Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení DUM Fi- DUM Autor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení DUM Fi- DUM Autor"— Transkript prezentace:

1 Označení DUM 22 - 10 - Fi- DUM Autor
Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, Předmět a očekávaný výstup Ročník: Datum: Předmět: Výchova ke zdraví Tematický celek: Charita. Očekávaný výstup: Chápe činnost dobrovolných dobročinných akcí na pomoc trpícím lidem, dětem, starým lidem, sociálně slabým, nemocným a podobně. Vyjmenuje dobročinné, humanitární či charitativní organizace. Ví jak se zapojit a pomoci. Anotace: • Pracovní list pro žáky ke kontrole znalostí. • Motivační křížovka pro žáky. • Prezentace slouží jako podpora k výuce učiva – k lepší komunikaci a pochopení daného tématu. Klíčová slova: Výchova ke zdraví, charita, dobročinné, humanitární či charitativní organizace.

2 Výchova ke zdraví CHARITA

3 Charita Charita - z latinského výrazu caritas = slitování, smilování.
Obvykle označuje dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím lidem, dětem, starým lidem, sociálně slabým, nemocným a podobně. V praxi může nabývat různých forem, peněžitými i věcnými dary počínaje až po práci vykonávanou zdarma pro nějakou dobročinnou, humanitární či charitativní organizaci.

4 Charita ADRA Charita Česká republika Člověk v tísni
Diakonie Českobratrské církve evangelické Filantropie (dobročinnost) Fondomat

5 ADRA (Adventist Development and Relief Agency - česky „Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj“) je charitativní, humanitární, rozvojová a vzdělávací organizace založená v roce 1956 v USA Církví adventistů sedmého dne. Má pobočky ve více než 120 zemích světa. V České republice byla ADRA založena v roce1992 nejprve jako nadace. Do povědomí české veřejnosti vstoupila ADRA především svými aktivitami v době povodní v roce 1997, 2002 a 2009 a díky zavedení dárcovské SMS při Tsunami v Indonésii v prosinci Klade si za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc.

6 Charita Česká republika
Charita Česká republika - do roku 2006 pod názvem Česká katolická charita - je nezisková humanitární organizace zřizovaná římskokatolickou církví - konkrétně Českou biskupskou konferencí na území České republiky. Jde o největšího nestátního poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb v ČR. Hlavní náplní její činnosti je pomoc potřebným v ČR, mimo to ale také organizuje humanitární pomoc a dobročinné programy pro zahraničí (např. sbírky v případě živelních katastrof nebo adopce na dálku ). Je členem Caritas Internationalis – celosvětového sdružení katolických charit. obr.1

7 obr.2 obr.4 obr.3

8 Člověk v tísni Člověk v tísni (anglicky People in Need) je česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace. Činnost Organizace začínala v roce 1992 pod názvem Nadace Lidových novin, od roku jako Nadace Člověk v tísni při České televizi, pod současným názvem funguje od roku 1999. Organizace Člověk v tísni působí ve více než 40 zemích světa. V rámci svých rozvojových projektů se organizace zaměřuje na zajištění základních životních potřeb - voda, zdravotnictví, vzdělávání, obživa a na podporu vytváření sociálních programů, rozvoj místního podnikání a podporu občanské společnosti a dobrého vládnutí. Tyto projekty jsou realizovány např. v DR Kongu, Etiopii, Angole, Pakistánu, Kambodže nebo Rumunsku. Na začátku roku 2010 otevřel díky veřejné sbírce a darům firem čítající 50 milionů korun humanitární misi v zemětřesením postiženém Haiti. Největší zahraniční misi Člověka v tísni je už jedenáctým rokem ucelený komplex projektů a programů v Afghánistánu.

9 Mapa zemí, kde působí nebo v minulosti působila organizace Člověk v tísni (stav z roku 2011).červená -aktivní mise v roce 2011 růžová -ukončené mise. obr.5

10 obr.7 obr.6 obr.8

11 Diakonie Českobratrské církve evangelické
Zkráceně Diakonie ČCE je zařízení církevní služby Českobratrské církve evangelické, které poskytuje a zajišťuje sociální, zdravotní a pastorační pomoc či péči lidem, kteří se vlivem svého zdravotního postižení, věku, nemoci nebo osamocení dostali do obtížné životní situace. Byla založena , kdy navazovala na činnost České Diakonie, která vznikla roku 1903 a působila až do roku 1952. Postupně došlo k rozvoji organizace, kdy se otevřelo krizové centrum v Praze, stacionáře pro děti s mentálním postižením a založena též byla i střediska poskytující domácí péči o seniory a o zdravotně postižené. Převzala tří do té doby státní domovy důchodců. Posléze se služby Diakonie rozšířily o střediska působící na poli sociální prevence jako jsou nízkoprahové kluby určené dětem a mládeži, dále domy na půli cesty a azylové domy i hospic. Diakonie provozuje též několik speciálních škol určených především dětem s mentálním a kombinovaným postižením.

12 Filantropie Filantropie (z řec. filein, milovat a anthrópos, člověk - láska k člověku) znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu. Je to čin, který směřuje k podpoře dobra nebo zlepšování kvality života. Lidé, kteří jsou známi pro své filantropické počiny, se někdy nazývají filantropové. Především v Evropě se pojem filantropie hojně používá i v souvislosti dárcovstvím firem, mluví se o tzv. firemní filantropii. Ta tvoří jeden ze základních pilířů Společenské odpovědnosti firem, označované též jako CSR, z anglického Corporate Social Responsibility. Filantrop je člověk, který se angažuje ve filantropii, neboli někdo, kdo daruje čas, peníze a jiné hmotné statky na charitativní účely. Tento termín může být aplikován na kteréhokoliv dobrovolníka nebo dárce. Označují se jím často dárci velkých sum peněz nebo lidé, kteří mají významný vliv na zlepšování obecné kvality života díky svému dobrovolnictví.

13 Známí filantropové Jean Henri Dunant - hlavní spoluzakladatel Červeného kříže Václav Havel - založil nadaci Vize 97 Olga Havlová - založila Nadaci Olgy Havlové Josef Hlávka - založil Hlávkovu nadaci a podporoval Českou akademii věd a umění Rudolf Jedlička - založil Jedličkův ústav pro postižené děti Alois Klár - založil Klárův ústav slepců Alfred Nobel - založil a dotoval Nobelovy ceny Zdeněk Svěrák - podpořil vznik Centra paraple

14 obr.9 obr.11 obr.10

15 Fondomat Fondomat je internetový crowdfundingový program, který v Praze v roce 2011 založili Joe Wakeford a Conrad Watts. Stránka se zabývá administrativou dobročinných příspěvků a financování jednotlivých projektů. Internetové nástroje pro získávání financí jsou používány ke zvýšení povědomí o projektech prostřednictvím sociálních sítí, a zároveň umožňují elektronickou sbírku darů. Fondomat je prvním crowdfundingovým webem v České republice a je jedinou službou svého druhu, která přijímá transakce v korunách a spotřebitelům umožní získávat peníze na jakékoliv aktivity či projekty, a to za pomoci sociálních sítí. Fondomat nabízí své služby v rámci celé České republiky charitativním organizacím a jednotlivcům, kteří chtějí vytěžit peníze na dobročinné účely, tvůrčí projekty a zahájení obchodní činnosti. Toto pojetí dává charitativním spolkům nespornou výhodu tím, že nabízí možnost vytěžit peníze s výrazně nižšími náklady v porovnání s tradičními způsoby získávání financí. Stránka je propojena s Facebookem, Google+, Twitterem a YouTube, a dává tak svým uživatelům veškeré dostupné výhody pro získání nejvyšší možné částky.

16 obr.12

17 Autorizace: Obr.1 http://www.charita.cz/res/shared/logo.png
Obr fdc/pozv%C3%A1nka.jpg


Stáhnout ppt "Označení DUM Fi- DUM Autor"

Podobné prezentace


Reklamy Google