Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arabové a jejich výboje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arabové a jejich výboje"— Transkript prezentace:

1 Arabové a jejich výboje
Koho ohrožovali Jak a čím přispěli k rozvoji Evropy

2 B_________________ říše
Vrátíme se k tématu minulé hodiny – o jaké říši jsme se učili – doplňte do nadpisu V hlavním městě říše byl postaven významný chrám – jak se jmenuje toto město – znáte všechny jeho názvy Byzantion, Konstantinopolis, Cařihrad, Istanbul Jak se chrám nazývá Chrám Boží moudrosti – Hagia Sophia Za domácí úkol jste měli vysvětlit pojmy – můžete i načrtnout Ikona - Kupole - Mozaika -

3 Chrám ______________________ v __________________

4 Nepřátelé říše Byzantští císařové se snažili obnovit slávu a moc římské říše – vedli proto dlouhé boje, aby ovládli další území – s kým válčili, co ovládli S Peršany, Slovany a Avary – ovládli Apeninský poloostrov, Balkán, Malou Asii, pobřeží Středozemního moře a ostrovy, severní Afriku, jih Pyrenejského poloostrova Od poloviny 7. století začali ale území postupně ztrácet – kdo byl jejich hlavním nepřítelem, nájezdům kterých sousedů se musela stále bránit Použijte učebnice strana 13 a mapu na straně 15 Velkou část území dobyli Arabové, část Bulhaři

5 Mapa ARABSKÉ ŘÍŠE

6 http://files. ramchankovi. webnode

7 Arabský poloostrov

8 Proč Arabové získávali nová území
Araby hnalo do získávání nových území i jejich náboženství – nazývalo se i____________ Bylo založeno na víře v jednoho boha - A_____________ Zakladatelem náboženství byl M___________ Těm, kteří věří v toto náboženství, se říká m_____________________ Jejich posvátnou knihou je k______________

9 Úryvky z koránu Věř jen v Alláha Modli se k němu pětkrát denně
K čemu byli věřící vedeni? Co bylo povinností každého muslima? Věř jen v Alláha Modli se k němu pětkrát denně Všichni lidé si jsou před Alláhem rovni Posti se jeden měsíc v roce Život je předurčen Konec světa je blízký Zmrtvýchvstání je jisté Svatá válka k šíření prorokových myšlenek je povinností muslima Jednou za život vykonej pouť do Mekky Kdo zemře pro víru, dostane se do ráje

10 Život Arabů Arabské kmeny žily na Arabském poloostrově – byla to významná křižovatka obchodních cest ze Středomoří do zemí orientu ( Indie, Čína) a z Afriky do Střední Asie Arabové se zabývali pastevectvím koz, ovcí, koní, velbloudů. Pouze při pobřeží a na okrajích oáz se dařilo zemědělství – jinak zde byly pouště

11 Boje o půdu a pastviny Arabové mezi sebou stále bojovali o půdu a pastviny Konec těmto bojům učinil po roce 622 Mohamed – novým náboženstvím – i____________ Islám nařizoval všem svým vyznavačům, aby žili v bratrství a svornosti a aby všechny svoje síly soustředili na boj za šíření této víry - tedy výbojům do cizích zemí, ne boj mezi sebou Každý, kdo padne v boji za šíření islámu se dostane do posmrtného ráje

12 OMAR Významným panovníkem, který sjednotil arabské kmeny byl Omar
Co patřilo za jeho vlády k říši – mapka strana 15 Egypt, země ve V Středomoří, celá S Afrika, Pyrenejský poloostrov – hlavní město C___________________ Cordoba

13 Život na dobytých územích
Na dobytých územích již Arabové nežili jako kočovníci, ale pracovali zde jako z________________ a ř________________ - vynikli ve tkaní koberců Většina dobytých území se poarabštila a přijala náboženství i_____________ Arabové na dobytých územích rozvíjeli starověkou kulturu a vzdělanost

14 Orientace v textu Vyhledejte, jaké obory dosáhly v arabské říši velkého rozkvětu – učebnice strana 18 – vypište je

15 Největší rozsah říše Největší rozsah měla říše za panovníka Hárúna – ar – Rašída kolem roku 800 Hlavní městem byl B_________________ 100 let poté se říše rozpadla na menší části a podlehla útokům T__________________ Arabové ale dodnes žijí na Arabském poloostrově, na Blízkém východě a v S Africe

16 O životě Arabů na Pyrenejském poloostrově
Čtení s porozuměním – srana 17 – lišta Vypisujte, jak vyspělá vzdělanost a kultura zde byla

17 Arabové a jejich výboje
Arabové – p________________ a z____________________ na A______________________ poloostrově Po roce 622 – M___________________ založil náboženství i_____________ = víra v 1 boha A_________________, věřící = m_________________, posvátná kniha = k______________ Povinnost věřících – šíření víry i b___________- v_________ Zisk nových území:__________________________________ _________________________________________________ Nejvýznamnější panovníci: O__________________, H______________________________ - sjednocení říše, největší rozsah, rozvoj kultury a vzdělanosti

18 Opakujeme Jiná označení hlavního města Byzantské říše
Název náboženství u Arabů, vyznavači, víra v koho, zakladatel, poutní místo, posvátná kniha, některé zásady víry Životní podmínky na Arabském poloostrově Kočovníci, kteří ohrožovali Evropu Významné středisko na Pyrenejském poloostrově Panovníci v říši

19 Zapamatovali jsme si… Pište pojmy – ostatní vysvětlí


Stáhnout ppt "Arabové a jejich výboje"

Podobné prezentace


Reklamy Google