Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Herpesviry základní charakteristika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Herpesviry základní charakteristika"— Transkript prezentace:

1 Herpesviry základní charakteristika
DNA viry s lineární dvojvláknovou NK Kubická symetrie, velikost kapsidy 100nm Obalené, velikost virionu nm Replikují se v jádře, dozrávají v cytoplasmě Jsou antigenně homogenní V hostiteli perzistují celoživotně Lidské Herpesviry nemají zvířecího hostitele

2 Herpesviridae - taxonomie
Herpesvirus 1 - Virus Herpes simplex typ 1 (HSV 1) Herpesvirus 2 - Virus Herpes simplex typ 2 (HSV 2) Herpesvirus 3 - Virus Varicella - zoster (VZV) Herpesvirus 4 - Virus Epsteina a Barrové (EBV) Herpesvirus 5 - Cytomegalovirus (CMV) Herpesvirus 6 (HHV 6) Herpesvirus 7 (HHV 7) Herpesvirus 8 (HHV 8)

3 Herpesviry 1-3, alfaherpesviry
Primoinfekce na kůži, sliznici Neuroinfekce s občasnými slizničními projevy Perzistují v gangliích HSV 1 v Gaserském gangliu HSV 2 v sakrálních gangliích VZV ve spinálních gangliích Mohou se aktivovat

4 Virus Herpes simplex 1 a 2 Projevy infekce HSV1 Herpes labialis
aftózní stomatitida faryngitida keratokonjunktivitida ekzema herpeticum panaricium infekce CNS generalizovaný herpes Projevy infekce HSV2 progenitální herpes infekce novorozence proctitida panaricium infekce CNS generalizovaný herpes

5 Herpesvirus 3 - VZV Primoinfekce Reaktivace Komplikace
varicella, vyjímečně jako H. zoster Reaktivace herpes zoster, neuralgie s výsevem nebo bez výsevu na kůži, Bellova paréza (n.VII) Komplikace meningoencefalitida, pneumonie, vzácně teratogenní

6 Diagnostické metody Elektronová mikroskopie Kultivace na TK
Průkaz antigenu Průkaz DNA Průkaz protilátek

7 Elektronová mikroskopie
Výhody rychlá Nevýhody nízká specificita nižší citlivost drahá, vyžaduje speciální vybavení

8 Kultivace Výhody Nevýhody vysoce specifická
ve virol. lab. poměrně jednoduchá kmen k další analýze Nevýhody pomalá z některých vzorků málo výtěžná

9 Průkaz antigenu Výhody Nevýhody rychlý jednoduchý málo citlivý!
nižší specificita

10 Průkaz DNA (PCR) Výhody Nevýhody vysoká citlivost vysoká specificita
rychlá metoda volby u těžkých infekcí Nevýhody vyžaduje speciální vybavení a školený personál zatím není běžně dostupná

11 Serologie Výhody Nevýhody jednoduchá dostupný materiál pro vyšetření
lze vyšetřit i mimo akutní fázi použití pro přehledy promořenosti Nevýhody pozdní výsledek u reaktivací nespolehlivá! většinou nerozliší typ infekce

12 Léčba Hyperimunní gamaglobulin Antivirotika
léčba varicelly u dětí v těžké imunosupresi Antivirotika Aciclovir (a jeho deriváty: valaciclovir, famciclovir, penciclovir) - netoxický, dostupný ve více lékových formách Ganciclovir - toxický (poruchy krvetvorby) Foscarnet- nefrotoxický, pouze pro rezistentní kmeny viru Virus nelze léčbou eradikovat !

13 Prevence Vakcína proti VZV Vakcíny proti HSV (hlavně HSV 2)
použití hlavně u dětí s defektem imunity problematická (zatím se běžně nepoužívá Vakcíny proti HSV (hlavně HSV 2) v experimentálním stadiu prevence HSV 2 u žen ve fertilním věku vakcína i pro terapeutické použití

14 Virus Epsteina a Barrové (EBV)
Infekce se přenáší slinami Virus perzistuje hlavně v B lymfocytech Má schopnost transformovat hostitelskou buňku Perzistuje celoživotně a může se akivovat Etiologicky se podílí na vzniku nádorů (Burkittův lymfom)

15 Patogeneze EBV infekce
Vstupní branou je sliznice dutiny ústní Primární pomnožení v buňkách nasofaryngu především v lymfatické tkáni Infekce B lymfocytů

16 Klinický obraz EBV infekce
Typický obraz primoinfekce je infekční mononukleóza povlaková angína, lymfadenitis, hepatitis, splenomegalie, změny v krevním obrazu Reaktivace s nespecifickými příznaky Fatální lymfoproliferativní syndrom u imunosuprimovaných pacientů Burkittův lymfom u dětí v rovníkové Africe

17 Diagnostika EBV Kultivace velmi obtížná a málo citlivá
prakticky se nepoužívá Průkaz DNA (mRNA) v leukocytech, plasmě, biopsiích zatím jen ve specializovaných laboratořích

18 Nespecifické testy Paul Bunnellova reakce- heterofilní protilátky
IM test hemaglutinační test na podobném principu Krevní obraz a jaterní testy

19 Serologická diagnostika EBV
Protilátky proti různým antigenům EA - časný antigen marker probíhající infekce (50-60% akutních) VCA - kapsidový antigen IgM marker akutní infekce případně reaktivace IgG u probíhající infekce, přetrvávají měsíce EBNA IgM marker aktivní infekce IgG objevují se za 2-3 měsíce, perzistují celoživotně

20 Prevence a léčba Specifická prevence není dostupná
Léčba infekční mononukleózy je symptomatická Léčba infekcí u imunosuprimovaných je málo úspěšná (acyklovir, interferon)

21 Cytomegalovirus (CMV)
Virus perzistuje v buňkách sliné žlázy, ledvinných tubulů a leukocytů perzistence je celoživotní, infikovaný jedinec občas vylučuje virus slinami nebo močí Aktivace infekce při imunosupresi je závažná Primoinfekce je většinou lehká nebo bezpříznaková Může působit závažné kongenitální infekce

22 CMV klinický obraz Primoinfekce syndrom infekční mononukleózy
horečnaté onemocnění s lymfadenitidou hepatitida (hlavně u kojenců závažná vrozená infekce (mikrocefalie, slepota, hepatomegalie, purpura) vzácně pneumonie, kolitida, meningitida

23 CMV klinický obraz Reaktivace u imunosuprimovaných
horečnaté onemocnění s lymfadenitidou pneumonie septické onemocnění kolitida, oezofagitida retinitida (hlavně u HIV pozitivních) encefalitida

24 CMV kultivační průkaz Kultivace poměrně snadná
Roste s typickým cytopatickým efektem za 5-25 dní na lidských diploidních buňkách kultivaci lze urychlit průkazem jaderných inkluzí monoklonální protilátkou (24-48 hod) Pro kultivaci lze použít moč, sliny, poševní sekret, mateřské mléko (obtížně), leukocyty (obtížně)

25 CMV rychlé metody Průkaz antigenu a mikroskopie jsou málo citlivé (zastaralé) Průkaz nukleové kyseliny (PCR) rychlý a spolehlivý lze použít většinu typů vzorků lze provádět kvantitativní stanovení citlivější než kultivace

26 CMV průkaz protilátek Stanovují se IgG, IgM případně IgA
IgG jsou anamnestické, pro diagnostiku reaktivace mají malý význam IgM i IgA jsou u akutních infekcí i reaktivací Jsou popisovány nespecifické reakce Serologie je jen orientační metodou Protilátky neznačí imunitu

27 CMV léčba Hyperimunní gamaglobulin Antivirová léčba
ganciklovir foscarnet Profylaxe u pacientů s vysokým rizikem aciklovir (není vhodný pro léčbu rozvinuté infekce)

28 CMV prevence Pokusy o vakcínu zatím neúspěšné
Epidemiologická opatření u příjemců orgánů (CMV negativní příjemce by neměl dostat orgány od CMV pozitivního dárce) - vzhledem k vysoké promořenosti populace se obtížně dodržuje

29 HHV 6 a 7 Viry příbuzné CMV primoinfekce hlavně u dětí (exanthema subitum) ve vyšším věku onemocnění podobné infekční mononukleóze velká část primoinfekcí bezpříznaková perzistuje celoživotně

30 HHV 6 a 7 U imunosuprimovaných možnost reaktivace infekce
lymfoproliferativní onemocnění dřeňový útlum horečnaté onemocnění

31 HHV 6 - diagnostika Kultivace Průkaz DNA Průkaz protilátek
velmi obtížná, na speciálních lymfocytárních kulturách Průkaz DNA lze z různých materiálů, nejcitlivější průkaz viru Průkaz protilátek IgG a IgM metodami IF nebo ELISA problémy jako u jiných serologických diagnostik perzistujících infekcí

32 HHV 7 diagnostika Kultivace Průkaz DNA Průkaz protilátek
neprovádí se Průkaz DNA je možný, v současné době jediná validní diagnostická metoda, není běžně dostupná Průkaz protilátek zcela zkřížený s HHV 6

33 HHV 8 Popsán u pacientů s defektem imunity (HIV)
U imunodeficientních způsobuje Kaposhisho sarkom (maligní nádor z lymfatických buněk) Vyskytuje se i u imunokompetentních osob, u nich způsobuje jen latentní infekci

34 HHV 8 diagnostika Průkaz DNA Kultivace- neprovádí se
jediná dostupná diagnostická metoda průkaz z biopsií Kultivace- neprovádí se Serologie- neprovádí se

35 Souhrn Herpetické viry jsou velmi rozšířené
Po primoinfekci perzistují celoživotně Protilátky neznamenají imunitu Jsou velkým problémem u pacientů s poruchou imunity Většina z nich se dá léčit (ale ne eradikovat)


Stáhnout ppt "Herpesviry základní charakteristika"

Podobné prezentace


Reklamy Google