Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLOVODIČE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLOVODIČE."— Transkript prezentace:

1 POLOVODIČE

2 Dělíme na Polovodiče Vlastní Nevlastní Typ N Typ P

3 Vlastní polovodiče Látky, jejichž odpor při poměrně malém zvýšení teploty výrazně klesá Prvky ze 4. skupiny periodické soustavy prvků - 4 valenční elektrony - Uhlík, křemík, germanium, cín, olovo Malým zahřátím se dodá elektronům tolik energie, že se z vazeb uvolní a mohou se volně pohybovat v látce Díra – na místě uvolněných elektronů Množství volných elektronů a děr se s rostoucí teplotou zvětšuje V elektrickém poli se díry a v. elektrony pohybují usměrněným pohybem

4 Využití Termistor Součástka velikosti rezistoru
Mění svůj odpor podle teploty prostředí a tím reguluje proud v obvodu Např. k regulaci vytápění

5 Nevlastní polovodiče - příměsové
Polovodič typu N (negativní) Jeden z atomů křemíku nahradíme atomem prvku z 5. skupiny periodické tabulky prvků – arsen (fosfor, antimon) Donory – dodávají elektrony Přebytek záporného náboje – negativní - N

6 Nevlastní polovodiče - příměsové
Polovodič typu P (pozitivní) Jeden z atomů křemíku nahradíme atomem prvku z 3. skupiny periodické tabulky prvků – indium (bor, hliník, gallium) Akceptory – dodávají díry Jedna vazba neobsazena – díra (kladný náboj) – pozitivní - P

7 Zapojení P-N přechodu v propustném směru

8 Zapojení P-N přechodu v propustném směru

9 Zapojení P-N přechodu v nepropustném (závěrném) směru

10 Využití Dioda Usměrňuje el. proud
LED diody – kontrolní světlo – při průchodu proudu se uvolňuje energie (světlo) – barva závisí na použitém polovodičovém materiálu Předřazujeme jí ochranný odpor o hodnotě několika stovek ohmů (dioda v propustném směru klade nepatrný odpor a velkým proudem by byla zničena)

11 Rozdělení polovodičových prvků podle počtu přechodů PN elektronické součástky
0 Termistory , Fotorezistory , Varistory , Hallovy články 1 Diody (hrotové, plošné) 2 Tranzistory (bipolární, unipolární - FET), Diaky 3 Tyristory 4 Triaky více Integrované obvody (analogové, digitální

12 Tranzistory PNP a NPN Dva přechody PN
Báze velmi tenká – 0,1 mm K jednotlivým částem připojeny elektrody – kolektor, emitor, báze kolektor báze emitor

13 Schéma zapojení tranzistoru NPN se společným emitorem
Připojíme zdroj napětí CE mezi kolektor a emitor, pak při libovolné polaritě zdroje je vždy jeden z přechodů do báze zapojen v závěrném směru (teď B – C) Vzniklý obvod doplníme obvodem báze. Připojíme zdroj BE v propustném směru, obvodem začne procházet proud. V tomto okamžiku však proud prochází i kolektorovým obvodem. Přitom proud v kolektorovém obvodu je podstatně větší než proud v obvodu báze. Zesilovač proudu a napětí

14 Otázky Jak se mění odpor kovů a polovodičů s rostoucí teplotou?
Uveď alespoň jednu látku, která je vlastní polovodič. Co jsou příměsové polovodiče? Jak vznikne z krystalu křemíku polovodič typu N? Čím je tvořen elektrický proud v polovodiči typu N? Jak vznikne z krystalu germania polovodič typu P? Čím je tvořen elektrický proud v polovodiči typu P? Zakresli elektrický obvod, ve kterém bude dioda zapojena v propustném směru. Uveď příklad použití diody.

15 Na obrázku je schéma el. sítě, která obsahuje žárovky a polovodičové diody spojené se zdrojem napětí. Urči žárovky, kterými prochází el. proud.

16 Odpovědi Kovy – s rostoucí teplotou roste odpor, polovodiče – s rostoucí teplotou klesá odpor Křemík, germanium, uhlík, cín, olovo Do vlastního polovodiče přidám příměs. Přidám pětimocný prvek (arsen, fosfor, antimon) Elektrony Přidám trojmocný prvek (indium, bor, hliník) Děrová vodivost - Usměrňovač proudu, kontrolka 1, 3, 5

17 Děkuji za pozornost Daniela Kalistová


Stáhnout ppt "POLOVODIČE."

Podobné prezentace


Reklamy Google