voda nemá být čím pohlcená - chybí rostliny) , zanášení údolních nádrží půdou i pokles srážek. To vše vede ke ztrátě možnosti pro místní lidi používat les jako zdroj dřeva a plodin. Většina semen rostlin potřebuje pro klíčení stín, zatímco na vykácené mýtině je žhnoucí slunce, navíc dešti nebrání prales v odnosu půdy, takže semena nemají možnost ani vzejít. V důsledku kácení se snižuje genofond - nenávratně mizí z přírody rostlinné i živočišné druhy.

20 Možná řešení Právo využívat les by měli mít pouze lidé, kteří jsou na něm existenčně závislí, ne politici či úředníci. Dřevěné výrobky jsou příliš levné, měly by zdražit. Bojkot výrobků z tropického dřeva v Evropě a Severní Americe. Zamezení propojení těžařských firem a vládních struktur . Odpuštění dluhů zemím „třetího světa“.

21 CIZOKRAJNÉ EKOSYSTÉMY
Tropické deštné lesy tropické deštné lesy - ekosystém okolo rovníku vhodné podmínky (teplo a dostatek vláhy)  veliká rozmanitost rostlin i živočichů (přes ½ organismů světa) kácení deštných lesů pro území i dřevo  vymírání organismů a ohrožuje podnebí na Zemi - rostliny upravují množství oxidu uhličitého = skleníkový plyn v ovzduší  na vykáceném území – odplavení tenké vrstvy půdy vodou  neúrodné území

22 Závěr: Kde se rozkládá tropický deštný les? Jaké podmínky z této polohy plynou? Co umožňují tyto podmínky? Jak člověk ohrožuje tropický deštný les? Co všechno tím riskuje?


Stáhnout ppt "Tropický deštný les."

Podobné prezentace


Reklamy Google