Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Dopady systému obchodování s povolenkami na emise CO 2 Stav věci a možný další postup.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Dopady systému obchodování s povolenkami na emise CO 2 Stav věci a možný další postup."— Transkript prezentace:

1 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Dopady systému obchodování s povolenkami na emise CO 2 Stav věci a možný další postup Ing. Josef Zbořil Svaz průmyslu ČR

2 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 2

3 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Návrh revize směrnice 2003/87/ES EU ETS vyhlášen za politický nástroj ke snižování emisí, dokonce klíčový – reálný potenciál jednotlivých zemí a jejich ekonomické sféry se nebere v úvahu! V takto změněné filosofii není známá žádná studie k účinnosti nástroje na snižování emisí – založeno jen na víře! Nejpodstatnější změnou: celková výše alokace, stanovená administrativně ze základny emisí 2005 a s ročním snížením o 1,74% - jednoznačné riziko omezení hospodářského rozvoje! 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 3

4 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Návrh revize směrnice 2003/87/ES Podstatnou změnou je změna metody alokace povolenek – emise z energetiky v aukcích od roku 2013 energeticky náročná odvětví postupný nárůst aukcí až na 100% pro rok 2020 Konkrétní pravidla hry budou vyhlašována postupně až do roku 2011 – nepřijatelná investiční nejistota Výnosy aukce budou příjmem národních vlád Snaha po předurčení výnosů z emisí – převážně na zahraniční pomoc: 20% až 50%, naráží na základní smlouvy EU, proto EP přijal jen doporučení: nikoliv shall… ale should! Envi výbor EP na tom v podstatě nic moc nezměnil, snaží se vyřadit hutní plyny apod., na aukcích trvá 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 4

5 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Návrh revize směrnice 2003/87/ES Do systému obchodování budou zahrnuty všechny zdroje s tepelným příkonem nad 20 MW, vyloučeny mohou být zdroje pod 25 MW a snad 25 kt emisí ročně – jeden příznivý rys. Nově se předpokládá rozšířit systém i na emise oxidu dusného a elektrolytickou výrobu hliníku – v ČR se to týká jen některých chemických výrob Způsob projednávání je vůbec v rozporu se základními smlouvami EU, aby prošlo, jedná se o tom jako o otázkách životního prostředí a nikoli otázkách energií a ekonomických! 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 5

6 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Vývoj očekávané alokace povolenek zdarma 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 6

7 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Očekávaný nárůst celkových nákladů v poměru k tržbám jednotlivých sektorů Celkový dopadBAU20132014201520162017201820192020 Výroba skla 0,0%1,7%2,1%2,4%2,7%3,1%3,3%3,6%3,9% Výroba vláknin, papíru, lepenky 0,0%3,3%3,7%4,1%4,6%5,1%5,5%5,9%6,3% Výroba vápna 0,0%11,7%13,9%16,1%18,3%20,6%22,4%24,4%26,3% Výroba cementu 0,0%16,1%19,1%22,2%25,2%28,3%30,9%33,6%36,2% Cihlářský průmysl 0,0%3,0%3,5%4,1%4,7%5,3%5,7%6,2%6,7% Výroba dvoustopých motorových vozidel 0,0%1,6%1,8%1,9%2,1%2,2%2,3%2,5%2,6% Hutní kombináty 0,0%7,8%8,6%9,4%10,2%11,0%11,6%12,3%12,9% Výroba elektřiny 0,0%26,7% 26,8% 26,9% Výroba elektřiny a tepla (teplárny, výtopny) 0,0%33,9%36,4%38,6%40,6%42,7%44,3%45,8%47,3% EU ETS dopady a zajímavé souvislosti

8 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Studie dopadů na chemický průmysl Nejvážnější dopad dodatečných nákladů na nákup povolenek 1.Optimistický scénář: 7,4 mld. Kč ročně (průměr za období) 2.Realistický scénář: 11,3 mld. Kč ročně 3.Varovný scénář: 15,6 mld. Kč ročně Pro srovnání Tržby 10 podniků zahrnutých do ETS v roce 2006:137,9 mld. Kč Zisk před zdaněním: 5,5 mld. Kč Dodatečné náklady na nákup povolenek tedy představují 5-10% obratu společností a 120%-260% zisku před zdaněním V sektoru rafinérie dodatečné náklady dokonce převyšují osobní náklady společností (mzdy, sociální pojištění) i při optimistickém scénáři Odhad nepřímých dopadů v důsledku zvýšení cen energie je řádově na úrovni přímých nákladů na nákup povolenek EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 28.3.20158

9 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Kritické rysy EU-ETS Především: EU-ETS není žádný tržní nástroj, jedná se o nástroj tvrdého direktivního plánování To „zaručuje“ podle autorů jeho úspěch. Jedná se o selektivně zaváděnou (skrytou) celoevropskou uhlíkovou daň: ta by byla rozhodně transparentnější a bez likvidačních dopadů! Současně se zavádějí celoevropské plošné emisní limity CO2 Zavádění bez jasných pravidel, jen administrativní zvůle posvěcená parlamentem, snad bude mít Rada EU blokační minoritu! 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 9

10 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Kritické rysy EU-ETS Aukce spíš odvádějí pozornost od kolosálního podvodu s výchozím rokem – nutno říct otevřeně! Rok 2005 neguje vše, co bylo/nebylo vykonáno od roku 1990 Pilní budou po zásluze potrestáni – generální pardon neplničům Kjóta Z pružných mechanizmů pouze 3% deficitu Analýzy se, bohužel, na tento základní problém vůbec nesoustředily a to nikde v EU Má-li se dosáhnout výsledku, nutno volit jeden stěžejní cíl: 20% snížení emisí – proto je architektura balíčku zvrácená Příklady: vápno a papír, stejné i v jiných oborech! 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 10

11 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 11

12 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 12

13 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 13

14 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 14

15 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 15

16 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 16

17 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 17

18 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 18

19 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Kritické rysy EU-ETS Očekávaný dopad na nákladovou situaci dotčených podniků a jejich rentabilitu je významný a u některých oborů zdrcující – zcela eliminuje jejich zisk, mnohde vede až do ztráty! Návrh působí diskriminačně pro některé technologie a pokrývá jen některé emitenty – zatěžuje např. centralizovanou výrobu tepla. To bude působit negativně na konkurenceschopnost teplárenských soustav s negativním dopadem do životního prostředí. Nejistoty ohledně vlastního způsobu aukcí a budoucí ceny povolenky vnáší do podnikání rizika a zhoršují plánování budoucích investic vč. obnovy a modernizace výroby elektřiny. Cenová volatilita povolenek bude omezovat funkčnost systému a to velmi výrazně (studie prof. Helm) EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 28.3.201519

20 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Kritické rysy EU-ETS Očekávané výnosy z aukce v ČR až 60 mld. Kč v roce 2020 jsou nákladem navíc a budou je zčásti v konečném důsledku platit spotřebitelé ve zvýšení cen energií - jde vlastně o zvýšení daňové zátěže obyvatelstva. Náklady na takto pojaté aukce sníží ekonomický potenciál pro omezování emisí – prostředky z aukcí budou z ekonomické sféry nenávratně ztraceny bez ohledu na „dobrou vůli“ zákonodárců V EU to představuje €33 mld. v roce 2013 a €55 mld. v roce 2020. Transparentnost prostřednictvím aukcí je příliš drahá Nízké alokace pro zpracovatelská odvětví jsou existenční záležitostí, vápeníkům bude chybět více jak 400 kt na celkovou výrobu. Obdobně i ostatním EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 28.3.201520

21 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Kritické rysy EU-ETS Řešení neočekávaného zisku výrobců energie aukcemi je scestné – povede jen k další eskalaci cen energií Emitenti pod EU ETS – absolutní snížení emisí o 21% proti 2005 – nepřiměřená zátěž energetiky a průmyslu! Ve skutečnosti znamená evropský emisní cíl snížení specifických emisí v průmyslu až o 40%, započítá-li se ekonomický růst 2% ročně Výchozí rok 2005 je tedy zcela nepřijatelný – věrohodná data existují! Přesto se jede vesele dál, abychom se mohli nejpozději v Kodani zavázat k něčemu, co nesplníme Jaké budou mezinárodní sankce za nesplnění Kjóta: EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 28.3.201521

22 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Kritické rysy EU-ETS EP je odhodlán vyjít Komisi vstříc a počátkem prosince (12.?) odhlasovat revizi EU ETS v plénu v prvním čtení Probíhají hektická jednání – jeden se musí divit, že na problémy, které byly identifikovány, nikdo dříve nereagoval – členské země se probouzejí!!! Nutno konsistentně lobovat – schvalování v EP by mělo spadnout do příštího roku Tvrdě nutno pracovat doma a Rada EU by měla být rozumnější – konstruktivní změny 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 22

23 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Nezbytné změny Požadována alokace zdarma pro energeticky náročná odvětví (bezpodmínečně musí být vyjmuto celé) Navrhuje se kritérium uhlíkové intensity (kg CO2/€ Hrubé Přidané Hodnoty): pro alokaci plně zdarma 4 kg a více a pro alokaci zdarma a aukce 20% 1 – 4 kg/€ Nechápu, proč se neudělá alokace zdarma pro všechen zpracovatelský průmysl a dokonce i pro energetiku, jestliže budou platit de facto zpřísňované emisní stropy! K tomu by měl být využit dynamický benchmarking, jak se precizuje s adjustací po skončení roku 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 23

24 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Nezbytné změny Pro vlastní obchodování se navrhují dolní a horní cenové meze povolenek Utvářejí se aliance, aktivní Německo, Francie, Polsko s dalšími novými členskými zeměmi – ČR začíná přece jen hrát aktivnější roli Kritické bude projednání v Radě EU v prosinci – ovšem, slibovači nemožného se jen tak nevzdávají Probíhají diskuse, jaká by měla být dohoda v Kodani, za níž by EU šla na závazek 30% O roku 2005 jako základu se ovšem tiše mlčí 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 24

25 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Nezbytné změny Přes globální ochlazování (od r 1996) bude konec roku hodně horký – alespoň na této frontě Nutno vyvíjet intenzivní tlak na naše vyjednávače, ale i na členy EP Potřeba koordinovat aktivity se zaměstnavatelskými svazy v sympatizujících zemích a s evropskými centrálami vč. BusinessEurope Na stole máme sdělení o energetické bezpečnosti, vycházející ze zbožných přání ze splněného klimaticko energetického balíčku! 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 25

26 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015EU ETS dopady a zajímavé souvislosti 26


Stáhnout ppt "Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Dopady systému obchodování s povolenkami na emise CO 2 Stav věci a možný další postup."

Podobné prezentace


Reklamy Google