Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSTUPCI HMYZU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSTUPCI HMYZU."— Transkript prezentace:

1 ZÁSTUPCI HMYZU

2 Příští hodinu REFERÁT „Obojživelníci lesa“

3 zpevněný 1. pár křídel, který chrání vnitřní blanitá křídla
brouci Víš, co je typické pro všechny brouky??? mají krovky – zpevněný 1. pár křídel, který chrání vnitřní blanitá křídla

4 Lýkožrout smrkový požerky
4 – 5 mm požerky

5 Larvy lýkožrouta smrkového

6 Na přelomu jara brouci začínají vylétat ze svých zimovišť a napadají chřadnoucí či poražené stromy. Po většinu svého života žijí zavrtaní pod kůrou stromů a živí se lýkem, čímž strom poškozují. Ten začne usychat a nakonec uhyne. Smrk má ale několik možností obrany. Ve chvíli, kdy se lýkožrout zavrtá do kůry se naruší pryskyřičné kanálky, a na lýkožrouta se začne na něj valit míza, která ho doslova přilepí a vetřelec tak zahyne. Zdravé stromy takto dokáží odolat i náletu mnoha kůrovců. Pokud však nastane kalamita, lýkožrout se přemnoží a na strom útočí několik tisíc jedinců, neubrání se ani ten nejstatnější strom.

7 Tesařík dubový

8 Larva tesaříka Kukla Tesařík dubový je druh tesaříka se žlutými příčnými proužky připomínajícími vosu. Žije v dubových lesích v nížinách a pahorkatinách. Larvy žijí pod kůrou stromů a do dřeva vyhlodávají chodby, k zakuklení zalézají do až 7 centimetrů hluboko. Dospělý jedinec měří až 2 cm. U nás je hojný.

9 Roháč obecný

10 Roháč obecný - samice + samec

11 Roháč obecný, největší evropský brouk, je obyvatelem doubrav a smíšených lesů, který proniká i do vhodných městských parků. Dává přednost teplým nížinným lesům. Samec měří 3 – 8 cm, samice jsou menší. Samice kladou vajíčka do trouchnivějících kmenů a pařezů, larvy se živí trouchnivějícím dřevem, vývoj trvá 3-5 let. Dospělí brouci se přes den zdržují na kmenech a větvích stromů, pozdě odpoledne a večer (při teplém počasí) létají v korunách stromů. Živí se listím dubů a samce láká ronící míza. V České republice byl rozšířen v listnatých lesích po celém území, v současnosti však z naší přírody mizí. Nejhojněji se vyskytuje na jižní Moravě a v severozápadních a středních Čechách. Jedná se o zvláště ohrožený a v ČR chráněný druh. Roháč obecný je ohrožen především nevhodným lesním hospodařením. Ke svému vývoji potřebuje rozsáhlejší listnaté lesy s dostatkem starých stromů, pařezů a trouchnivějících kmenů. Jehličnaté monokultury znemožňují jeho vývoj.

12 Roháč obecný – bojující
samci

13 Světluška menší SAMICE SAMEC

14 KDO JE KDO??? SAMEC SAMICE

15 Světluška (svítilka) menší je nenápadný 1 cm dlouhý brouk s výraznou pohlavní dvoutvárností - ♀ má jen kratičké pahýly křídel a na první pohled připomíná spíše larvu. Je žlutohnědá, na břišní straně a bocích zadečku má světélkující orgány. Večer samička "zapíná" světlo a láká samečky, kteří mají světélkující orgány pouze na břišní straně zadečku. Samečci jsou tmavší, mají plně vyvinutá křídla a v pozdních večerních hodinách létají. Světélkující orgány v noci vyzařují jasné zelenkavé světlo. Brouk může světlo zapnout nebo vypnout. V době rojení, za teplých letních nocí, se objevují světlušky ještě dosti honě. Nicméně v mnoha oblastech bylo v posledních desetiletích pozorováno zřetelné snížení početnosti. Larvy i dospělci požírají plže.

16 larva světlušky

17 Střevlík fialový Přes tři centimetry velký, protáhlý brouk s dlouhýma nohama. Zbarvení má matně černé, vnější okraj krovek a štítu je kovově lesklý obvykle s nádechem do modrofialova. Brouci jsou aktivní v noci, přes den se ukrývají pod kameny, v listí, pod kusy dřev. Za soumraku a v noci loví hmyz a plže. Jsou nelétaví (mají srostlé krovky), ale velmi rychle běhají. Pomáhají značnou měrou udržovat biologickou rovnováhu v přírodě.

18

19 larva

20 mají křídla pokrytá překrývajícími se
MOTÝLI Víš, co je typické pro všechny motýly??? mají křídla pokrytá překrývajícími se šupinkami

21 Bekyně mniška

22 samička sameček larva sameček

23 Je zařazena mezi hlavní kalamitní škůdce a dokáže zcela zničit lesní porosty na velkých rozlohách. Samička má rozpětí křídel až 6 cm (sameček pouze do 4,5 cm). Zbarvení je velmi proměnlivé. Housenka je nápadně ochlupená a na hřbetě má dlouhý podélný tmavý pruh. Mniška se přemnožuje především ve smrkových monokulturách. Napadá také borovice, modříny, jedle a v kalamitním stavu i jiné dřeviny. Housenky jsou velmi žravé. Pomocí vláken se spouštějí do nižších částí koruny a větrem se také přenášejí na jiné stromy. Žerou tzv. „plýtvavě", to znamená, že nezkonzumované, překousané části jehlic padají k zemi. Kuklí se většinou na kmeni za šupinami kůry.

24 Ochranné zbarvení bekyně mnišky

25 blanokřídlý hmyz Víš, co je typické pro všechen blanokřídlý hmyz??? mají 2 páry blanitých křídel, zadní jsou menší a jsou překryta předními

26 Lumek velký samice samec

27 kladélko Samička měří i s kladélkem často až 10 centimetrů, je černá s bílými skvrnkami na zadečku. Kladélko samičky je velmi dlouhé. Samička lumka kladélkem prorazí několik centimetrů dřeva, v místě, kde se nachází larvy dřevokazného hmyzu (nejčastěji pilořitek) a na ochromenou larvu klade jediné vajíčko. Vylíhlá larva lumka pak na hostiteli parazituje, až ho zcela zahubí. Lumci se významně podílejí na udržování únosných stavů různých lesnicky škodlivých druhů hmyzu.

28 stejnokřídlý hmyz nyní polokřídlí
Společným znakem polokřídlých je bodavě-sací ústní ústrojí přizpůsobené k sání šťáv a tekutin. Stejnokřídlí mají dva páry křídel, které jsou střechovitě složené nad zadečkem. Živí se sáním rostlinných šťáv z listů, květů, větévek.

29 Mšice

30 Mšice různá vývojová stádia
Mšice jsou nejčastěji se vyskytujícím rostlinným škůdcem. Napadají téměř všechny druhy rostlin. Živí se sáním rostlinných šťáv. Rychle se množí a přenášejí různé choroby. Jsou drobný (2 – 6 mm dlouhý) hmyz měkkého těla. Vyskytují se neokřídlené i okřídlené formy. Většinou mají hruškovitý tvar těla.

31 Útvary vzniklé činností mšice korovnice smrkové

32 PŘÍŠTÍ HODINU PÍSEMKA NA OBRÁZKY
„Bezobratlí živočichové lesa“

33 ZÁSTUPCI LESNÍHO HMYZU
V lese žije mnoho druhů organismů, které zajišťují BIOLOGICKOU ROVNOVÁHU nezbytnou pro zdravý les. BIOLOGICKOU OCHRANU LESA zajišťují organismy, které se živí škůdci - např. střevlík, mravenci, lumek,…

34 Zástupci lesního hmyzu
18. Zástupci lesního hmyzu blanokřídlý hmyz brouci motýli MRAVENEC LESNÍ viz 21. hodina LÝKOŽROUT SMRKOVÝ larvy se živí dřevem (škůdce) TESAŘÍK DUBOVÝ ROHÁČ náš největší brouk,chráněný zákonem SVĚTLUŠKA světélkující ústrojí na zadečku BEKYNĚ MNIŠKA larvy se živí jehličím stromů (škůdce) LUMEK VELIKÝ ♀ má dlouhé kladélko [ klade vajíčka do larev hmyzu MŠICE stejnokřídlý hmyz sají rostlinné šťávy ( škůdce )

35 Opakování: Které býložravé brouky žijící v lese znáš? Čím se živí? Jsou něčím zajímaví? Které dravé brouky žijící v lese znáš? Čím se živí? Čím jsou zajímaví? Které další škůdce lesních stromů znáš? Čím se živí? Do jaké skupiny (řádu) patří? Které zástupce blanokřídlého hmyzu žijící v lese znáš? Čím jsou zajímaví? Vysvětli, co je biologická rovnováha a co ji může narušit.


Stáhnout ppt "ZÁSTUPCI HMYZU."

Podobné prezentace


Reklamy Google