Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Láska & vztahy v horoskopu Astrostředa 7. listopadu 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Láska & vztahy v horoskopu Astrostředa 7. listopadu 2012"— Transkript prezentace:

1 Láska & vztahy v horoskopu Astrostředa 7. listopadu 2012

2 Obsah přednášky V jaké době žijeme? Jak se to promítá do vztahů?
Láska a vztahy v horoskopu: Obecné prvky Citové planety Životní protějšky obecně Typy vztahů Sexuální život Co s tím můžeme udělat na individuální úrovni? Zevnitř:-)

3 Žijeme v individualistické době
Historicky žijeme v době obrovské svobody Máme nevídanou osobní svobodu Dostatek prostoru pro rozvoj individuality Individuální svoboda je opakem partnerské orientace Známe to z horoskopu (I. versus VII. dům) Přitom se pohybujeme v duálním světě, optimálním pro náš vývoj Skrze jeden opak poznáváme druhý Co postrádáme, tam zaměříme pozornost, pak to roste Díky tomu se cyklicky vyvíjíme

4 Prohozené role ve vztazích
Častým tématem konzultací jsou prohozené role mužů a žen Muže jsme historicky považovaly za málo vnímavé, komunikativní, upravené, kultivované... Teď takoví jsou, ale ubralo jim to na mužnosti a vytlačují nás z našich ženských pozic Muži nás historicky považovali za málo vzdělané, omezené na rodinu a domácnost, málo samostatné... Teď takové jsme, ale jsme moc nezávislé a nenecháváme mužům dost prostoru Řešením je návrat do správné role po nalezení jejího nového obsahu

5 Vztahy jako zrcadlo našeho nitra
Je třeba správně pochopit smysl vztahů Vztahy neslouží k získávání lásky Lásku musíme získávat sami ze svého nitra, být energeticky soběstační Jinak skončíme v závislostních vztazích Vztahy jsou zrcadlem našeho nitra Odráží náš vlastní vztah ke své duši (své neprojevené části našeho já), tedy k lásce Co zažíváme ve vztazích s partnery, tak se chováme sami k sobě, ke svojí duši Vztahy slouží k poznání našich nevědomých postojů

6 Co s tím na individuální úrovni?
Znát kontext doby, ve které se nacházíme, je fajn My s tím ale chceme pracovat na individuální úrovni Můžeme být nositeli pokroku:-) K tomu máme skvělý nástroj – horoskop! Horoskop je nástrojem poznání Přináší relativní pohled zvenku na sebe sama

7 Kde čteme v horoskopu vztahy
Výchozí jsou vždy klíčové prvky horoskopu: Slunce, Luna, Ascendent Vládce Ascendentu, planety v prvním domě Planety jsou energie, domy hřiště: Citové planety ukazují prožitkovou a pocitovou rovinu lásky a vztahů Domy ukazují, jakou podobnu budou mít vztahy Sexuální život přečteme přes: Znamení, planety a domy

8 1. Klíčové prvky horoskopu
Celek horoskopu ukazuje obecné povahové rysy: Partnerská orientace versus individualismus Řízení života versus tolerance Stálost či přelétavost Překonávaní překážek versus životní radosti Atd. Na partnerskou orientaci jako takovou ukazují akcentované prvky: Venuše, Váhy, VII. dům

9 2. Citové planety Citové planety Luna a Venuše ukazují na citovou výbavu člověka Jsou protipólem pracovních planet Slunce a Mars Luna Základní citová výbava člověka S kým se cítím uvolněně, s kým vytvářím domov Venuše Láska, osobní vztah k partnerovi Potažmo vypovídá o dění v manželství

10 Porozumět Venuši partnera
Naše vlastní pocity často považujeme za výchozí, jakýsi standard Nechápeme, že partner je může mít nastavené jinak Naše Venuše ukazuje: Jak city sdělujeme i jak je chceme přijímat Partnerova Venuše je postavena jinak. Možná jeho projevy lásky neslyšíme K tomu máme horoskop!

11 Příklad odlišných Venuší
Ona má Venuši ve Lvu Miluje okázalé projevy citu Lásku projevuje skrz dárky, vezme partnera do společnosti On má Venuši v Panně Miluje střídmé projevy citu Lásku projevuje péčí, pomocí (poseká zahradu) Doporučená literatura: Gary Chapman – Pět jazyků lásky

12 Vyrovnaná ženská a mužská složka
V horoskopu sleduji tyto dvojice planet a vztah mezi nimi (harmonická,disharmonická aspekt): Slunce – Luna Rovnováha mezi mužskou a ženskou částí osobnosti Přebrali jsme ji od rodičů (Slunce otec, Luna matka) Promítá se do vztahu k rodině, domovu Mars – Venuše Rovnováha mezi citovou a fyzickou podobou lásky Promítá se do dění v manželství

13 3. Životní protějšky obecně
Planety opačné polarity, než je zrozencova, vypovídají obecně o tom, jaké muže či ženu budeme v životě potkávat V horoskopech žen čteme mužské prvky: Mars Nejpřesnější aspekt na Slunce – téma od otce (Arroyo) V horoskopech mužů čteme ženské prvky: Venuši Nejpřesnější aspekt na Lunu – téma od matky (Arroyo) Muži/ženy opačného pohlaví nás tak učí rozvíjet naše vlastní složky osobnosti

14 4. Typy vztahů Vztahy v horoskopu obecně můžeme rozdělit na:
Nezávazné (pro radost): V. dům Patří sem jak předmanželské chození Tak milenecké/paralelní vztahy Závazné (pro stálost): VII. dům Manželství

15 Jaké informace o vztazích přináší domy
Jak v pátém, tak v sedmém domě můžeme číst veškeré informace, týkající se příslušného typu vztahu: Jaká budou nosná témata vztahu Jak se vztah bude odvíjet Jakého partnera k tomu potkáme Trvalost vztahu V tom je horoskop geniální, logicky propojuje všechny roviny

16 Jak přečíst celý sedmý dům
Stejně jako u ostatních domů, čteme: Planety v domě Znamení na hrotu domu Vládce domu Protože jde o rohový dům, nesmíme zapomínat na: Aspektaci Descendentu Aspekty Descendentu jsou inverzní k aspektům Ascendentu – fajn zrcadlo:-)

17 Sedmý dům ve vztahu k Venuši
Přestože jde o zjednodušení, stojí za sledování vztah sedmého domu a Venuše: Venuše v harmonickém aspektu s vládcem VII. domu Láska a manželství patří k sobě Venuše v disharmonickém aspektu s vládcem VII. domu Nositel horoskopu v manželství složitě nachází lásku

18 Sedmý dům ve vztahu k Ascendentu
Podobně můžeme sledovat vztah VII. domu a Ascendentu, tedy jak ladí JÁ a TY: Vládce VII. domu v konjunkci s vládcem Ascendentu Partnersky orientovaný člověk, jeho vztahy souvisí s jeho vlastním projevem, osobností Bedlivě studuji planety v konjunkci Vládce VII. domu v harm. aspektu s vládcem Ascendentu Zájmy nositele horoskopu ladí s jeho partnerstvím Vládce VII. domu v disharm. aspektu s vládcem Ascendentu To, k čemu směřuje nositel horoskopu není v souladu s tím, co očekává/kam se vyvíjí partnerství

19 Pozor na chybnou interpretaci VII. domu
Často slýchám, že VII. dům ukazuje, jak nás vidí druzí Nesouhlasím. To jak nás vidí druzí ukazuje první dům a Ascendent Nicméně sedmý dům ukazuje, co se bude odehrávat ve vztahu a jaký typ partnera na to potkáme

20 Druhé a další manželství
Nevím z jakého zdroje informace pochází, ale osvědčilo se mi při výkladu opakovaného manželství přihlížet k dalším domům: Pravidlo: další manželství je vždy ob jeden dům od sedmého Druhé manželství je v IX. domě, třetí manželství v XI. domě Člověk kromě základních lekcí, které se má naučit v partnerství obecně, v každém svazku řeší něco jiného Pro přesný výklad jsou samozřejmě nejlepším vodítkem aktuální tranzity

21 5. Sexuální život v horoskopu
Na zdůrazněnou sexualitu v horoskopu ukazují obsazená znamení: Lva (hravý, dramatický) Štíra (tajnosnubný, vášnivý, intenzivní) Býka (smyslný, klidný) Berana (přímočarý, fyzický, rychlý) Případně silně postavené planety: Pluto (rafinovanější) Mars (sportovněji pojatý)

22 Fyzický projev Fyzickou podobu lásky jako takový čteme přes planetu Mars Je v tomto ohledu protipólem Venuše Mars tedy není jen práce, sport a spol:-)

23 Podoba sexuálního života
Jak se bude sexuální život odvíjet čteme přes dva domy: Pátý dům: Namlouvání, flirt, koketerie Více hravý a více otevřený Osmý dům: Vášně, hluboké prožitky Více rafinovaný a skrytý

24 Vnitřní práce na sobě Je fajn vztahům rozumět, tedy po rozumové stránce Další věc je zevnitř s nimi něco dělat:-)

25 Osobnost jako jednota muže a ženy
Každý z nás v sobě neseme mužskou i ženskou složku, jedna je projevená a druhá neprojevená: Ženy jsou projevené ženy a neprojevení muži Muži jsou projevení muži a neprojevené ženy Každá část osobnosti má svůj smysl: Ženská část reprezentuje intuici (schopnost uvést hmotu do pohybu) Mužská část reprezentuje sílu (schopnost konat ve hmotě) Proto se muži a ženy na základě přitažlivosti polarit přitahují: Ženy hledají u mužů bezpečí Muži hledají u žen citové naplnění

26 Špatné příklady Žena vybavená intuicí ví, co je správné a nutí svého muže, aby to silou vykonával. Mužovy cíle jsou odlišné od cílů ženy, musí se proto naučit pracovat se svojí intuicí Žena není vybavena silou, proto musí pracovat s vnitřním mužem Muž vybaven silou chce něčeho dosáhnout za pomoci vůle. Ženskou intuicí opovrhuje. Vůle jako nástroj ega nevede muže správným směrem. Musí se naučit používat svoji intuici. Žena nemůže svojí láskou muži citově vynahradit pocity nenaplněnosti z odchýlení od jeho cíle. Obojí nevede radosti, ta plyne ze splněných snů duše

27 Hraní správné role Pro hladký chod věcí je doporučeníhodné respektovat rozdělení rolí: Žena se má projevovat jako žena (tedy opustit mužské domény) a mužské záležitosti řešit se svým vnitřním mužem A naopak muž se má držet mužských záležitostí a ženské záležitosti zpracovávat s vnitřní ženou Díky svému vnitřnímu doplňku nalézáme celistvost ve světě polarit

28 Nevědomé žití vztahů Jako celistvá osobnost máme svého vnitřního muže (ženu) s konkrétními vlastnostmi Ve vnějším světě hledáme jeho obraz – svého životního partnera (partnerku) Potkám muže (ženu), který většinu vlastností splňuje Vše, co nesplňuje, budu mít tendenci mu (jí) celý život vyčítat V reálném světě ovšem neexistuje dokonalá kopie mého vnitřního muže (ženy)

29 Funkce vnitřního muže/vnitřní ženy
Veškeré mužské záležitosti řeším se svým vnitřním mužem (vnitřní ženou) Vnější svět mi pak „přihraje“: vhodného muže, který pro mne záležitost vykoná nebo vhodnou ženu, která bude rozvíjet moji citovost Nemohu vše chtít po mém skutečném partnerovi, protože on má jiné životní sny a musela by se mi přizpůsobovat Jako muž naslouchám své vnitřní ženě, která mne intuitivně povede správným směrem Přizpůsobivost vede k odporu a nenávisti

30 Jak pracovat s vnitřním mužem/ženou
Pozvat si ho (ji) v meditaci do svého vnitřního prostoru Seznámit se dobře s jeho (jejími) vlastnostmi – tak poznáváme sebe, svoji neprojevenou část Být si vědoma jeho (její) přítomnosti v každém okamžiku V mužských (ženských) záležitostech ho žádat o pomoc Čekat, co přijde z vnějšího světa ve formě zrcadlení nitra

31 Ještě k partnerství Kromě toho samozřejmě pracuji se vším, co mne na mém skutečném partnerovi/partnerce štve Jeho záporné vlastnosti jsou zrcadlem mého nevědomí Tam musím vlastnosti objevit a vyčistit Viz meditace světla v přednášce ego v horoskopu Pokud nemám partnera/partnerku Je to v tuto chvíli to nejlepší pro mne Osud mne chrání před přílišnou bolestí z problematického vztahu


Stáhnout ppt "Láska & vztahy v horoskopu Astrostředa 7. listopadu 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google