Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIVŠ – B103HOP. Vyučující: GABRIELA MONGODI KH: čtvrtek 12,00-14,00 (dle předchozí dohody!!!) ústí zkouška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIVŠ – B103HOP. Vyučující: GABRIELA MONGODI KH: čtvrtek 12,00-14,00 (dle předchozí dohody!!!) ústí zkouška."— Transkript prezentace:

1 BIVŠ – B103HOP

2 Vyučující: GABRIELA MONGODI KH: čtvrtek 12,00-14,00 (dle předchozí dohody!!!) Email: smrckovag@seznam.czsmrckovag@seznam.cz ústí zkouška na konci semestru

3  Tomeš, Z. a kol.: Hospodářská politika (1900 – 2007), Praha, C.H. Beck 2008  Kliková, Ch., Kotlán, I.: Hospodářská politika, 2. vyd., Ostrava,Sokrates 2006  Kučerová, I.: Ekonomiky členských států Evropské unie, Praha, Karolinum, 2003, ISBN 80- 246-0650-X  Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie, Melandrium, 2007, ISBN 80- 86175-03-4

4  Co je to HP  Vliv institucí na HP  Nositelé, nástroje, cíle HP  Tržní & vládní selhání

5  Vědecká disciplína nacházející se na pomezí ekonomické teorie a hospodářské praxe (vliv dalších vědních disciplín)  Chápeme: 1) Přístup státu k ekonomice své země 2) Teoretická disciplína  Formuje se až od 30.let 20.stol  2 proudy : anglo-americký/kontinentální

6 1) Nastavení a posílení ekonomických pravidel 2) Výběr daní a veřejné výdaje 3) Emise peněz 4) Výroba zboží a služeb 5) Řešení problémů 6) Negociace s dalšími zeměmi

7  Hospodářský systém  Politický systém  Byrokracie  Zájmové skupiny  Nadnárodní/mezinárodní organizace „Institutions are the humanly devised constraints that structure human interaction. They are made up of costraints (rules, laws, constitutions), informal constraints (norms of behaviour, conventions and self imposed codes of conduct), and their enforcement characteristics. Together they define the incentive structure of societies and specifially economies“ (Economic Policy:Theory and Practise, pp13-14)

8 1) Dědičné sociální postavení koordinace 2) Tržně cenový koordinační systém 3) Organizačně příkazový koordinační systém

9  DEMOKRATICKÝ vs. NEDEMOKRATICKÝ (Absolutní monarchie) Parlamentní/konstituční monarchie Parlamentní demokracie Prezidentská republika

10  Přijímá HP rozhodnutí a uvádí v činnost výkonný aparát  Nebezpečí přebujelosti  Nepodléhá tržním mechanismům a sankcím  Vyhledávání renty !!!  Korupce!!!

11  Snaha ovlivňovat HP k vlastnímu prospěchu  Odbory a lobbisté  Tripartitní jednání: SRN, Švýcarsko

12  Zapojení země do světové ekonomiky  Závisí na stupni integrace (zóna volného obchodu -> politická unie)  pro ČR hlavně vliv EU !

13  Státní a nestátní instituce, které hrají aktivní roli při tvorbě, realizaci a kontrole HP  Dělíme podle podílu na HP rozhodování: 1) Decizní sféra (pravomoc přijímat a prosazovat rozhodnutí) 2) Vlivová sféra (pravomoc ovlivňovat HP rozhodnutí) => parlament, vláda a její instituce, CB, soudy, zájmové skupiny, polit.strany, podniky…

14 = prostředky, které má stát pod svou kontrolou a které používá pro dosažení stanovených cílů Dělíme: 1) Podle úrovně působení (mae/mie) 2) Podle charakteru vlivu (přímé/nepřímé) 3) Podle typu nástroje (systémotvorné / běžné)

15

16 1) Vyvážený a stabilní ekonomický růst 2) Nízká úroveň nezaměstnanosti 3) Stabilní a nízká inflace 4) Vnější rovnováha

17  NEGACE / KONFLIKTNOSTI  NEUTRALITY  KOMPLEMENTARITY  TOTOŽNOSTI

18

19 1) Euckenovo pravidlo – požadavek systémové konformity 2) Tinbergenovo pravidlo – stejný počet nástrojů a cílů 3) Mundellův princip – každému cíli přiřazen ten nástroj, který ho může nejlépe ovlivnit

20 1) Alokační 2) Stabilizační 3) Redistribuční

21 1) Nedokonalá konkurence 2) Externality: pozitivní/negativní 3) Veřejné statky: nedělitelnost/nevylučitelnost

22  Selhání principu „osvíceného vůdce“  V diskusi od 70.let 20.stol. 1) Zájmy a schopnosti politiků 2) Časová zpoždění a fáze HP rozhodování 3) Nevyužití politického kapitálu 4) Politický vs. hospodářský cyklus

23  Corruption perceptions index (2010)  Transparency International  ČR (4,6), SK (4,3), IT (3,9)  DK (9,3), SE (9,2), NL (8,8)

24  Hospodářský cyklus nelze předvídat  Politický cyklus je dán termínem voleb  Politikové sledují max U  Obecně po volbách méně populistická opatření  Před volbami uvolněnější HP s cílem získat opět hlasy  4 modely v ekonomické teorii (inflace a U)

25  Kliková, Ch., Kotlán, I.: Hospodářská politika, 2. vyd., Ostrava,Sokrates 2006  Soukup, P., Vyměral, P.: Základy teorie a praxe hospodářské politiky, BIVŠ, 2007  Bénassy-Quéré, Coeuré, Jacquet, Pisany- Ferry: Economic Policy, Oxford, 2010


Stáhnout ppt "BIVŠ – B103HOP. Vyučující: GABRIELA MONGODI KH: čtvrtek 12,00-14,00 (dle předchozí dohody!!!) ústí zkouška."

Podobné prezentace


Reklamy Google