Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historický vývoj biologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historický vývoj biologie"— Transkript prezentace:

1 Historický vývoj biologie
VY-32-INOVACE-BIO-116 AUTOR: Ing. Helena Zapletalová ANOTACE: Tento DUM je určen žákům 1. ročníku gymnázia pro předmět biologie KLÍČOVÁ SLOVA: biologie,domestikace, evoluční teorie, buněčná teorie, genetika,

2 Úvod do biologie Věda - činnost lidí, kterou se získávají poznatky o okolním světě (přírodě, společnosti, myšlení lidí) Vědy rozdělujeme na: přírodní: biologie, fyzika, chemie, geologie, astronomie aj. společenské historie, filosofie, psychologie, sociologie aj.

3 Čím se biologie zabývá? Biologie představuje soubor věd o životě
(z řec. bios = život, logos = věda, nauka). Zkoumá formy, vlastnosti a vnitřní procesy živých soustav, jejich vzájemné vztahy a vztahy k neživému prostředí. Biologie je tedy vědou, která zkoumá živou přírodu v její nekonečné rozmanitosti.

4 Historický vývoj biologie
Kořeny biologie sahají daleko do minulosti. Nejstarší písemné záznamy o pozorování živé přírody pocházejí ze starověkého Egypta, Indie, Číny, Řecka a Říma. První biolog. poznatky vycházely z lékařské a zemědělské praxe. Samostatnou vědou se biologie stává až v období renesance, významný rozmach však nastal až v novověku.

5 Pravěk První znalosti o přírodě: sběr rostlin, lov zvířat, léčitelství
Neolitická revoluce (7000 l.p.n.l) přechod od sběru a lovu k pěstování rostlin a chovu zvířat Domestikace

6 Průběh domestikace základních druhů živočichů
Počátky domestikace většiny hospodářsky významných druhů savců se uvádějí obvykle v rozmezí 11-4 tis. let př. n. l., u ptáků o něco později, tis. let př. n. l. Počátky domestikace savců se překrývají se začátkem tzv. neolitické zemědělské revoluce, kdy původně kočovní lovci a sběrači na Blízkém východě přecházeli před 11 tis. lety (na konci poslední doby ledové) v souvislosti se změnou klimatu k usedlému zemědělství .

7 V jakém pořadí byla domestikována tato zvířata?
Prase Osel Pes Kůň Koza Ovce Tur Kočka

8 Starověk Dílo: O duši, O původu živočichů
Biologie se vyvíjí jako součást filozofie ARISTOTELES: př. n. l popis a anatomie živočichů, všímá si jejich podobností, zdůrazňuje účelnost jejich orgánů, všechno živé se vyznačuje tím, že má duši teorie spontánní abiogeneze (samoplození) – živé vzniká z neživého Dílo: O duši, O původu živočichů

9 HIPPOKRATES: př. n. l. nejslavnější lékař antického starověku položil základy medicíny jako vědeckého oboru autor Hippokratovy přísahy – souboru etických pravidel jednání lékaře Humorální teorie

10 Středověk Velký vliv církve – rozvoj přírodních věd zpomalil1167
Rozvoj pouze na východě AVICENA: vydal encyklopedii tehdejší arabské medicíny V 10.stol založena v Salerně lékařská škola 11. – 13. století zakládají se první evropské univerzity Bologna (1088) Paříž (1160) Oxford (1167) Cambridge (1209)

11 Novověk Vliv církve slábne Období renesance a humanismu
Rozvoj výroby, obchodu, zámořské cesty, rozvoj techniky

12 Leonardo da Vinci Umělec, vynálezce Zabýval se anatomií člověka „Získání jakékoli vědomosti je pro rozum vždy užitečné, protože bude moci ze sebe vypudit věci neužitečné a uchovat ty dobré. Protože žádnou věc nemůžeme milovat ani nenávidět, aniž jsme ji napřed poznali.“

13 JAN JESENIUS Lékař 1. veřejná pitva v Praze (1600) Poté prováděl pro studenty další anatomické pitvy jako součást výuky, vydal řadu vědeckých a lékařských spisů.

14 ANTONI van LEEUWENHOEK
nizozemský přírodovědec a průkopník mikroskopie objevil, že lidská krev protéká tenkými cévkami a popsat krevní buňky poprvé uviděl pod mikroskopem bakterie, které označil jako animalcules („zvířátka“) kvalitní kresby mikroskopických preparátů

15 WILLIAM HARVEY Popsal krevní oběh a vysvětlil funkci srdce Zabýval se embryologií MARCELLO MALPIGHY Objevil krevní kapiláry Popsal stavbu plic a ledvin

16 18.století Období rozvoje embryologie CARL VON LINNE taxonomie
binomická nomenklatura dílo Systema naturae, Species plantorum

17 19. století Ustupuje latina Buněčná teorie Evoluční teorie

18 JEAN BAPTISTE LAMARCK Francouzský přírodovědec Poprvé použil termíny bezobratlí a biologie Evoluční teorie - organismus se během svého života střetává s prostředím, adaptuje se na něj a vylepšení, která si tak za svého života vytvořil, předává svým potomkům (př. jedinci, kteří budou celý život běhat, budou mít potomstvo se silnýma nohama

19 LOUIS PASTEUR francouzský biolog, chemik a lékař Prokázal, že mléčné, octové a alkoholové kvašení je projevem činnosti mikroorganismů vypracoval metodu tepelné sterilizace, která brání nežádoucímu kvašení potravin – tzv. pasterizace dokázal, že nemoci, hniloba a zánět jsou způsobeny mikroorganismy vyvrátil též teorii abiogeneze Navrhl očkování – zakladatel imunologie

20 CHARLES DARWIN britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie základem teorie je přírodní výběr a pohlavní výběr JAN EVANGELISTA PURKYNĚ Český fyziolog Zakladatel časopisu „Živa“ Zabýval se studiem buňky

21 JOHAN GREGOR MENDEL Formuloval základní principy dědičnosti ROBERT KOCH Mikrobiolog Objevil původce tuberkulózy a cholery I.P.PAVLOV Objev vrozených a získaných reflexů

22 20. století Formování hraničních věd (biochemie, biofyzika)
Vznik genetiky Vznik etologie Vznik molekulární biologie

23 THOMAS MORGAN Zakladatel moderní genetiky Zabýval se vazbou genů na chromozómech KONRÁD LORENZ Zakladatel etologie JAMES WATSON, FRANCIS CRICK a ROSALIND FRANKLINOVÁ 1953 objevili strukturu DNA

24 JAN JÁNSKÝ Objevitel krevních skupin ALEXANDR FLEMING Objevil penicilin

25 POUŽITÉ ZDROJE: [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Historický vývoj biologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google