Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná biologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná biologie."— Transkript prezentace:

1 Obecná biologie

2 biologie = věda o všem živém
příroda živá a neživá živá příroda: vnitřní složitost funkční uspořádání všechny organismy → jednota živého světa biomakromolekula → komplex bmm → organela → buňka → tkáň/pletivo → orgán → org. soustava → organismus → společenstvo

3 Obecné vlastnosti organismů
obecná biologie buňka: základní stavební a funkční jedn. ! viry ! nebuněčné organismy jen obal a NK aktivní pohyb dráždivost: reakce na vnější vlivy (+ i −) samoregulace

4 Obecné vlastnosti organismů
metabolismus: látkový a energetický → autotrofní a heterotrofní organismy růst a vývoj: ontogeneze a evoluce rozmnožování NK jako nositelé genetické informace diferenciace: 1 buňka → celé tělo = 250 typů buněk

5 členění organismů nebuněčné a buněčné

6 členění organismů jednobuněčné, kolonie, mnohobuněčné

7 členění organismů prokaryota a eukaryota

8 členění organismů druh: soubor geneticky podobných jedinců, kteří mohou produkovat životaschopné a plodné potomstvo neživá příroda: asi 1000 nerostů živá příroda: miliony druhů

9 vztahy mezi organismy potravní symbiotické + − producenti konzumenti
saprofytické organismy symbiotické + mutualismus parazitismus komenzálismus kompetice amenzálismus „bez vztahu“

10 Vědní obory vědní disciplíny: mikrobiologie – mikroorganismy
virologie – viry bakteriologie – bakterie mykologie – houby botanika – rostliny zoologie – živočichové antropologie – člověk

11 Vědní obory dílčí vědní disciplíny: algologie – řasy bryologie – mechy
graminologie – trávy dendrologie – dřevo protozoologie – prvoci entomologie – hmyz ichtyologie – ryby malakozoologie – měkkýši herpetologie – obojživelníci a plazi ornitologie – ptáci mamologie – savci

12 Vědní obory systematické (taxonomické), morfologické, fyziologické, o vývoji, obecné, aplikované, hraniční: anatomie – stavba těla, orgánů morfologie – tvar a vznik orgánů molekulární biologie – procesy na makromol. úrovni cytologie – buňka histologie – tkáně organologie – orgány a orgánové soustavy fyziologie – funkce tělních orgánů genetika – dědičnost a proměnlivost embryologie – zárodečný vývoj ekologie – vztahy mezi organismy navzájem a jejich vztahy s prostředím

13 Vědní obory systematické (taxonomické), morfologické, fyziologické, o vývoji, obecné, aplikované, hraniční: etologie – chování živočichů biogeografie – rozšíření organismů paleontologie – fosílie biochemie – chemické děje v buňce (metab procesy) enzymologie – enzymy biofyzika – fyzikální vlastnosti organismů a vliv fyzikálních faktorů biokybernetika – informace matematická biologie, biologická matematika bionika – biologie a technika

14 nové poznatky: metody pozorování, měření, pokus
→ logické myšlenkové postupy: induktivně (konkrétní → obecné) deduktivní (obecné → konkrétní) m., srovnávací metody, analýza a syntéza, abstrakce a zobecňování, modelování (modelové organismy)

15 nové poznatky: postup empirická biologie (pozorování) → hypotézy (podstata a příčiny jevů) → experimentální biologie (pokusy) → teoretická biologie (ověřené hypotézy) → praktická biologie (ověření teoretické biologie)


Stáhnout ppt "Obecná biologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google