Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy přírodních věd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy přírodních věd"— Transkript prezentace:

1 Základy přírodních věd
Vznik života Obecné vlastnosti živých soustav Základy přírodních věd

2 Vznik života – nepotvrzené teorie
Bůh – bible Život zavlečen na Zemi z vesmíru Darwinova teorie – přirozený (přírodní výběr) – vývoj vlivem náhodných mutací Neodarwinismus Koacervát – shluk polymerů a solí do koule – neumí předat dědičnou informaci Mezi nejsložitějším koacervátem a nejjednodušším živým systémem obrovský rozdíl

3 Vývoj druhů

4 Obecné vlastnosti živých soustav
Chemické složení Metabolismus Rozmnožování a dědičnost Dráždivost Pohyb Autoregulace Vývoj

5 Chemické složení Organické látky – charakteristické pro živou přírodu
Bílkoviny – makromolekulární látky, tvořené aminokyselinami Stavební – aktin, myosin, kolagen,… Funkční – enzymy, protilátky, hormony,… Zásobní – např. semena luštěnin Sacharidy - polyhydroxyaldehydy a polyhydroxyketony Zdroj energie – glukóza, škrob, glykogen,… Stavební – celulóza, chitin,… Lipidy - estery vyšších karboxylových kyselin a alkoholů Zdroj energie – tuky Stavební – fosfolipidy, lipoproteiny Rozpouštědla – vitamíny (A,D,E,K), barviva Nukleové kyseliny – makromolekulární látky složené z DNA,RNA Nositelé genetické informace, syntéza bílkovin,…

6 Chemické složení Anorganické látky
Alkaloidy – dusíkaté látky, produkty metabolismu, většinou rostlinných buněk (pro jiné organismy často toxické – kofein, morfin, kokain,…) Vitamíny – různorodé látky důležité pro metabolismus Steroidní látky – hormony (kortikoidy, pohlavní hormony), cholesterol, žlučové kyseliny,… Anorganické látky Voda (70%)– rozpouštědlo, reaktant, termoregulace,… Soli – osmóza, elektrické a transportní procesy na membránách, pH,… Plyny – CO2, O2, N2 Biogenní prvky – látky z nichž jsou složeny organismy Hlavní biogenní prvky: C, H, O, N, P, S, Ca, Fe, K, Mg, Na, Cl

7 Metabolismus Soubor chemických reakcí (energetické přeměny) mezi živými organismy a jejich okolím Všechny reakce, cykly (metabolické dráhy) v rámci buňky propojeny Anabolické – vznik nových, složitějších látek (spotřeba energie - ATP) Katabolické – rozklad složitějších látek na jednodušší (produkce energie - ATP) Vzájemná rovnováha (růst x hynutí) Enzymy – katalyzují určité reakce – pouze v živých organizmech

8 Rozmnožování a dědičnost
Vznik potomstva – pokračování druhu Nepohlavní (asexuální) – z části rodičovského organizmu nový jedinec – klon (schodná genetická informace) Dělení buňky, pučení (nezmar), fragmentace (řasy), vegetativní rozmnožování (rostliny – hlízy, cibule), tvorba výtrusů Pohlavní (sexuální) – dva rodičovské organizmy vytvoří nového jedince Spojení dvou gamet - zygota

9 Dědičnost Schopnost předávat potomkům genetické informace – geny (vlohy) Nepohlavně vzniklí jedinci – stejná gen. informace Pohlavně vzniklý jedinci – kombinace genetického kódu rodičů - evoluce

10 Dráždivost (vzrušivost, iritabilita)
Schopnost rozpoznat a vhodně reagovat na podněty a změny ve vnitřním a vnějším prostředí Udržení homeostázy (stálost vnitřního prostředí) Reakce – fyziologické děje, pohyb Podněty fyzikální (teplo, tlak, světlo,...) Chemické (množství vody, kyslíku, jedy,..) Biologické poměry v prostředí Adaptace – přizpůsobování se podmínkám Buněčné receptory

11 Pohyb Nejčastější reakce organizmů na podráždění
Umožňuje – vyhledat vhodné prostředí, potravu, sexuálního partnera, únik před nebezpečím,… Jednobuněčné organizmy – brvy, bičíky, panožky U mnohobuněčných organizmů jednotlivé buňky neschopny pohybu (některé výjimky – červené krvinky, spermie) Lokomoce – pohyb celého organizmu

12 Autoregulace Schopnost organizmů řídit sami sebe
Na základě informací z vnějšího a vnitřního prostředí Princip zpětné vazby Na buněčné úrovni – syntéza bílkovin, metabolické děje,… Na úrovni mnohobuněčného organismu – hormonální, nervové řízení

13 Vývoj Evoluce – vznik a vývoj života na Zemi Dlouhodobý proces
Vznik vyspělejších, složitějších, přizpůsobivějších organizmů


Stáhnout ppt "Základy přírodních věd"

Podobné prezentace


Reklamy Google