Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_012_Uhličitan vápenatý

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_012_Uhličitan vápenatý"— Transkript prezentace:

1 Ch_012_Uhličitan vápenatý
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ch_012_Uhličitan vápenatý Ch_012_Soli_Uhličitan vápenatý Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o solích. Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití uhličitanu vápenatého. Je určen pro předmět chemie a ročník osmý. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN

3 SOLI UHLIČITAN VÁPENATÝ CaCO3 1

4 UHLIČITAN VÁPENATÝ VYSKYTUJE SE V PŘÍRODĚ JAKO NEROST KALCIT A ARAGONIT NEBO HORNINA VÁPENEC, MRAMOR A KŘÍDA. JE BÍLÁ KRYSTYLICKÁ LÁTKA. JE SOUČÁSTÍ SCHRÁNEK NĚKTERÝCH ŽIVOČICHŮ – ULITY A LASTURY MĚKKÝŠŮ A SKOŘÁPKY VAJEC PTÁKŮ. 2

5 UHLIČITAN VÁPENATÝ CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
JE PRAKTICKY NEROZPUSTNÝ VE VODĚ. PŘI REAKCI S VODOU A OXIDEM UHLIČITÝM DOCHÁZÍ K PŘEMĚNĚ NEROZPUSTNÉHO UHLIČITANU VÁPENATÉHO NA ROZPUSTNÝ HYDROGENUHLIČITAN VÁPENATÝ. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 3

6 UHLIČITAN VÁPENATÝ Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O
ROZTOK HYDROGENUHLIČITANU VÁPENATÉHO PO MALÝCH KAPKÁCH DOPADÁ NA SKÁLU A POMALU SE Z NĚJ ODPAŘUJE VODA A UVOLŇUJE SE OXID UHLIČITÝ PŘI POKLESU KONCENTRACE OXIDU UHLIČITÉHO V ROZTOKU DOCHÁZÍ K ROZKLADU HYDROGENUHLIČITANU ZPĚT NA UHLIČITAN VÁPENATÝ. REAKCE PROBÍHÁ TEDY V OPAČNÉM SMĚRU A DOCHÁZÍ KE VZNIKU KRÁPNÍKŮ. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O 4

7 UHLIČITAN VÁPENATÝ CaCO3 → CaO + CO2
ZAHŘÍVÁNÍM SE ROZKLÁDÁ A VZNIKÁ OXID VÁPENATÝ A OXID UHLIČITÝ. TENTO PROCES PROBÍHÁ VE VÁPENKÁCH. JE OZNAČOVÁN JAKO PÁLENÍ VÁPNA. PRO OXID VÁPENATÝ SE UŽÍVÁ NÁZEV PÁLENÉ VÁPNO. CaCO3 → CaO + CO2 5

8 UHLIČITAN VÁPENATÝ UHLIČITAN VÁPENATÝ REAGUJE S KYSELINOU CHLOROVODÍKOVOU. VZNIKÁ OXID UHLIČITÝ, CHLORID VÁPENATÝ A VODA. UNIKAJÍCÍ BUBLINKY PLYNU LEZ VIDĚT A SLYŠET. CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 6

9 UHLIČITAN VÁPENATÝ Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Hydroxid vápenatý, který je málo rozpustný ve vodě se ve směsi s pískem a vodou používá ve stavebnictví ke spojování cihel a nazývá se malta. Při tuhnutí malty dochází k reakci hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým přítomným ve vzduchu. Dochází ke vzniku uhličitanu vápenatého. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 7

10 UHLIČITAN VÁPENATÝ KRÁPNÍKY V JESKYNÍM JSOU TVOŘENY UHLIČITANEM VÁPENATÝM. KRÁPNÍK JE OBECNÉ OZNAČENÍ PRO PODLOUHLÝ VÝRŮSTEK, VZNIKAJÍCÍ NA STROPECH I PODLAHÁCH PODZEMNÍCH PROSTOR. KRÁPNÍK ROSTE VELMI POMALU, 1 MM3 KRÁPNÍKU ROSTE OKOLO 15 ROKŮ. KRÁPNÍKY VĚTŠINOU VZNIKAJÍ USAZOVÁNÍM ROZPUŠTĚNÉ LÁTKY Z NASYCENÉHO VODNÍHO ROZTOKU PŘI ZMĚNÁCH OKOLNÍ TEPLOTY A TLAKU. 8

11 UHLIČITAN VÁPENATÝ POD NÁZVEM KŘÍDA SE POUŽÍVÁ JAKO BARVA V MALÍŘSTVÍ.
PRODÁVÁ SE POD RŮZNÝMI NÁZVY: PLAVENÁ KŘÍDA MLETÁ KŘÍDA BOLOŇSKÁ KŘÍDA ŠAMPAŇSKÁ KŘÍDA UMĚLÁ KŘÍDA 9

12 UHLIČITAN VÁPENATÝ USAZUJE SE NA STĚNÁCH RYCHLOVARNÝCH KONVIC A PRAČEK JAKO TZV. VODNÍ KÁMEN. JE HO TŘEBA PRAVIDLENĚ ODSTRAŇOVAT, PROTOŽE ZVYŠUJE SPOTŘEBU ENERGIE NA OHŘEV VODY A MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ PRAČKY. VODNÍ KÁMEN Z RYCHLOVARNÉ KONVICE NEJLÉPE ODSTRANÍME OCTEM. VODNÍ KÁMEN Z PRAČKY ODSTRANÍME POMOCÍ PŘÍPRAVKU CALGON. 10

13 UHLIČITAN VÁPENATÝ JE:
KYSLÍKATÁ KYSELINA SLABÁ ZÁSADA KYSLÍKATÁ SŮL

14 UHLIČITAN VÁPENATÝ SE POUŽÍVÁ K VÝROBĚ:
PÁLENÉHO VÁPNA HAŠENÉHO VÁPNA CHLOROVÉHO VÁPNA

15 UHLIČITAN VÁPENATÝ VYTVÁŘÍ:
PROPASTI ŠACHYT KRÁPNÍKY

16 UHLIČITAN VÁPENATÝ SE POUŽÍVÁ
VE STAVEBNICTVÍ: K VÝROBĚ BETONU K VÝROBĚ MALTY K VÝROBĚ SÁDRY

17 Použité zdroje: Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Uhličitan vápenatý.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Uhličitan vápenatý.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Calcium carbonate.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Calcium carbonate chunks.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:CanarySpring.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Súbor:Throwel in a bucket.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Sloupskosošůvské jeskyně10.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z:

18 Použité zdroje: File:Dolokal.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:500 mg calcium supplements with vitamin D.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Ch_012_Uhličitan vápenatý"

Podobné prezentace


Reklamy Google