Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace"— Transkript prezentace:

1 I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace
Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo a název šablony klíčové aktivity: I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace Vypracoval/a: Mgr. Jana Presová Ověřil/a: Mgr. Jana Presová

2 Elektrický proud v polovodičích - 9. ročník
Název výukového materiálu: Elektrický proud v polovodičích - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: elektrický proud v látkách Téma: Polovodivé látky, vlastní vodivost Nevlastní vodivost, polovodič typu N a P Dioda a její zapojení Použití diody Další součástky s PN přechody Stručná anotace: Prezentace shrnující nejdůležitější informace o polovodičích a polovodičových diodách (vodivost, příměsi, použití diod v praxi, polovodičové součástky, …).

3 Rozdělení látek podle elektrických vlastností látky rozdělujeme na:
vodiče – obsahují volné elektricky nabité částice a dobře vedou elektrický proud polovodiče – za určitých podmínek se v nich mohou uvolnit elektricky nabité částice a vést elektrický proud izolanty – neobsahují volné elektricky nabité částice a nevedou proto elektrický proud

4 Srovnání kovového vodiče a polovodiče
kovy - s rostoucí teplotou roste měrný odpor (a tedy i odpor)  klesá vodivost polovodiče - s rostoucí teplotou většinou měrný odpor (a tedy i odpor) klesá  roste vodivost pozn.: vodivost polovodičů může taky záviset na osvětlení, čehož se využívá např. u automatického otevírání a zavírání dveří

5 Z čeho jsou? mezi nejznámější polovodivé materiály patří prvky IV. A skupiny (germanium Ge, křemík Si) termistory – vyrábí se z oxidů některých prvků (oxid kobaltnatý, hořečnatý, železitý, titaničitý, …) fotorezistory – vyrábí se z materiálů citlivých na světlo (síran kademnatý, selenid kademnatý, …) u polovodičů rozeznáváme dva typy vodivosti: vlastní – čisté polovodiče (bez příměsí) nevlastní - obsahují příměsi jiných prvků

6 Vlastní vodivost (vodivost čistých polovodičů)
prvky ze IV.A skupiny mají 4 valenční elektrony podílející se na vazbě tyto valenční elektrony se mohou z vazby uvolnit, získají-li dostatečnou energii např. zahřáním, dopadajícím zářením při nízkých teplotách nemá čistý polovodič téměř žádné volné elektrony – má velký odpor a velmi malou vodivost při vyšších teplotách se některé elektrony z vazeb uvolní – volné místo po elektronu se chová jako kladně nabitá částice – díra Součástky využívající vodivosti čistých polovodičů: termistor a fotorezistor

7 Fotorezistor odpor závisí na osvětlení (víc světla = větší vodivost)
Použití měření intenzity světla fotozávory automatické počítání předmětů automatické otevírání dveří, … schematická značka:

8 Termistor odpor závisí na teplotě (zahřátím součástky odpor klesá a roste vodivost) Použití: teplotní čidla (k měření teploty) schematická značka: t

9 Nevlastní vodivost (vodivost příměsová)
do čistého polovodiče (prvky IV. A skupiny) přidáme prvky ze III. A nebo V. A skupiny podle toho rozeznáváme dva typy polovodičů: polovodič typu N polovodič typu P

10 Polovodič typu N příměs - prvky V. skupiny (např. arsen As)
z pěti valenčních elektronů arsenu se jen čtyři podílí na vazbě se sousedními atomy prvku IV. skupiny, zbývající pátý elektron je vázáný jen slabě a již při mírném zahřátí se dokáže uvolnit a pohybovat se po látce vedení elektrického proudu v tomto polovodiči je tedy zprostředkováno nadbytečnými elektrony (ty mají záporný = negativní náboj)

11 po připojení ke zdroji se nadbytečné elektrony pohybují usměrněně – vedou elektrický proud

12 Polovodič typu P příměs - prvku III. skupiny (např. indium In)
na vazbě se sousedními atomy prvku IV. skupiny se podílí jen tři elektrony, na jednom místě tedy vznikne díra, která však může být snadno zaplněna přeskokem elektronu od sousedního atomu vytvořené díry se v polovodiči volně pohybují (tím, že si přetahují elektrony odjinud) a vedou tak elektrický proud (díry mají kladný = pozitivní náboj)

13 po připojení ke zdroji se díry pohybují usměrněně (přitahují si elektrony tak, aby se pohybovaly směrem k zápornému pólu zdroje)

14 Polovodičová dioda polovodičová dioda je součástka s jedním PN přechodem, tedy s částí typu P (anoda) a s částí typu N (katoda) v polovodiči typu N je velký počet volných elektronů, v polovodiči typu P je značná převaha děr v okamžiku vytvoření diody (PN přechodu) mohou volné elektrony a díry přecházet z jedné části do druhé může to vypadat takto:

15 Vzhled diody Schematická značka:

16 Zapojení diody o tom, zda bude diodou procházet proud, rozhoduje polarita zdroje diodu můžeme do obvodu zapojit dvojím způsobem, a to: v propustném směru – proud prochází v závěrném směru – proud neprochází

17 Zapojení v propustném směru
pokud zapojíme kladný pól zdroje k polovodiči typu P (anoda) a záporný pól zdroje k polovodiči typu N (katoda), volné elektricky nabité částice budou přecházet přes PN přechod a obvodem bude procházet proud

18 Zapojení v závěrném směru
pokud zapojíme kladný pól zdroje k polovodiči typu N (katoda) a záporný pól zdroje k polovodiči typu P (anoda), volné elektricky nabité částice nebudou přecházet přes PN přechod (půjdou směrem od něj!) a obvodem nebude procházet elektrický proud pozn.: ve skutečnosti diodou nějaký prochází proud, ale je však velmi malý

19 Použití polovodičové diody
dioda se velmi často používá k usměrnění střídavého proudu (jeden směr proudu propustí a druhý ne) usměrnění může být: jednocestné dvojcestné jednocestný usměrňovač - propouští pouze jednu půlvlnu vstupního napětí (proudu), je to nejjednodušší zapojení usměrňovače, které vyžaduje pouze jednu diodu tzv. tepavý proud

20 Dvoucestný usměrňovač
propouští obě půlvlny vstupního napětí (proudu), jednu přímo a druhou půlvlnu obrací na opačnou nejpoužívanějším typem dvoucestného usměrňovače je Grätzův můstek (zapojení čtyř diod)

21 Další polovodičové součástky
stabilizační (Zenerova) dioda - vyrovnává průběhu proudu ve stabilizačních obvodech hrotová dioda – používá se v měřící, rozhlasové a televizní technice LED dioda fotodioda tranzistor tyristor - používá se jako spínač a především jako řízený usměrňovač

22 LED dioda je to dioda vyzařující světlo pokud jí prochází proud (zapojení v propustném směru) také se jí říká svítivka obsahuje jeden PN přechod schematická značka:

23 Fotodioda pokud na ni svítí světlo, stává se zdrojem elektrického napětí jedna fotodioda může dát maximálně napětí 0,5V v praxi se využívá u slunečních článků a baterií obsahuje jeden PN přechod schematická značka:

24 Tranzistor má dva PN přechody
je základem integrovaných obvodů (např. procesory, paměti, zesilovače, …) schematická značka:

25 Video – LED diody

26 Zdroje: texty a obrázky
Učebnice fyziky pro základní školy R. Kolářová, J. Bohuněk, I. Štoll, M. Svoboda, M. Wolf, nakladatelství Prometheus 2001 K. Rauner, V. Havel, M. Randa, nakladatelství Fraus 2007 Z. Lustigová, nakladatelství Fortuna 1999 J. Maršák, nakladatelství Kvarta Praha 1993 Pracovní sešit k učebnici fyziky Přehled učiva fyziky S. Pople a P.Whitehead, nakladatelství Svojtka&Co. 1999 Fyzika - přehled učiva základní školy J. Vachek, nakladatelství SPN 1978 Fyzika I. a II. Z. Horák a F. Krupka, nakladatelství SNTL/ALFA, 1976  Pokusy z fyziky s jednoduchými pomůckami E. Svoboda, nakladatelství Prometheus Fyzika – ilustrovaný přehled Ch. Oxlade, C. Stockley aj. Werheim, nakladatelství Blesk Ostrava 1994 Internetová encyklopedie - wikipedie Zdroje: texty a obrázky

27 Zdroje – texty a obrázky

28 Zdroje - obrázky a videa


Stáhnout ppt "I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace"

Podobné prezentace


Reklamy Google