Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické signály.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické signály."— Transkript prezentace:

1 Chemické signály

2 Existují dva systémy vnitřní komunikace nervový a hormonální
Nervový systém - rychlejší poselství, odpověď těla na environmentální stimuly (např. ucuknutí ruky z rozpálených kamen) hormonální systém - zpravidla pomalejší poselství, jak rychle růst, kdy vzniknou sekundární pohlavní znaky, kdy se housenka změní v kuklu atd. ačkoli se oba systémy od sebe obvykle odlišují, často pracují společně a hranice mezi nimi nemusí být ostrá

3 Endokrinní systém Endokrinní systém je tvořen všemi buňkami těla, které vylučují hormony endokrinní žlázy (=žlázy s vnitřní sekrecí) - nemají vyústění, hormony vylučují přímo do tělních tekutin exokrinní žlázy (žlázy s vnější sekrecí) - mají kanálky, které vylučují produkty těchto žláz na příslušná místa (žlázy potní, mléčné, slinné atd.)

4 Endokrinní systém a nervový systém jsou spolu strukturálně, chemicky a funkčně spojeny
Neurosekreční buňky v mozku produkují hormony do krve adrenalin pracuje jako hormon („fight or flight“ hormon) i jako neurotransmiter při kojení stimuluje sání kojence nervová zakončení v prsu, nervový systém přenese impulsy do mozku a hypotalamus spustí vylučování oxytocinu z hypofýzy. Oxytocin způsobí v prsu sekreci mléka

5 Oba systémy pracují často mechanismem zpětné vazby
Pozitivní zpětná vazba - např. při kojení Negativní zpětná vazba - mnohem častější, uplatňuje se v procesech udržení homeostázy

6 Příklad negativní zpětné vazby udržení rovnováhy Ca++ iontů antagonistickým působením kalcitoninu a parathyroidního hormonu

7 Hormony u bezobratlých
U nezmara znám hormon podporující růst a pučení a zároveň zabraňující sexuálnímu rozmnožování u zeje obrovského znám hormon stimulující kladení tisíců vajíček a zároveň zabraňující pohybu a příjmu potravy, které jsou u tohoto plže neslučitelné s rozmnožováním u hmyzu a korýšů způsobuje hormon ekdyzon svlékání

8 Hormonální regulace vývoje hmyzu

9 Hormonální regulace vývoje hmyzu
Ekdyzon je vylučován párem prothorakálních žlaz, umístěných těsně za hlavou. Ekdyzon podporuje svlékání podporuje vývoj znaků dospělce (proměnu housenky na motýla) Ekdyzon sám je kontrolován jiným hormonem, zvaným mozkový hormon (BH). Tento hormon podporuje prothorakální žlázy, aby vylučovaly ekdyzon.

10 Hormonální regulace vývoje hmyzu
Účinky ekdyzonu a BH vyrovnává tzv. juvenilní hormon. Juvenilní hormon je vylučován malými žlazami těsně za mozkem, zvanými corpora allata. Juvenilní hormon podporuje udržení larválních charakteristik za přítomnosti velkých dávek ekdyzonu sice svlékání nastane, výsledkem je ovšem jen větší larva pokud hladina JH poklesne, výsledkem svlékání je kukla

11 Hormony, místní regulátory, feromony
Hormony - přenáší informaci díky krevního systému v rámci těla Místní regulátory - působí pouze na sousední buňky, pronikají do nich, nebo zůstanou v extracelulární matrix a jsou odbourány enzymy, to vše během vteřin nebo dokonce milisekund feromony - přenáší informaci mezi organismy (např. pohlavní feromony hmyzu, agregační feromony…)

12 Mechanismus chemické signalizace

13 Místní regulátory (local regulators)
Růstové faktory - peptidy nebo proteiny stimulující buněčnou proliferaci. Jeden růstový faktor může mít i více cílových buněk. Růstové faktory zřejmě odpovídají za diferenciaci buněk v embryonálním vývoji

14 Oxid dusnatý oxid dusnatý (NO) - velmi reaktivní a jedovatý plyn. Navodí v buňce změny a během sekund je odbourán. Sekretují ho nervové buňky, kde slouží jako neurotransmitery, pokud ho vylučují bílé krvinky, slouží k zabíjení bakterií nebo rakovinových buněk. Rovněž uvolňuje stěny cév a cévy rozšiřuje.

15 Prostaglandiny prostaglandiny - modifikované mastné kyseliny, často odvozené od lipidů plazmatické membrány. Název podle prvního místa objevu - prostata. Prostaglandiny ve spermatu způsobují kontrakce hladkého svalstva ve stěně dělohy, čímž se pomáhá spermiím v cestě k vajíčku. Prostaglandiny vylučované placentou způsobí změnu ve svalových buňkách dělohy, které jsou pak více excitabilní což pomáhá k navození porodu prostaglandiny napomáhají vzniku horečky, zánětu a zesilují pocit bolesti. Aspirin a ibuprofen zabraňují syntéze prostaglandinů

16 Mechanismy chemické signalizace
Recepce - molekula hormonu se naváže na receptorový protein buď v membráně, nebo uvnitř buňky signální transdukce - signál může vést přes několik dalších přenašečů odpověď - změna chování buňky

17 Mechanismy chemické signalizace (recepce, signální transdukce, odpověď)

18 Mechanismy chemické signalizace

19 Signální transdukce Je řada kroků uvnitř buňky, vedoucí k odpovědi. Cílové místo může být buď v cytoplasmě (např. aktivace nějakého enzymu) nebo v jádře (ovlivnění exprese genů) stejný signál může u různých buněk vyvolat různé odpovědi - na obr. acetylcholin

20 Mechanismus účinku steroidních a thyroidních hormonů
Na rozdíl od hormonů odvozených od proteinů, steroidní hormony a hormony štítné žlázy vstupují do buňky. Jejich účinky nebývají tak rychlé, ale trvají déle (např. vývoj pohlavních znaků)

21 Mechanismus účinku hormonů odvozených od proteinů
V tomto případě hormon do buňky sám nevstoupí.

22 Hormony Steroidní (hormony kůry nadledvin a pohlavní hormony)
peptidické nebo proteinové Působení: principiálně na všechny buňky, jen některé ale na ně mají receptory

23 Endokrinní systém obratlovců

24 Endokrinní systém obratlovců
Některé hormony zasahují jen jednu cílovou tkáň jiné, jako např. pohlavní hormony, zasahují většinu tkání tropní hormony zasahují jiné endokrinní žlázy a jsou důležité pro koordinaci a regulaci celého systému

25

26

27 Hypotalamus a hypofýza
Hypotalamus (součást mezimozku) - přijímá informace z nervů z celého těla, jakož i z jiných částí mozku, a vysílá endokrinní signály podle potřeb například u mnoha obratlovců dostává hypotalamus od mozku signál o změně ročního období a hypotalamus spustí tvorbu pohlavních hormonů hypofýza je prostorově i funkčně spojena s hypotalamem, kterému je podřízena

28 Hypotalamus a hypofýza

29 Hypotalamus a hypofýza

30 Hypofýza (podvěsek mozkový)
Se skládá ze dvou částí: adenohypofýza (přední lalok hypofýzy) neurohypofýza (zadní lalok hypofýzy) adenohypofýza vzniká z tkáně tvořící u embrya ústní patro, která se pohybuje směrem vzhůru a nakonec ztrácí spojení s ústy. Adenohypofýza je tvořena endokrinními buňkami, tvořícími a vylučujícími hormony přímo do krve

31 Hypofýza (podvěsek mozkový)
hypotalamus kontroluje činnost adenohypofýzy dvěma skupinami hormonů RH - uvolňující hormony (releasing hormones) „liberiny“ IH - inhibiční hormony – „statiny“ RH a IH se dostávají do krevních kapilár na bázi hypotalamu a díky portálním cévám k adenohypofýze, kde se tyto cévy opět rozvětvují

32 Hypofýza (podvěsek mozkový)
Neurohypofýza - je součást mozku. Embryonálně vzniká jako hrbolek na hypotalamu a roste směrem dolů, až se setká s budoucí adenohypofýzou. Neurohypofýza zůstává celý život částí hypotalamu uchovává a vylučuje dva hormony, které jsou tvořeny neurosekrečními buňkami hypotalamu: oxytocin a antidiuretický hormon (ADH) (=vazopresin)

33 Neurohypofýza Oxytocin ADH kontrakce děložního svalstva při porodu
stahy svalů mléčných žlaz při kojení ADH podporuje zpětné vstřebávání vody v nefronech ledvin

34 Neurohypofýza mechanismus funkce ADH
Krevní osmolarita je monitorována skupinami nervových buněk v hypotalamu, které pracují jako osmoreceptory na principu zpětné vazby když se koncentrace krve zvýší, tyto buňky se díky osmóze slabě svraští a vyšlou nervové signály do neurosekrečních buněk hypotalamu tyto hypotalamické buňky zareagují vyloučením ADH ze svých konců, které jsou umístěny v neurohypofýze když se ADH dostane k ledvinám, naváže se na receptory buněk lemující sběrné kanálky

35 Neurohypofýza mechanismus funkce ADH
tato vazba zvýší propustnost těchto kanálků pro vodu, která se tak dostane do krve, čímž se zabrání zvyšování koncentrace krve Osmoreceptory v hypotalamu rovněž navodí pocit žízně - požitá voda dále sníží krevní osmolaritu až na žádanou hladinu - nastává tedy i behaviorální odpověď organismu snížení koncentrace krve způsobí mechanismem zpětné vazby snížení vylučování ADH a rovněž snížení pocitu žízně porucha nedostatku ADH: nemoc žíznivka (až 20 l moči denně)

36 Neurohypofýza oxytocin a ADH jsou tvořeny devíti aminokyselinami
Oba hormony se liší jen dvěma aminokyselinami

37

38 Adenohypofýza

39 Adenohypofýza tropní hormony
Produkuje množství hormonů. Čtyři z nich jsou tropní hormony: TSH (thyreotropin)- podporuje činnost štítné žlázy (thyroxin a trijodtyronin) ACTH (adrenokortikotropní hormon, kortikotropin) - stimuluje činnost kůry nadledvin FSH (folikulostimulační hormon) a LH (luteinizační hormon) - kontrolují gonády

40 Adenohypofýza tropní hormony
FSH, LH a TSH jsou si velmi blízké chemicky - glykoproteiny FSH a LH se nazývají gonadotropiny, protože stimulují práci pohlavních žláz

41 Adenohypofýza ostatní hormony
GH (růstový hormon) (=STH, somatotropin) - protein, asi 200 aminokyselin, podporuje růst přímo, rovněž podporuje vznik růstových faktorů (=tropní efekt) např. stimuluje růst kostí a chrupavek tak, že stimuluje játra k produkci IGFs (insulinlike growth factors), které se uvolní do krve a přímo stimulují růst kostí a chrupavek za této situace se dá GH chápat jako tropní hormon a játra jako endokrinní žláza

42 Růstový hormon nemoci Nadbytek v mládí: gigantismus
nadbytek v dospělosti: akromegalie (abnormální růst kostí končetin a hlavy) nedostatek v mládí: trpasličí vzrůst (nanismus) léčba: užití STH z mrtvol = stálý nedostatek průlomem se stává genové inženýrství a jeho tvorba z cDNA bakteriemi někteří atleti užívají ilegálně ke tvorbě svalů

43 Růstový hormon nemoci akromegalie
Gigantismus - zde způsobený rakovinou adenohypofýzy

44 Adenohypofýza ostatní hormony - prolaktin
Prolaktin (PRL) - velmi podobný růstovému hormonu, je možné že vznikly ze stejného genu fyziologická role je však odlišná velká diversita rolí u různých skupin obratlovců u savců stimuluje růst mléčných žláz a syntézu mléka u ptáků regulace metabolismu tuků a rozmnožování u obojživelníků zpožďuje metamorfózu u sladkovodních ryb regulace iontové rovnováhy = jedná se zřejmě o velmi starobylý hormon, jehož funkce během evoluce diverzifikovala

45 Adenohypofýza ostatní hormony
ACTH - adrenokortikotropní hormon - stimuluje produkci a sekreci steroidních hormonů z kůry nadledvin MSH (melanocyte stimulating hormone) - reguluje aktivitu pigmentových buněk v kůži některých obratlovců; rovněž důležitý v metabolismu tuků endorfiny - produkován některými neurony v mozku - zbraňují vnímání bolesti (tyto hormony chemicky napodobuje heroin a váže se ke stejným receptorům)

46 Epifýza (šišinka mozková)
Vylučuje hormon melatonin pro Descarta byla epifýza sídlem duše podle druhu obratlovce epifýza obsahuje světločivné buňky nebo je nervovými vlákny spojena s očima a melatonin reguluje funkce závisející na roční době spolu s MSH stimuluje pigmentaci kůže melatonin je vylučován v noci a jeho množství závisí na její délce

47 Epifýza (šišinka mozková)
V zimním období je melatoninu vylučováno víc produkce melatoninu je spojena s aktivitou tzv. biologických hodin, a s ní spojenými aktivitami, např. načasování rozmnožování cílovými buňkami jsou asi SCN (suprachiasmatická jádra) v mozku

48 Štítná žláza Tvořena dvěma laloky na ventrální straně tracheje
produkuje thyroxin (T4) a trijodtyronin (T3)

49 Štítná žláza Savci tvoří převážně (T4) - 95%, ale cílové buňky z něj většinu přetvoří na (T3) , která má větší afinitu k receptoru, který se nachází uvnitř jídra sekrece thyroxinu a trijidtyroninu je kontrolována hypotalamem a hypofýzou principem zpětné vazby

50 Štítná žláza U pulců je thyroxinem kontrolována metamorfóza na žábu
thyroidní hormony zvyšují spotřebu kyslíku a buněčný metabolismus (viz choroby) u člověka vede nedostatek ke kretenismu - zpomalená kosterní růst a mentální zaostalost. Alespoň částečně může být nemoc léčena dávkami thyroxinu podávanými v mládí opakem je Basedowova choroba thyroidní hormony se rovněž podílejí na udržení krevního tlaku, tepové frekvence, svalového tonu, trávení a reprodukce

51 Štítná žláza nemoci Hypothyroidismus - může vést až ke kretenismu
hyperthyroidismus - vysoká tělní teplota, silné pocení, ztráta tělní váhy, vysoký krevní tlak, iritabilita

52 Štítná žláza nemoci Při nedostatku jódu se netvoří dostatečné množství thyroidních hormonů, které tak nemohou zpětnovazebně regulovat hypothalamus. TSH tak stále stimuluje růst štítné žlázy, což má za následek její zbytnění (vole)

53 Štítná žláza Kromě hormonů T4 a T3 obsahuje štítná žláza i buňky, produkující hormon kalcitonin kalcitonin snižuje hladinu vápníku v krvi

54 Příštitná tělíska (glandula parathyreoidea)
4 drobná tělíska velikosti hrášku při štítné žláze vylučuje parathormon, který zvyšuje hladinu Ca++ v krvi.

55 Regulace hladiny vápníku v krvi kalcitonin snižuje, parathormon zvyšuje

56 Regulace hladiny vápníku v krvi kalcitonin snižuje, parathormon zvyšuje
Hladina vápníku v krvi je nastavena na 10mg/100ml vzestup koncentrace vápníku způsobí vylučování kalcitoninu ze štítné žlázy, což způsobí ukládání vápníku v kostech, sníží reabsorpci ledvinami a sníží jeho získávání ve střevech. Snížení koncentrace vápníku naopak způsobí vylučování parathormonu z příštitných tělísek, který podporuje jeho uvolňování z kostí a zpětné vstřebávání v ledvinách parathormon rovněž aktivuje vitamín D v ledvinách. Aktivní forma vitamínu D podporuje získávání vápníků ve střevech z potravy

57 Regulace hladiny vápníku v krvi kalcitonin snižuje, parathormon zvyšuje
V kostech parathormon (PTH) způsobuje, že osteoklasty uvolňují mineralizovaný vápník do krve v ledvinách aktivizuje PTH absorpci vápníku v renálních tubulech a aktivuje přeměnu vitamínu D z neaktivní do aktivní formy neaktivní forma vitamínu D je získávána z potravy a zároveň se tvoří v kůži. V játrech a v ledvinách vzniká aktivní forma.

58 Neaktivní a aktivní forma vitamínu D
Prekurzory jsou cholekalciferol a kalciferol Aktivní forma vitamínu D se nazývá kalcitriol

59 Vitamín D Vitamín D je možno považovat za hormon. Chemicky je odvozen od steroidů vitamín D se naváže k receptorům v jádře buňky a ovlivní genovou expresi Aktivní forma vitamínu D působí na střeva tím, že je stimuluje k vyšší absorpci vápníku z potravy

60 Příštitná tělíska (glandula parathyreoidea)
Hypoparathyroidismus, nedostatek parathormonu se projeví sníženou koncentrací Ca++, což má za následek zvýšenou tvorbu spontánních nervových impulsů, vedoucích k tvorbě křečí Parathormon

61 Pancreas (Štítná žláza) tvoří inzulin a glukagon, kontrolující hladinu glukosy v krvi
Pancreas je jedna z mnoha žláz, která má zároveň endokrinní a zároveň exokrinní funkci endokrinní buňky tvoří jen 1 - 2% váhy pankreatu zbytek buněk tvoří hydrogenuhličitanové ionty a trávicí enzymy, které pankreatický kanál vede do tenkého střeva

62 Pancreas je zároveň endokrinní i exokrinní žláza

63 Pancreas mezi exokrinními buňkami jsou rozptýleny Langerhansovy ostrůvky, což jsou shluky endokrinních buněk, které vylučují přímo do krve oba hormony. Beta buněk je 75%. alfa buňky vylučují glukagon beta buňky vylučují insulin

64 Alfa a beta buňky Hladina glukosy v krvi je nastavena na 90 mg/100ml. Insulin snižuje hladinu glukosy v krvi, glukagon zvyšuje.

65 Insulin a glukagon

66 Insulin Insulin aktivuje v podstatě všechny buňky těla s výjimkou mozkových buněk k odebrání glukosy z krve insulin rovněž zpomaluje štěpení glykogenu na glukosu v játrech insulin také zabraňuje konverzi aminokyselin a glycerolu (z tuků) na cukry

67 Insulin

68 Insulin

69 Glukagon Na glukagon jsou citlivé pouze jaterní buňky
jaterní buňky začnou hydrolyzovat glykogen a přeměňovat aminokyseliny a cholesterol na glukosu

70 Glukagon

71 Diabetes mellitus Je způsobena buď nedostatkem insulinu nebo necitlivostí cílových buněk k insulinu hladina glukosy v krvi je zvýšena a glukóza se objeví v moči, čímž je vylučováno i velké množství vody výsledkem je stálá žízeň a časté močení protože buňky nejsou schopny využívat krevní glukosu, hlavním palivem pro buněčnou respiraci se stávají tuky kyselé metabolity z odbourávání tuků se objevují v krvi, snižují pH krve a mohou způsobit smrt

72 Diabetes mellitus diabainein = časté močení
meli = med (odvozeno od faktu, že v moči se nachází cukr)

73 Diabetes mellitus Typ I.
Je autoimunitní choroba, při které buňky imunitního systému atakují pankreatické buňky tato choroba propuká spíše náhle a v dětství léčí se injekcemi insulinu i několikrát denně dříve se užíval insulin z pankreatu zvířat, dnes díky genovému inženýrství produkují bakterie uvažuje se o léčbě kmenovými buňkami

74

75 Diabetes mellitus Typ II.
DM2T tvoří 85 % % všech onemocnění s diabetem Insulinu je zpravidla dostatek, ale buňky na něj přestávají být citlivé objevuje se nejčastěji kolem 40. roku věku a s přibývajícím věkem stoupá i pravděpodobnost onemocnění více než 90% diabetu II. typu se dá léčit pouhou dietou k chorobě přispívá obezita, sedavý způsob života, jakož i dědičné faktory

76 Kůra a dřeň nadledvin

77 Kůra a dřeň nadledvin pomáhají se vyrovnat se stresem
Jedná se o dvě žlázy, které jsou tvořeny dvěma typy buněk odlišného embryonálního původu a funkce

78 Dřeň nadledvin Dřeň nadledvin má velmi těsné spojení s nervovou soustavou. Její buňky jsou odvozeny z buněk neurálního hřebene

79 Dřeň nadledvin Některé buňky neurálního hřebene se v průběhu embryonálního vývoje mohou diferencovat buď v buňky dřeně nadledvina nebo do neuronů, v závislosti na přijatých chemických signálech

80 Dřeň nadledvin vylučuje dva hormony: adrenalin a noradrenalin
Adrenalin (epinephrine) a noradrenalin (norepinephrine) patří chemicky do skupiny katecholaminů, které vznikají z aminokyseliny tyrozinu

81 Adrenalin a noradrenalin způsobují „fight or flight“ reakci
Adrenalin i noradrenalin jsou vylučovány v odpovědi na stres: zvýší hydrolýzu glykogenu v játrech a uvolňování mastných kyselin z tukových buněk zvýší počet tepů a srdeční objem rozšíří bronchioly v plicích a tím zvýší příjem kyslíku (noradrenalin se proto předepisuje při astmatu) omezí průtok krve kůží, trávicími orgány a ledvinami, zvýší průtok krve v srdci, mozku a svalech

82 Adrenalin a noradrenalin způsobují „fight or flight“ reakci

83 Adrenalin a noradrenalin způsobují „fight or flight“ reakci
Dřeň nadledvin je spojena s autonomním nervovým systémem - se sympatikem sympatikus vyloučí acetylcholin jako odpověď na stres (…což je další příklad spolupráce nervové a hormonální soustavy) acetylcholin způsobí vyloučení adrenalinu noradrenalin udržuje stálý krevní tlak, zatímco adrenalin ovlivňuje přímo srdce a úroveň metabolismu

84 Kůra nadledvin Rovněž odpovídá na stres, ale je stimulována spíše endokrinními signály než nervy stresové podněty stimulují hypotalamus k uvolňování RH, který způsobí, že adenohypofýza začne vylučovat ACTH. ACTH způsobí vylučování kortikosteroidů z kůry nadledvin dvě hlavní skupiny kortikosteroidů jsou glukokortikoidy (např. kortisol) a mineralokortikoidy (např. aldosteron)

85 Glukokortikoidy a mineralokortikoidy
Pohlavní hormony: většina testosteronu je vyráběna v testes (varlata), a většinu estrogenů a progestinů v ovariích (vaječníky). Malá množství těchto pohlavních hormonů je rovněž vyráběno v kůře nadledvin

86 Glukokortikoidy Způsobují tvorbu glukosy z necukerných zdrojů, jako jsou proteiny způsobují odbourávání proteinů ze svalů; proteiny jsou transportovány do jater a ledvin, kde se z nich vyrábí glukosa tím se pomáhá tělu přestát dlouhé období environmentální zátěže (hladu) velké dávky glukokortikoidů působí jako imunosupresiva - potlačují vznik zánětu dlouhodobé užívání však má negativní dopad na práci imunitního systému

87 Mineralokortikoidy Udržují rovnováhu vody a solí
aldosteron podporuje absorbci Na+ a vody z ledvin, čímž zvyšuje krevní tlak a objem krve aldosteron (reninangiotensin - aldosteron systém, RAAS), ADH z neurohypofýzy a atrial natriuretic factor (ANF) ze srdce udržují schopnost ledvin vyvážit koncenraci solí a vody v krvi

88 Glukokortikoidy a mineralokortikoidy srovnání krátkodobé a dlouhodobé odpovědi na stres
Obě skupiny hormonů zřejmě pomáhají vyrovnat se s dlouhodobým stresem

89 Anabolické steroidy produkované kůrou nadledvin a testes
Jsou uvolňovány ve stresu, atletických závodech atd. Jejich užívání jako dopingu má řadu negativních účinků: otoky, snížená mentální schopnost, poruchy plodnosti

90 Pohlavní hormony regulují růst, vývoj, reprodukční cykly a sexuální chování
Gonády produkují tři hlavní skupiny pohlavních steroidních hormonů androgeny estrogeny progestiny muži i ženy mají všechny tyto hormony, ale v rozdílných koncentracích syntéza estrogenů i androgenů je kontrolována gonadotropiny, FSH a LH z adenohypofýzy. Vylučování FSH a LH kontroluje GnRH z hypotalamu

91 Androgeny Produkovány v testes zejména testosteron
androgeny stimulují vývoj a udržení pohlavního systému muže androgeny produkované v raném embryonálním vývoji zajišťují, že vývoj embrya půjde mužským směrem v období dospívání zajišťují androgeny vývoj sekundárních pohlavních znaků, jako jsou vousy a hluboký hlas

92 Androgeny testosteron, který je nejvýznamnějším androgenem spolus dalšími tzv. anabolickými steroidy zneužíván atlety, ačkoliv nepřispívá k pohyblivosti a svalové koordinaci zakázán ve většině sportů

93 Estrogeny a progestiny
Nejdůležitějším estrogenem je estradiol zajišťuje vývoj ženských sekundarismů nejvýznamějším progestinem je progesteron, který připravuje dělohu a růst a vývoj embrya


Stáhnout ppt "Chemické signály."

Podobné prezentace


Reklamy Google