Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologie dýchacího systému a pleury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologie dýchacího systému a pleury"— Transkript prezentace:

1 Patologie dýchacího systému a pleury
Larynx Trachea Bronchy, bronchioly Plicní alveoly Pleura

2 Patologie laryngu (hrtanu) a trachey (průdušnice)
Patologie dýchacího systému a pleury Patologie laryngu (hrtanu) a trachey (průdušnice) Vývojové anomálie tracheoesofageální píštěl: vzácná, možnost aspirace potravy esofageální atresie spojená s tracheoesofageální píštělí: častější a závažnější Různé léze trauma (iatrogenní, tracheostomie), komprese průdušnice (nejčastěji z důvodu expanzivního procesu ve štítné žláze), zaklínění cizích těles (nejčastěji potrava)

3 Patologie laryngu (hrtanu) a trachey (průdušnice)
Patologie dýchacího systému a pleury Patologie laryngu (hrtanu) a trachey (průdušnice) Záněty epiglottitis: vážná komplikace zánětů okolních struktur u dětí, nejčastěji Haemophilus influense, typ B, otok epiglottis může způsobit obstrukci dýchacích cest, typickými příznaky jsou inspirační stridor a cyanóza laryngitis a tracheitis: nejčastěji virová etiologie (para-influenza viry), v akutním stadiu infiltrace mukózy lymfocyty, makrofágy a neutrofily, dilatace kapilár přeplněných krví, slizniční otok, někdy katarální zánět přechází v zánět pseudomembranózní vedoucí k vývoji slizničních nekróz, v chronickém stadiu sliznice infiltrovaná převážně jen lymfocyty, známky reparace a zvýšení množství pohárkových buněk ve sliznici

4 Patologie laryngu (hrtanu) a trachey (průdušnice)
Patologie dýchacího systému a pleury Patologie laryngu (hrtanu) a trachey (průdušnice) Nádory a pseudonádory laryngeální (zpěvácký) uzlík: benigní tumoru podobná léze polypoidního vzhledu vyskytující se na pravých hlasových vazech, obvykle solitární, s vazivovým stromatem, krytá rohovějícím vrstevnatým dlaždicovým epitelem dlaždicobuněčný papilom: pravděpodobně virová etiologie (HPV), vzácně může progredovat v karcinom dlaždicobuněčný karcinom: relativně velmi častý nádor v přímé etiologické souvislosti s kouřením, dělí se na základě lokalizace a z toho vyplývajícího rozdílného klinického průběhu na 4 typy:

5 Patologie dýchacího systému a pleury
glotický karcinom: omezený na jeden nebo dva pravé hlasové vazy, metastazuje pozdě do lymfatických uzlin a má velmi dobrou prognózu, terapeuticky je obvykle dostačující radioterapie nebo konzervativní, hlasivky zachovávající excise transglotický karcinom: postihuje pravé i nepravé hlasové vazy, pravděpodobnost metastazování je vysoká, terapeuticky je nutná totální laryngektomie supraglotický karcinom: vzniká nad hlasivkami a postihuje nepravé hlasové vazy nebo epiglottis, metastazování do lymfatických uzlin je častější než v předchozím případě, operativní řešení zachovávající hlasivky je možné infraglotický karcinom: nachází se pod pravými hlasovými vazy a může je i prorůstat, metastázy do lymfatických uzlin jsou časté, terapeuticky je nezbytná totální laryngektomie

6 Patologie laryngu (hrtanu) a trachey (průdušnice)
Patologie dýchacího systému a pleury Patologie laryngu (hrtanu) a trachey (průdušnice) méně časté maligní nádory: karcinomy malých slinných žláz, sarkomy, adenokarcinomy, maligní melanomy nádory průdušnice: velmi vzácné, jde většinou o muko-epidermoidní karcinomy a adenoidně cystické karcinom

7 Patologie bronchů (průdušek)
Patologie dýchacího systému a pleury Patologie bronchů (průdušek) Vrozené anomálie bronchiální atresie: relativně vzácné

8 Patologie bronchů (průdušek)
Patologie dýchacího systému a pleury Patologie bronchů (průdušek) Záněty chřipka (influenza): časté onemocnění projevující se většinou překrvením sliznice dýchacích cest a infiltrací sliznice lymfocyty, katarální forma zánětu může přejít v pablánovou s povrchovou nekrotizací epitelu a tvorbou pablán adenovirová infekce: zánět bronchů a bronchiolů hojící se fibrózou a obliterací bronchiolů, může následovat kolaps plíce (atelaktáza) a permanentní dilatace bronchů (bronchiektázie) infekce RSV (respiratory syncytial virus): peribronchiální zánět s porušením normálního histologického obrazu epitelu, někdy se vyskytují drobné epidemie v kolektivech předškolních dětí, jen vzácně může mít fatální průběh

9 Patologie bronchů (průdušek)
Patologie dýchacího systému a pleury Patologie bronchů (průdušek) Záněty spalničky (morbilli): rovněž může vést k obliteraci bronchiolů a bronchektáziím černý kašel (pertuze): způsobený Haemofilus pertusis, u nás se již nevyskytuje infekce plísněmi a kvasinkami: např. rodu Aspergilus nebo Candida, u osob v imunosupresi bronchiální a peribronchiální absces: po aspiraci předmětu, často u alkoholiků se špatnou ústní hygienou

10 Patologie bronchů (průdušek)
Patologie dýchacího systému a pleury Patologie bronchů (průdušek) bronchiální obstrukce a aspirace (1) atelektáza – nevzdušnost plíce od narození, kolaps – nevzdušnost vzniklá v průběhu života, důležitá pooperační komplikace, nebo vzniká vdechnutím cizího tělesa či okluzí bronchu tlakem expanzivního procesu z okolí, někdy asymtomatická, vede k hypoxemii difuzní alveolární poškození (syndrom respiračního selhání dospělých) má řadu synonym včetně šokové plíce, akutního alveolárního poškození atd., jedná se o popisné termíny pro syndrom způsobený akutním poškozením alveolárních kapilár, charakteristické pro syndrom je, že nastupuje náhle, vede k těžké respirační insuficienci, cyanóze, těžké hypoxemii, která nereaguje na terapii kyslíkem, u většiny takto postižených osob se vyvíjí těžký plicní edém s tvorbou hyalinních blanek

11 Patologie plic

12 Patologie plic Vrozené anomálie
ageneze nebo hypoplasie: může postihnout jeden lalok plicní, jedno nebo obě křídla plicní jiné méně časté léze: vaskulární anomálie, kongenitální lobární emfysém, kongenitální bronchogenní cysty, intralobulární a extrapulmonální lobární sekvestrace (přítomnost plicních laloků nebo segmentů bez normálního spojení s dýchacími cestami).

13 Patologie plic Onemocnění vaskulárního a kardiálního původu
městnání krve: důsledek selhávání srdce plicní edém: důsledek plicní hypertenze, akutního selhávání levé komory srdeční nebo zvýšené kapilární permeability plicní embolizace: důsledek trombózy žilního systému nebo pravého srdce, ucpání kmene nebo hlavních větví a. pulmonalis vede k okamžité smrti, ucpání středních větví může způsobit plicní infarkt (jen 10% všech plicních embolií), ucpání drobných větví může být bez klinických příznaků plicní krvácení: nejčastěji jako důsledek poškozené cévy v průběhu nekrózy způsobené ischemií, specifickým zánětem, abscesem nebo nádorem

14 Patologie plic plicní infarkt: ¾ případů v dolních lalocích, obyčejně jde o hemoragický infarkt, pokud je embolus infikovaný vzniká tzv. septický infarkt dominující jako plicní absces plicní hypertenze: za normálních podmínek je výše tlaku krve v plicním řečišti 8× nižší, než ve velkém oběhu, o plicní hypertenzi se hovoří, pokud výše tlaku je vyšší než ¼ systémového tlaku, ke zvýšení tlaku v plicním řečišti nejčastěji dochází jako důsledek kardiopulmonálních změn vedoucích ke změnám krevního průtoku, zvýšení vaskulárního odporu nebo selhávání levého srdce, nejčastější příčiny jsou chronická obstrukční plicní choroba, difuzní intersticiální plicní fibróza, vrozené nebo získané srdeční vady, sukcesívní embolizace do plic, mikroskopicky se projevuje, zůžením cévních lumen a ztluštěním stěny cév (zejména hypertrofie médie a fibróza intimy)

15 Patologie plic Chronická obstrukční choroba plicní (COPD, CHOPR)
Hlavním klinickým příznakem je dušnost (dyspnoe). Tato jednotka obsahuje 4 patologické stavy, které se mohou různým způsobem kombinovat: emfysém: nadměrná vzdušnost, 4 typy: (1) centroacinární /centrolobulární/, (2) panacinární /vesikulární/, (3) paraseptální, (4) iregulární /bulózní/, podle jiných hledisek se dělí na: kompensační, senilní, obstrukční, intersticiální atd., příčinou může být spasmus nebo obstrukce dýchacích cest

16 Patologie plic Chronická obstrukční choroba plicní (COPD, CHOPR)
Hlavním klinickým příznakem je dušnost (dyspnoe). Tato jednotka obsahuje 4 patologické stavy, které se mohou různým způsobem kombinovat: chronická bronchitida: klinicky definována jako chronický kašel trvající více než 3 měsíce bez známek obstrukce dýchacích cest, příčinou je chronické dráždění způsobené inhalovaným prachem nebo zánětem, nejrannější známkou je hypersekrece hlenu spojena s hyperplasií slizničních žlázek a pohárkových buněk, následuje zmnožení alveolárních makrofágů, zánětlivá infiltrace lymfocyty a fibróza, někdy jsou známky dlaždicobuněčné metaplasie bronchiální výstelky, nejtěžší případy vedou k obliteraci bronchiálních lumen (bronchiolitis obliterans)

17 Patologie plic bronchiální asthma: záchvatovitá konstrikce (spasmus) bronchů spojená s těžkou dušností u pacientů s hyperreaktivními dýchacími cestami, většinou zvýšená schopnost produkovat IgE v reakci na alergeny, dělí se na 2 typy: exogenní (iniciované hypersensitivní reakcí prvního typu po setkání se s vnějším alergenem), endogenní (iniciované neimunitním mechanismem např. užívání aspirinu, plicní infekcí, nachlazením, různými inhalačními iritanty, stressem, námahou apod.), mikroskopicky dominují: okluze bronchů a bronchiolů masami hlenu (Curschmannovy spirály), přítomnost četných eosinofilů, Charcot-Leydenovy krystaly, ztluštění bazální membrány, edém a chronický zánětlivý infiltrát (CD4+ lymfocyty, makrofágy, mastocyty, eosinofily, méně neutrofily), zmnožení submukózních žlázek a pohárkových buněk, hypertrofie svalové vrstvy v bronchiální stěně

18 Patologie plic bronchiektázie: abnormální dilatace bronchů a bronchiolů způsobená infekci s nekrotickým potenciálem, vzniká jako následek bronchiální obstrukce, vrozené méněcennosti bronchiální stěny, cystické fibrózy, imunodeficience a nebo nekrotizujících intersticiálních pneumonií, morfologie závisí na příčině, obvykle nalézáme akutní nebo chronický zánětlivý infiltrát, poškození epitelu, ulcerace a výraznou peribronchiální fibrózu

19 Patologie plic Difuzní intersticiální fibróza
pneumokoniózy: fibróza po inhalaci anorganického i organického prachu, po inhalaci amorfního uhlíku (antrakóza), prachu z cínu (stannóza) a suchých tabákových listů (tabakóza) nenastává fibróza, a proto není možné řadit mezi pneumokoniózy, příklady pneumokonióz: silikóza, azbestóza, berylióza, sideróza, baritóza, farmářská plíce sarkoidóza: systémové onemocnění nejasné příčiny, charakteristické nekaseifikující granulomy, je provázena ččetnými imunologickými abnormalitami (zvýšení počtu CD4+ lymfocytů, solubilního receptoru pro IL-2, aktivací alveolárních makrofágů, proliferací T lymfocytů)

20 Patologie plic Difuzní intersticiální fibróza
idiopatická plicní fibróza: četná synonyma: Hamman-Richův syndrom, difusní (kryptogenní) fibrotizující alveolitida atd., nejasná etiologie s hypoxemií až cyanózou, mikroskopicky difuzní intersticiální zánět a fibróza (UIP – obvyklá intersticiální pneumonitis), u některých pacientů dochází k hromadění makrofágů v alveolech, které bylo dříve považováno za hromadění deskvamovaných epitelií, a proto pro tento obraz existuje stále používaný termín – deskvamativní intersticiální pneumonitis (DIP)

21 Patologie plic difusní plicní krvácivý syndrom: Goodpasture syndrom, idiopatická plicní hemosideróza, Wegenerova granulomatóza, lupus erythematosus plicní projevy kolagenóz: difusní intzersticiální fibróza provázející sklerodermii, lupus erythematosus nebo revmatoidní artritidu plicní alveolární proteinóza: nejasná příčina, hromadění densního granulárního materiálu složeného z lipidů a PAS+ materiálu uvnitř alveolů

22 Patologie plic Záněty Dělí se na povrchové, intersticiální, specifické a granulomatózní plicní procesy. povrchové Bronchopneumonie: katarální, krupózní, jiné (nekrotizující, eosinofilní) intersticiální Plicní absces: Intersticiální pneumonie: virová mykoplasmová rickettsiová plísňová pneumocystová idiopatická deskvamativní pneumonitis

23 Patologie plic specifické Tbc: Syfilis: (pneumonia alba):
granulomatózní plicní procesy Alergická bronchioalveolitis: Sarkoidóza: viz difusní intersticiální fibróza

24 Patologie plic Nádory Benigní/maligní, epiteliální/mesenchymální/mesodermální/ostatní/pseudonádory. Uvedeny příklady některých maligních a klinicky významných nádorů: nemalobuněčný karcinom: adenokarcinom (včetně variant – tubulární, papilární, bronchiolo-alveolární), spinocelulární karcinom (synonymum – epidermoidní karcinom), velkobuněčný karcinom (včetně anaplastického karcinom) malobuněčný karcinom

25 Patologie plic karcinoid solitární fibrózní tumor
epiteloidní hemangioendoteliom adenomatoidní tumor mesoteliom papilární pneumocytom (sklerozující hemangiom) thymom lymfom

26 Patologie pleury Patologie plic Patologický obsah
hydrothorax: transudát v hrudní dutině pneumothorax: vzduch mezi viscerální a parietální pleurou, traumaticky, rupturou emfysematózní buly, otevřený pneumothorax – komunikace s vnějším prostředím při perforaci hrudní stěny, někdy ventilový mechanismus – v obou případech kolaps plíce haemothorax: krev v pohrudniční dutině: trauma, ruptura aneurysmatu aorty empyém: zhnisání obsahu serózního nebo hemoragického, zanesení infekce, přestup zánětu z okolí

27 Patologie pleury Patologie plic Záněty
Provází většinu plicních zánětů (pneumonie, absces, gangréna, septický infarkt) nebo přestupuje ze stěny hrudní nebo orgánů mediastina, méně často vzniká hematogenně, příkladem nezánětlivé perikarditidy je fibrinózní perikarditida nad ložiskem plicního infarktu. pleuritis serózní: častá, dobrá prognóza pleuritis fibrinózní: větší obsah fibrinu v exudátu, větší pravděpodobnost vazivové organizace, srůsty s okolím pleuritis hemoragickou: při tbc, krvácivých stavech, nádorových metastázách pleuritis purulentní: zhnisání obsahu, viz empyém pleuritis tuberkulózní: exudát většinou fibrinózní nebo hemoragický, při masívní infekci může být kaseózní, pozorujeme často rozsev miliárních uzlíků na pleuře

28 Patologie pleury Patologie plic Nádory
mesoteliom: maligní epiteliální, maligní sarkomatoidní, maligní epiteliální – lymfohistiocytární varianta, maligní bifázický, dobře diferencovaný papilární, multicystický adenomatoidní tumor: benigní solitární fibrózní tumor: většinou benigní, vzácně maligní, CD34+, Bcl-2+ desmoplastický tumor z malých kulatých buněk: snad vzniká z mesoteloblastů, recidivuje, minimálně metastazuje synoviální sarkom: CK+, vimentin+, obvykle EMA+, epiteloidní hemangioendoteliom: CD31+, CD34+, FVIII+ myofibroblastický zánětlivý tumor pleury: vzácný primární serózní karcinom peritonea: velmi vzácný sekundární: metastatického původu

29 Zpěvácký uzlík

30 Karcinom laryngu

31 Pseudomembranózní tracheitida

32 Pseudomembranózní tracheitida

33 Asthma bronchiale

34 Asthma bronchiale

35 Exacerbovaná chronická bronchitida (hypertrofický typ) s emfyzémem (CHOPN)

36 Exacerbovaná chronická bronchitida (hypertrofický typ) s emfyzémem (CHOPN)

37 Silikóza – pokročilé stádium (kompaktní fibróza, splývání uzlíku-zjizvení plic)
1 1 1 1 Jizevnatá centra uzlíků

38 Silikotický uzlík-plíce
kopie 1 2 2 1 Vazivové centrum uzlíku 2 Splývání alveolů (perifokální „kopretinový“ emfyzém) 2

39 Silikóza, krystaly křemene svítí v polarizovaném světle
kopie

40 Silikóza plic – časné stádium, krystaly křemene (převážně v makrofázích) svítí v polarizovaném světle kopie

41 Plicní emfyzém A – centrilobulární B – panacinární

42 Plíce normální a s emfyzémem

43 Emfyzém, panacinární forma
1 1 2 1 1 Větší dutiny vzniklé splýváním alveolů 2 Respirační bronchiolus

44 Emfyzém, panacinární forma
2 1 2 1 1 Větší dutiny vzniklé splýváním alveolů 2 Bronchioly s hlenovitým sekretem

45 Atelektáza plic

46 Atelektáza plic

47 Venostatický edém plic

48 Bronchopneumonie 1 1 1 1 2 1 Oblast konsolidace plicní tkáně
2 Oblast kongesce

49 Bronchopneumonie

50 Katarálně-purulentní bronchitis
2 3 1 1 1 1 Bronchy vyplněné leukocytárním exudátem 2 Alveoly 3 Překrvená a zesílená alveolární septa

51 Katarálně-purulentní bronchitida
3 3 1 2 2 2 1 Bronchy vyplněné leukocytárním exudátem 2 Deskvamovaná bronchiální výstelka 3 Antrakotický pigment

52 Katarálně-purulentní bronchitida, detail leukocytárního exudátu
1 2 1 Leukocytární exudát 2 Deskvamovaná bronchiální výstelka

53 Iniciální bronchopneumonie – oblast s překrvením interalveolárních sept

54 Šoková plíce, přehled

55 Šoková plíce, hyalinní membrány
1 1 2 2 2 2 1 1 Kolabované alveoly 2 Hyalinní menbrány

56 Šoková plíce, hyalinní membrány, detail
1 1 1 1 Hyalinní membrány

57 Krupózní pneumonie

58 Krupózní pneumonie

59 Krupózní pneumonie

60 Karnifikace plic

61 Intersciální pneumocystová pneumonie

62 Intersciální pneumocystová pneumonie

63 Plicní absces

64 Kaseózní pneumonie

65 Kaseózní pneumonie

66 Kaseózní pneumonie

67 Stěna plicní kaverny a fibróza plic

68 Aspergilóza plic

69 Periosteální chondrom
kopie

70 Chondrohamartom 2 3 1 1 Okraj tumoru
2 Izogenetické skupiny s chondrocyty 3 Základní hmota 1

71 Chondrom, 100× Chondrosarkom
kopie 2 3 1 1 Základní hmota 2 Jádra chondrocytů 3. Lakuny Atypické chondrocyty s polymorfními jádry

72 Karcinom dlaždicový (skvamózní)

73 Malobuněčný karcinom

74 Malobuněčný karcinom

75 Adenokarcinom 1 1 2 3 3 3 1 Apikálně uložený tumor
2 Pigmentace uvnitř tumoru 3 Emfyzematózní plíce

76 Adenokarcinom, lobektomie

77 Adenokarcinom infiltrující celou plící
1 2 1 2 1 Nekrózy 2 Zesílená pleura

78 Adenokarcinom 1 2 4 3 1 Přibližná hranice tumoru
2 Špatně diferencovaná oblast 3 Dobře diferencovaná oblast 4 Moruly nádorových buněk v alveolech 1 2 4 3

79 Adenokarcinom, dobře diferencovaná oblast
1 2 1 2 1 1 Nádorové stroma 2 Kolumnární nádorové buňky

80 Adenokarcinom 1 2 1 1 2 1 1 1 1 Nádorové stroma
2 Špatně diferencovaná partie

81 Adenokarcinom 1 1 1 Mitózy

82 Adenokarcinom, špatně diferencovaná oblast

83 Adenokarcinom, periferie tumoru
1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 Interalveolární septum 2 Intraalveolární makrofág 3 Nádorové buňky

84 Bronchioloalveolární karcinom
2 1 1 2 1 1 2 1 Bronchy 2 Mnohočetné malé uzly 1 Oblast subpleurální konsolidace

85 Bronchioloalveolární karcinom, mucinózní typ
1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 Papily nádorových buněk 2 Hojný hlen 3 Interalveolární septa 1 Konsolidace celého horního laloku 2 Lobární bronchus

86 Bronchioloalveolární karcinom
1 1 Hranice mezi nádorem a nepostiženou plící

87 Bronchioloalveolární karcinom
1 2 1 1 2 1 Nádorem nepostižené interalveolární septa 2 Alveolární septa tapetována nádorovými buňkami

88 Bronchioloalveolární karcinom
1 1 2 3 3 1 1 1 1 Interalveolární septum 2 Okraj tumoru 3 Nádorové buňky 1

89 Bronchioloalveolární karcinom
1 1 2 2 1 1 1 Interalveolární septa 2 Kolumnární nádorové buňky

90 Velkobuněčný karcinom
1 2 1 1 1 1 Nekrózy 2 Bronchus

91 Velkobuněčný karcinom
1 2 1 3 1 1 Multinodulární tumor 2 Lymfatická uzlina s metastázou 3 Bronchus

92 Velkobuněčný karcinom
1 1 3 2 2 2 1 Masivně nekrotická část tumoru 2 Částečně nekrotická oblast 3 Vitální partie tumoru

93 Velkobuněčný karcinom
1 1 2 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 Jemné nádorové stroma 2 Monstrózní nádorové buňky 3 Buňky podléhající nekróze

94 Velkobuněčný karcinom
2 1 1 Atypická mitóza 2 Buňka podléhající apoptóze

95 Velkobuněčný karcinom
1 1 1 1 2 1 Nekrózy 2 Mitóza


Stáhnout ppt "Patologie dýchacího systému a pleury"

Podobné prezentace


Reklamy Google