Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Raškovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Raškovice"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Raškovice
B C D E Základní škola a mateřská škola Raškovice

2

3 Nedílnou součástí naší školy je i mateřská škola.

4 Jak šel čas ….. A B C D E

5 Velkou zásluhu na založení první vesnické Měšťanské školy v Raškovicích v roce 1923 měl pan Josef Adámek. 1923

6 V roce 1932 byla přestavěna a získala tak dnešní podobu.

7 V 60 letech byla postavena nová školní budova s tělocvičnou.
1960

8 1977 V roce 1977 došlo ke spojení obou budov
– staré i nové, byl přistaven skleník a malá tělocvična. 1977

9 V roce 2003 k 80. výročí založení školy byla díky spolupráce s Lesy ČR postavena - Letní učebna.

10 V roce 2004 byla provedena přístavba pro počítačovou učebnu a učebna pro výuku fyziky a chemie a nové šatny, informační centrum s knihovnou a ředitelna. 2004

11 V roce 2009 proběhla rekonstrukce školní kuchyně z dotace fondů EU.

12 S „Lesy“ za sportem i zdravím
Z prostředků Lesů ČR / Kč/ a za přispění dalších nadačních grantů. Vznikla venkovní posilovna v areálu ZŠ a herní sestava na zahradě MŠ. 2012

13 Mini dopraváček Díky programu „Prazdroj lidem“ a hlasování veřejnosti jsme získali částku  ,-. V areálu mateřské školy se vybudovalo dopravní hřiště. 2013

14 V součastné době má naše škola:
3 oddělení MŠ 3 oddělení školní družiny 346 dětí na ZŠ řada programů a náplň výuky je směřována v duchu školního vzdělávacího programu „Cesta k přírodě“ A B C D E

15 Již několik let na naší škole probíhají různé environmentální programy
Již několik let na naší škole probíhají různé environmentální programy. Letos se budeme snažit opět získat titul Ekoškola….. A B C D E

16 Ve školním roce 2012/2013 jsme se zapojili do dlouhodobých mezinárodních environmentálních programů : Ekoškola Litter Less Les ve škole, jehož koordinátorem je Sdružení Tereza Praha do celostátního programu  Recyklohraní pomáháme v boji s křídlatkou v povodí řeky Morávky

17 Každá třída si vybrala své zástupce do Ekotýmu naší školy
Každá třída si vybrala své zástupce do Ekotýmu naší školy. Na začátku září vyrazili společně do Prahy, kde se pilně připravovali, jak získat titul „Ekoškola“ . Ekotým

18 Hlavním tématem a cílem výuky, našich projektů, školních aktivit a akcí pro veřejnost je :
Udržitelný rozvoj se zaměřením na odpady Šetření energií Ochrana biodiverzity Les, voda a prostředí školy V mezinárodním projektu Litter Less získal náš ekotým finanční prostředky ,- a 9000,- Kč, které byly využity v rámci ekologizace provozu škol.

19 Nejvýznamnější EVVO projekty
Během roku probíhají různé EVVO akce : Den Země Pravidelně na Den Země děti soutěží v lesních disciplínách. Za spolupráce s Lesy ČR bývá vytvořeno po lese plno zajímavých úkolů. Nejvýznamnější EVVO projekty

20 Nejvýznamnější EVVO projekty
Den vody Žáci si v rámci hodin připomínají každým rokem Den vody formou her, soutěží, exkurzí a různých dalších činností. Nejvýznamnější EVVO projekty

21 Nejvýznamnější EVVO projekty
Den stromů V říjnu proběhla na škole akce k tematice stromů a lesa. Každý žák měl šanci dozvědět se množství poznatků, vlastníma rukama přispět k vylepšení vzhledu okolí školy. Nejvýznamnější EVVO projekty

22 Světový den životního prostředí
Na závěr školního roku pravidelně u příležitosti tohoto významného dne probíhá ENVIKONFERENCE. Členové ekotýmu a další zástupci tříd představili a zhodnotili své celoroční projekty a aktivity. Nejvýznamnější EVVO projekty

23 Nejvýznamnější EVVO projekty
Přirozená lékárna Na podzim roku 2012 vznikla na zahradě školy naučná stezka Přirozená lékárna. Tento projekt byl vyhotoven za finanční podpory Arcelor Mittal Frýdek-Místek a prací žáků 9. třídy. Nejvýznamnější EVVO projekty

24 Další aktivity v rámci EVVO:
Výstava fotografií a obrázků „Poklady beskydské přírody“ Vydání školního kalendáře na rok 2013 Projekt „Okolím Morávky“ – tvorba informačních sms a fotek Účast na krajském projektu „Záchrana lužních stanovišť řeky Morávky“ Program ke „Dni zvířat“ v ostravské ZOO Nejvýznamnější EVVO projekty

25 Nejvýznamnější EVVO projekty
Raškovická pohorka – 10.ročník turistického pochodu Výukový program „Zlatá nit“ Den bez aut Světový den Ekoškol Dětský „Koncert pro planetu Zemi“ Sběr elektrospotřebičů Nejvýznamnější EVVO projekty

26 Život na škole….. Během roku probíhá na naší škole spoustu krásných akcí
D E

27 Třída vynálezců V rámci projektu Třída vynálezců nadace Kids and Science se žáci pod vedením profesionálních lektorů proměnili ve vynálezce. Nejzajímavější akce

28 Technika nás baví Smyslem celého projektu je vzbudit u žáků vyšší zájem o technické studijní obory. 50 žáků II. stupně prožilo v Jeseníkách tři krásné dny plné techniky. Nejzajímavější akce

29 Noc s Andrsenem V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti probíhá na naší škole pro děti 1. stupně ,,Noc s Andersenem“. Každým rokem je zaměřena na jiného spisovatele. Nejzajímavější akce

30 Strašidelná škola Koncem října mají děti možnost přijít do školy ve strašidelných kostýmech a svou třídu vyzdobit tak, aby vypadala co nejstrašidelněji. Nejzajímavější akce

31 Vánoční strom Tradiční předvánoční Vánoční strom je spojen se školním jarmarkem, hudbou a předvánoční atmosférou. Nejzajímavější akce

32 Po stopách zbojníka Ondráše
Ve spolupráci s paní knihovnicí Marii Zemanovou a panem Romanem Václavíkem, jsme poznávali historii obce a zbojníka Ondráše, jež je znám z pověstí a lidového vyprávění. Nejzajímavější akce

33 Karneval Sdružení rodičů tradičně připravuje pro děti1. stupně Karneval a třída s největším počtem masek získává dort. Nejzajímavější akce

34 Den dětí Pravidelně v červnu probíhá na naší škole DEN DĚTÍ. Sdružení rodičů a hasiči z Raškovic spolu s dětmi vyšších ročníků připravují zajímavé úkoly a soutěže pro malé děti. Nejzajímavější akce

35 Díky intenzivní práci vedení, učitelů i našich žáků naše škola krásně vzkvétá, modernizuje se a získává nová ocenění. A B C D E Ocenění školy

36 Certifikát Ekologická škola MSK
V roce 2010/2011 získala naše škola ocenění nejlepší Ekoškoly v kraji V letošním roce 2013 jsme toto ocenění znovu získali.

37 Certifikát „Lesní třídy“
Pět tříd naší školy se v letošním roce věnovaly výuce Programu Les ve škole . Získaly tak certifikát „ Lesní třída“. Každá třída zapojená do projektu se stala patronem 10 m² pralesa.

38 Ocenění pro nejlepší školu v MSK v oblasti primárních aktivit
V letošním roce 2013 jsme získali toto prestižní ocenění díky práci metodiků prevence, výchovného poradce a učitelů. V loňském školním roce jsme realizovali projekt BUĎ v pohodě!, na který jsme získali finanční podporu Kč v grantovém řízení MSK.

39 Spousty sportovních a preventivních aktivit napomohlo získat ocenění
B C D E

40 Preventivní programy na škole
prevence patří mezi hlavní pilíře školní strategie a škola se ji věnuje intenzivně a dlouhodobě primárním úkolem je cíleně a včas preventivně působit na žáky besedy s odborníky, sportovní turnaje, tvořivé a problémové úkoly, diskuze a zážitkové aktivity

41 Prevence V posledních letech proběhly v rámci prevence tři celoškolní projekty navazující na sebe Zachraň se! Ubraň se! Buď v pohodě! Tyto projekty byly financovány z grantů MSK, které škola získala

42 Buď v pohodě Základem projektu Buď v pohodě! bylo 5 bloků (Buď v pohodě, Nikotikolik, Pomoz mi, Virtuální břídilové a jiná zvěřena, Zvládnu to sám), které se specializovaly na určité rizikové jevy.

43 Týden dobrých skutků Úkolem žáků bylo v tento týden udělat pro někoho doma nebo ve škole, dobrý skutek.

44 Pravidelné lyžařské kurzy
Pro žáky druhého stupně bývá pravidelnou zimní zábavou setkání na lyžařském kurzu. Pomocí sportovních her se učí základům lyžování a snowboardingu .

45 Tradiční olympijské hry
Koncem školního roku pravidelně probíhá sportovní soutěž napříč ročníky. Děti všech tříd jsou rozlosovány do skupin a plní nejrůznější sportovní disciplíny.

46 Žáci jsou vedeni k vzájemné toleranci, spolupráci, slušnému chování mezi sebou i k dospělým. Rozšířili jsme myšlenku ŠVP o dovětek: „Cesta k člověku“. A B C D E

47 Daruj hračku- Adra Celkem se vysbíralo 501 kusů hraček, které putovaly do sociálně slabších rodin, azylových domů. Všechny hračky se předaly Občanskému sdružení ADRA.

48 Adopce na dálku Hawu Bah z Guineji
V roce 2009 se žáci třídy  rozhodli stát adoptivními rodiči africkému dítěti. Vybrali si holčičku Hawu Bah z Guineji.

49 Úspěchy našich žáků školní rok 2012/2013
B C D E

50 Vědomostní a sportovní soutěže
Naši žáci se pravidelně umísťují na předních místech v olympiádách s matematicko - přírodovědnou tématikou. Úspěchy žáků

51 Mezinárodní ocenění Holečková Markéta - postup do mezinárodního kola soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství. Ocenění za výtvarné zpracování knihy. Úspěchy žáků

52 Krajské soutěže a olympiády
Úspěšní řešitelé Astronomické olympiády kategorie EF: Šebestová Barbora Volný Radim Zelinová Karin Úspěchy žáků Úspěšná řešitelka Biologické olympiády: Šebestová Barbora

53 Krajské soutěže a olympiády
Úspěšný řešitel Astronomické olympiády kategorie GH: Poláchová Adéla Válková Dominika Kohut Alexandr Pavelková Klára Úspěchy žáků Úspěšný řešitel Matematické olympiády: Šebesta Jan

54 Okresní soutěže a olympiády
1.místo – PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN Jan Šebesta 1.místo – BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Barbora Šebestová Úspěchy žáků

55 Okresní soutěže a olympiády
2.místo – FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA Jan Šebesta 2.místo – MATEMATICKÝ KLOKAN Marek Maslowski 2.místo – MC DONALDŚ CUP starší žáci Úspěchy žáků

56 Okresní soutěže a olympiády
2.místo – v PŘEHAZOVANÉ žáci 5.tříd 2.místo – na okresním VOLEJBALOVÉM přeboru - dívky II. stupně

57 Okresní soutěže a olympiády
3.místo – PYTHAGORIÁDA Martin Sonnek Lucie Maslowská 3.místo – MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Jan Šebesta Úspěchy žáků

58 Aktivní činností získáváme peníze z grantů na různé preventivní
a environmentální programy pro děti. Se soutěžním filmem nazvaným „Svítíme, ale šetříme“ získali žáci ekotýmu částku ,-Kč na nákup úsporných žárovek. „Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím vzdělávání“ Schválený rozpočet projektu činil ,16 Kč. Na celoroční projekt „ Buď v pohodě“ jsme získali z dotací kraje Kč.

59 A B C D E Děkujeme všem sponzorům i partnerům, kteří přispívají
na modernizaci školy i zajímavé programy pro děti. A B C D E

60 Sponzoři: Lesy ČR, s.p. Saft Ferak a.s. Pivovar Radegast Nošovice
Mittal Steel Frýdek-Místek Frýdecká skládka,a.s. Hyundai Pila Raškovice, Jaroslav Foldyna, Stolařství IDEÁL Šebesta Raškovice Huisman Konstrukce, Sviadnov HLH Divize výroba o.k., s.r.o.

61 Sponzoři: Děkujeme rovněž drobným sponzorům, bez nichž by se řada věcí nedala realizovat.

62 Naše škola neustále vzkvétá, bude tady ještě dlouhá léta
Naše škola neustále vzkvétá, bude tady ještě dlouhá léta. Než se člověk otočí, bude slavit sté výročí. Popřejme ji hodně zdaru, věčný smích a málo sváru. A B C D E


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Raškovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google