Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PTÁCI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PTÁCI."— Transkript prezentace:

1 PTÁCI

2 Systematické zařazení – I.
Říše: Živočichové Kmen: Strunatci Podkmen: Obratlovci Třída: Ptáci SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

3 Systematické zařazení – II.
Třída: Ptáci Plavci Běžci Letci SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

4 Archeopteryx lithographic
Evoluce ptáků Vznik z druhohorních plazů, peří – přeměna šupin. Archeopteryx lithographic SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

5 Archeopteryx lithographica
Litografické desky Model praptáka SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

6 Ptáky dělíme na: Běžci Plavci Letci SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

7 Znaky ptáků: Tělo kryje peří (obrysové, prachové)
Přední končetiny se přeměnily v křídla Dolní končetina – běhák Zobák – bezzubé čelisti Dýchají plícemi, mají vzdušné vaky Teplota těla je stálá (40-43 C) Tepová frekvence 200 – 700 tepů/min Mláďata se líhnou z vajec Pohlavní dvojtvárnost Dokonalejší cévní, nervovou soustavu, dobře slyší SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

8 Běžci Nelétají. Létací svaly – nejsou uzpůsobeny k létání.
Křídla napomáhají mávavým pohybem k běhu. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

9 Běžci: Pštros Výška 2,10-2,50 m. Délka krku 90-95 cm.
Hmotnost kg. Rychlost až 60 km/h. Nosnost na „hřbetu“ až 60 kg. Je to možné??? Pštros africký SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

10 Emu hnědý (pštros emu) SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

11 Běžci: Nandu Nanduové menší pštrosi a mají tři (nikoli dva) prsty na každé noze. Patří k dobrým běžcům, dokáží vyvi-nout rychlost až 60 km/h. Dále dobře plavou, velmi dobře vidí a slyší. Nandu pampový SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

12 Běžci: Moa MOA – vyhynulý pták z nadřádu běžci.
Vyskytoval se na Novém Zélandu. Byl až tři metry vysoký. Moa SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

13 Běžci: Kivi Kiviové mají zakrnělá křídla.
Peří vypadá trochu jako srst. Mají těžší a silnější kosti než létající ptáci. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

14 Běžci: Kivi Kivi jižní SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

15 Plavci Jsou přizpůsobeni životu ve vodě.
Nelétají – mají veslovitě přeměněná křídla. Ptáci antarktických pobřeží. Tučňák Humboldtův SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

16 Letci – nejpočetnější skupina ptáků
Vrubozobí Brodiví Hrabaví Krátkokřídlí Dlouhokřídlí Měkkozobí Šplhavci Kukačky Papoušci Srostloprstí Svišťouni Sovy Dravci Pěvci SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

17 Vrubozobí Vodní ptáci – 145 druhů. Nekrmiví ptáci. Blány mezi prsty.
Peří je husté a dobře přiléhá. Kostrční žlázy – olejovité výměšky si roztírají zobákem. Na okraji vroubkovaný zobák. Páření probíhá ve vodě. Výrazný pohlavní dimorfismus. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

18 Vrubozobí Čeleď: Kachnovití Kachna temná Kachna divoká – březňačka
SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

19 Vrubozobí Čeleď: Kachnovití Čírka kropenatá Kachna skvrnozobá
SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

20 Vrubozobí Čeleď: Kachnovití (podčeleď: Husy) Labuť zpěvná Husa velká
SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

21 Brodiví Velcí ptáci s dlouhým krkem.
Dlouhé brodivé nohy – neopeřené nad patním kloubem. Živočišná potrava (voda, bahno). Skvělí letci (statické plachtění pomocí vzdušných proudů). Stěhovaví. Krmiví. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

22 Brodiví: Čáp bílý Výška: přes 1 m. Rozpětí křídel: přes 2 m.
Koncem srpna a začátkem září táhnou čápi do Afriky. Oba rodiče se podílejí na jejich zahřívání a krmení. Čáp bílý SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

23 Brodiví: Čáp černý Výskyt mnohem menší než u čápa bílého.
Jeho zimovištěm  je východní a jižní Afrika. Čáp černý SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

24 Brodiví: Volavka popelavá
Volavka popelavá si staví hnízda vysoko v korunách stromů. rybáři ji nemají rádi, proč? Volavka popelavá SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

25 Brodiví: Bukač velký Bukače velkého lze spatřit v okolí vod, nejčastěji v rákosí. Tento pták zimuje v okolí středozemního moře. Bukač velký SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

26 Hrabaví Všežraví, potravu hledají v zemi.
Nohy mají tupé a široké drápy. Samci mají rohovité ostruhy na nohách. Křídla jsou krátká a zaoblená – let je prudký a těžký. Výrazný pohlavní dimorfismus. Hnízdní péči obstarávají samice. Stálí, nekrmiví. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

27 Hrabaví Kurové zdomácnělí – pochází od kura bankivského – kur domácí, perličky. Kurové polní – koroptev polní, křepelka polní, bažant obecný, tetřev hlušec, tetřívek obecný. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

28 Kur bankivský: samice a samec – pohlavní dimorfismus
Kurové zdomácnělí Kur bankivský: samice a samec – pohlavní dimorfismus SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

29 Kurové zdomácnělí Leghornky Plymutky SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

30 Kurové polní Bažant tibetský Bažant obecný SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Ptáci

31 Kurové polní Koroptev polní SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

32 Kurové polní Tetřev hlušec Jeřábek lesní SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Ptáci

33 Krátkokřídlí Hnízdí na zemi nebo v rákosí. Mláďata nekrmí.
Některé druhy nelétají. Dropovití Jeřábovití Chřástalovití SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

34 Krátkokřídlí Dropovití – Drop velký Jeřábovití Jeřáb popelavý
SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

35 Krátkokřídlí - chřástalovití
Chřástal vodní Lyska černá SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

36 Dlouhokřídlí Druhy s velkou kulovitou hlavou na krátkém krku.
Dobře létají. Obývají mokřady. Živí se drobnými členovci a měkkýši. Slukovití Rackové Alky SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

37 Dlouhokřídlí Čejka chocholatá Kulík písečný SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Ptáci

38 Dlouhokřídlí Kulík zlatý Bekasina otavní SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Ptáci

39 Měkkozobí Ptáci střední velikosti. Slabý zobák.
Měkké ozobí – pijí sáním. Čeleď: holubovití. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

40 Měkkozobí - drontovití
Dronte mauricijský – Blboun nejapný (vyhynulý druh) SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

41 Měkkozobí - holubovití
Holub hřivnáč Holub doupňák Hrdlička zahradní SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

42 Šplhavci Lesní ptáci s tuhým opeřením. Silný dlátovitý zobák.
Daleko vymrštitelný jazyk. Šplhavá noha s vratiprstem a drápy. Klínovitý ocas. Živí se dřevokazným hmyzem. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

43 Šplhavci Žluna zelená Datel černý Strakapoud velký SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Ptáci

44 Kukačky Stromoví ptáci s dlouhými křídly. Hmyzožraví – netvoří páry.
Krmiví – hnízdní parasitismus. Kukačka obecná SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

45 Papoušci Stromoví ptáci tropů a subtropů.
Silný hákovitý zobák – pohyblivá dolní čelist. Obratně šplhají – pomáhají si zobákem. Obývají tropy a subtropy. Nejdokonaleji vyvinutý koncový mozek (ptáci). Ara ararauna SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

46 Srostloprstí Ostrohranný – hluboce rozeklaný zobák.
Jejich prsty jsou při kořeni částečně srostlé. Hnízdí v dutinách stromů. Mláďata jsou krmena oběma rodiči. Ledňáček říční SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

47 Svišťouni Skvělí letci s dlouhými ručními letkami.
Mohutně vyvinutá létací svalovina. Slabounké krátké nohy – nemohou chodit po zemi. Za letu chytají potravu a sbírají materiál na stavbu hnízda. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

48 Svišťouni Kolibříci – nejmenší ptáci (živí se nektarem a hmyzem,
opylují tropické rostliny) Rorýs obecný SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

49 Dravci 271 druhů. Jsou přizpůsobeni k lovu – masožraví.
Potravu trhají na kousky a polykají ji i s peřím, kostmi a chlupy.  Bystrý zrak, zahnutý zobák, ostré drápy. Krmiví. Rozdělujeme je do tří skupin na: sokolovité krahujcovité orlovcovité Samice bývá zpravidla větší než samec. Co dělat s nalezeným dravcem?  SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

50 Dravci SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

51 Dravci: Krahujcovití Luňák červený Krahujec obecný SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Ptáci

52 Dravci: Krahujcovití Jestřáb lesní Moták pochop SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Ptáci

53 Dravci: Orlovcovití Orel mořský je náš největší druh orla a dosahuje v rozpětí svých mohutných křídel až 2,5 m. V 19. století u nás relativně běžně hnízdil, pak téměř na sto let úplně zmizel. Až v roce 1984 se objevilo první obsazené hnízdo. Orel mořský SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

54 Dravci: Orlovcovití Kirgizští sokolníci pomocí orlů skalních loví dokonce stepní vlky! Orel se dožívá až 80 let, má rozpětí přes 2 metry a váží 4 kg. Orel skalní SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

55 Výskyt supa bělohlavého
Dravci: Supi Výskyt supa bělohlavého Sup bělohlavý SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

56 Dravci: Sokolovití Sokol stěhovavý Ostříž lesní SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Ptáci

57 Dravci: Kondoři Mrchožroutovitý pták Hnízdí v Andách.
Rozpětí křídel 350 cm. Kondor velký SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

58 Sovy Zavalité tělo, kryté krátkým hustým peřím.
Při letu se řídí sluchem. Velké oči s vějířovitě uspořádaným peřím kolem očí. Krmiví – o potomky se starají oba rodiče. Potravní specializace – drobní hlodavci. Chráněni zákonem. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

59 Sovy Puštík obecný Výr velký Kalous pustovka SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Ptáci

60 Sovy Sýc rousný Sovice sněžná Sova pálená SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Ptáci

61 Sovy Sýček obecný Výreček malý Kulíšek nejmenší SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Ptáci

62 Pěvci Nejpočetnější řád letců – 9 000 druhů. Zpěvný orgán SYRINX:
Hlasivkové svaly a blány nasedají na chrupavčitou výztuž v místě rozdvojení průdušnice na průdušky. Nejmenší (náš) králíček obecný. Největší (náš) krkavec velký. Krmiví. Stěhovaví. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

63 Pěvci – nejvýznamnější čeledi
Skřivanovití Konipasovití Sýkorovití Brhlíkovití Pěnkavovití Snovačovití Žluvovití Špačkovití Krkavcovití Ťuhýkovití Vlaštovkovití Lejskovití Skorcovití Střízlikovití Drozdovití Strnadovití Pěnicovití SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

64 Syrinx se nachází v místě rozvětvení průdušnice na průdušky
SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

65 Pěvci Drozd zpěvný Ťuhýk obecný Červenka obecná Sýkorka koňadra
Sýkorka parukářka Rehek domácí Jiřička obecná Vlaštovka obecná SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

66 Pěvci Brkoslav severní Červenka obecná Zvonkohlík zahradní
Dlask tlustozobý Pěnkava jíkavec Hýl obecný Křivka obecná SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

67 Pěvci – nejmenší a největší
Krkavec obecný - náš největší pták, délka cm, délka křídla cm, hmotnost 0,9-1,5 kg Králíček obecný – hmotnost 5 gramů SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

68 Které pojmy spolu souvisí?
Krkavec velký Bekasina otavní Bukač velký Puštík obecný Sokol stěhovavý Rorýs obecný Svišťouni Pěvci Dravci Brodiví Dlouhokřídlí Sovy SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

69 Vyhodnocení: b e d f c a SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

70 Opakování Vysvětlete pojem krmivost a nekrmivost.
Co je to syrinx, a pro který řád ptáků je charakteristický? Jakými znaky se vyznačoval předchůdce ptáků a jak se nazývá? Jmenujte alespoň dva dnes již vyhynulé druhy ptáků. SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci

71 Použité zdroje Zicháček, V.: Biologie živočichů. Nakladatelství Olomouc, 1997 SOŠS a SOU Kadaň Zoologie - Ptáci


Stáhnout ppt "PTÁCI."

Podobné prezentace


Reklamy Google