Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy a budoucnost RV Svět – EU – ČR - SR prof. Jan Vašák XI / 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy a budoucnost RV Svět – EU – ČR - SR prof. Jan Vašák XI / 2007."— Transkript prezentace:

1 Trendy a budoucnost RV Svět – EU – ČR - SR prof. Jan Vašák XI / 2007

2 Vybrané ceny agrárních produktů 2006 a 2007. Vážený průměr za SRN Komodita/cena EUR16.9.200710.9.2006Změna (%) Vepřové maso (kg)1,451,42+2 Drůbeží brojleři (kg)0,800,67+19 Kravské máslo bloky (kg)4,492,47+82 Potravinářská pšenice (t)237115+106 Potravinářské žito (t)227115+97 Krmný ječmen (t)213100+113 Sladovnický ječmen (t)250121+107 Šrot sojový (t)264179+47 Konzumní brambory (t)125194-33

3  Podíl agr. obchodu na svět. obchodu výrazně klesá - dříve 12%, nyní 7%  Obchoduje se jen s asi: - 17% pšenice, 7% rýže, 11% ost. obilí ale s: - 22% olejnatých semen - 31% bílk. mouček z olejnin - 38% olejů (72% u palmy) Autarkie = soběstačnost

4 Trendy OBILOVIN (bez rýže) 1978/9-2007/08 Dle USDA X/2007 Období Výměra (mil.ha) Výnos (t/ha) Produkce (mld. tun) Spotřeba (mld. tun) Zásoby ke spotřebě % 1978/95702,11,1831,13824 1988/95422,21,2181,30326 1988/95342,81,4811,44931 2007/85323,11,6541,66915 Ročně (%) -0,22+1,6+1,3+1,6-1,3

5 Trendy RÝŽE 1978/9-2007/08 Dle USDA X/2007 Období Výměra (mil.ha) Výnos (t/ha) Produkce (mld. tun) Spotřeba (mld. tun) Zásoby ke spotřebě % 1978/91442,726225222 1988/91473,433232634 1988/91533,839538835 2007/81544,141942517 Ročně (%) +0,23+1,7+1,6+1,7-0,8

6  Druhý max. VÝNOS i PRODUKCE  Rekordní SPOTŘEBA  nejnižší ZÁSOBY ČÍNA 2007/08 obilí bez rýže

7  za 10 let 2.nejnižší PRODUKCE  za 10 let nejnižší ZÁSOBY  za 10 let nejnižší VÝMĚRA Pokles výnosů (proti 2004 o 13% = 700 kg/ha) EU27 2007/08 obilí bez rýže

8  PRODUKCE - rekordní  EXPORT - 2. nejvyšší  SPOTŘEBA - rekordní  USA REKORD v produkci  USA REKORD v exportu Fakta obilí SVĚT 2007/08

9 Spotřeba PŠENICE stagnuje - ve vývozu roste váha Rusů, Kazachů, USA - klesá EU, Austrálie, Kanada, nestálá Ukrajina Spotřeba RÝŽE roste - Indie, Filipíny Spotřeba dalšího OBILÍ výrazně roste - celá Amerika, subsaharská Afrika, vých. a JV Asie Další fakta svět

10  BIOENERGE nehraje roli  Rozhoduje KONSUM - jižní Amerika, subsaharská Afrika, vých. a JV Asie  Vliv socialisace  Zájem o produkci, ceny neklesnou Co obecně plyne

11  Rozorání úhorů a vyšší zornění  Podpora produkce  Vyšší růst cen než v zahraničí  Zachování dotací  Mnoho kritik na zemědělce  Růst cen a boj o půdu  Růst prestiže zemědělství  Omezení bioenergie z potravin Prognóza pro EU

12 Náměstí Nebeského klidu, III/2007

13 Bilance obchodu s potravinami, nápoji a tabákem v miliardách Euro. Dle Eurostatu. Území/Rok199520002006 EU-4,2 EU15 -7,1 EU27 -9,9 EU27 ČR-0,45-0,99 SR-0,35-0,52 Holandsko10,913,716,8 Británie-6,9-11,8-19,9 USA11,6-2,5-13,9 Čína3,78,612,7

14 Trend světové a zemědělské populace. Podle FAO a dalších zdrojů. RokCelkem (miliard lidí) % zemědělské populace 20502,5064 19905,2849 20056,4740 20308,7034 20509,2030

15 Výměry intenzivně obdělávané půdy na 1 obyvatele země. Podle FAO a dalších zdrojů. Rokha / obyvatele 19600,44 19900,27 20000,23 20250,17 V EU25 0,21 ha, EU15 0,19 ha, EU10 0,32 ha, ČR 0,26 ha, SR 0,25 osévané orné půdy

16 Urbanisace světa. Dle J.R.Short 1992. Rok% městského obyvatelstva 1880 3 195030 199043 202560 Nové odpadky (tráva, listí, hnojiva)

17 Zaostávají znalosti. Upraveno z USDA. Období 1977/8- 1986/7 1997/8- 2006/7 Růst výnosů obilí (% za rok) +2,6+0,7 * jeteloviny a osevní postup v 18. a 19. století * genetika/šlechtění (Mendel 1865) * průmyslová hnojiva plošně po roce 1950-1960 * pesticidy plošně po roce 1960-1970 * ?GMO

18 Průměrná energetická spotřeba na obyvatele v kcal na den. Podle FAO Území a období1979-812001-03 Svět25502800 ČSSR/ČR a SR3360 3240 ČR, 2830 SR USA (max. na světě) 31803770 Eritrea (min. na světě) 1860 (součást Etiopie) 1520

19 Spotřeba masa na 1 obyvatele světa. Upraveno z PotashCorp Q2 z 27.7.2007, FAO, OilWorld a dalších zdrojů. Rokkg / obyvatele / rok 198030 200541 201044 Orientačně meziročně (2002-07) plus: 1,2% masa, 1,9% obilovin, 3% u tuků. Ročně obyvatel světa + 1,1% Kilokalorie z ŽV je proti RV energeticky asi čtyřikrát nevýhodnější

20 Změny teploty vzduchu. Dle Práva. UkazatelPraha KlementinumSvět Průměrná teplota (°C)9,44 (od r.1775)14 (za roky 1960-90) rok 200011,93 (nejteplejší) Deset nejteplejších let je mezi 1994 až 2006. V XX století růst světové teploty o 0,7°C rok 1892 7,43 (nejchladnější) období 2001-06 11,03 (od 10,86 do 11,36 °C) 200611,2914,54 (rekord)

21 Výnosy pšenice (q/ha) 1996-2007. Dle Eurostat. ÚzemíOd - Do (Min. – Max)Rok 2007 ČR42 - 5848 SR30 – 4840 Portugalsko7 – 2422 Španělsko17 – 3535 Maďarsko26 – 5136 Rumunsko15 – 3415 Dánsko66 – 7666 Sucho/ Škůdci/Choroby. Tempo z jihu na sever 50 km za 10 let (bázlivec = kukuričár, molice skleníková na máku 2007 na jihu SR)

22  ze 100% vodstva jen cca 3% sladké vody - z ní ale 2/3 v ledovcích  hledání zdrojů (otočení veletoků do pouští, přehrady) Sladká voda

23 Pokles světových zásob KomoditaFakta Obiloviny (bez rýže) 1977/8-1986/7 cca 25% 2005/6 cca 20% 2006/7 cca 15% 7 hlavních olejnin 2005/7 cca 19,5% 2007/8 cca 16,5% 8 hlavních tuků z RV i ŽV 2005/7 cca 16,8% 2007/8 cca 10,3%

24  44% druhů mořských ryb silně zdecimováno  25% je vyloveno  Ročně ubývá cca 11 mil. ha lesů  Ročně ale plus cca 2,5 mil. ha orné půdy Ubývá přirozených zdrojů potravy

25  Evropa + SSSR + USA + Kanady 1960 = 808 milionů obyvatel = cca 27% z celkové populace světa 2004 = 1059 milionů = 16% lidstva 2050 = 12% lidstva  Klesne počet obyvatel do r. 2050 EU25 z 460 na 450 milionů vč. imigrantů ČR z 10,3 na 8,8 a SR z 5,4 na 4,7  Stárneme (% lidí nad 65 let v populaci). Dle Eurostatu Krize euroamerické civilizaci  Sociální aparheid (důchodci/bezdomovci/neúplné rodiny/málo produktivní práce/vysoká spotřeba) Území/Rok19602050 EU251029,9 ČR9,531 SR7,229,3

26  liberalizace agrárního trhu = alokace výroby do nejpříhodnějších podmínek  získání zdrojů sladké vody (49% souše = pouště a zasolení, jen 10% se obdělává)  nové objevy (fyziologie rostlin, řízení klimatu, nové superorganismy a GMO) Proti OK (!!!) vývoji zemědělství

27 Zakázané ovoce v Zakázaném městě, Peking 2007

28 Využít výhodu přírodních podmínek Nevhodné plodinyVhodné plodiny Pšenice obecná (v ČR) i tvrdá (ČR/SR) Ječmen jarní OvesŘepka ozimá ŽitoBob na semeno KukuřiceSemeno trav LuskovinyBrambory na sadbu Brambory na konzumSemenářství Len stonkový i olejnýMák Slunečnice (hořčice) Téze: Plodiny s optimální zónou vhodnosti v kukuřičné a horské oblasti mají v EU řadu konkurentů.

29 Využít výhod velkých podniků Nevhodné plodinyVhodné plodiny Většina obilovinMák LuskovinyHořčice Sadařství (většina) a vinařství Semenářství a sadba Okrasné zahradnictvíChmel ŠkolkařstvíJečmen a Slad Většina zelinářství Skleníkové hospodářství Téze: Speciální výroba je pro malovýrobu odbytově velmi riziková. Velkoodběratelé vyžadují ucelené dodávky.

30 Plodiny a výroby pro uplatnění v EU Nevhodné plodinyVhodné plodiny Bez ŽV krmné obiloviny Ječmen a slad (v SR i pšenice) Luskoviny, sójaChmel v ČR a pivo (ČR/SR) Sadařství (většina) a vinařství Řepka (slunečnice) Okrasné zahradnictvíMák (hořčice) Školkařství Semenářství a sadba (brambor) Většina zelinářstvíTeplomilné zeleniny v SR Skleníkové hospodářství Téze: využít kombinací vhodných přírodních podmínek, předností velkovýroby a specifik Téze: využít kombinací vhodných přírodních podmínek, předností velkovýroby a specifik (velké podniky nákupu a služeb, kvalifikace, tradice, zdravé prostředí, vysoké výnosy atd.)

31 Změny v zastoupení hlavních plodin na o.p. ČR (%) a prognóza vývoje Plodina / Rok193020022007Výhled po roce 2010 OBILOVINY 58,657,960,3 Stagnace pšenice 10,731,531,3 Pokles (virózy, konkurence) žito 21,71,31,4 Stagnace oves 16,02,3 Stagnace ječmen jarní 9,812,814,3 Nárůst (snadná intenzifikace, nejvyšší ceny i zájem) kukuřice na zrno 0,32,63,6 Nárůst (nejvyšší výnosy z obilovin) OLEJNINY 0,215,217,5 Stagnace řepka 0,011,613,0 Pokles (konkurence sóji a palmy olejné, relativně nižší růst cen) hořčice 0,01,30,8 Nárůst ?, nejasné (pokles trhu s osivy, ale lepší prodeje merkantilu) mák 0,21,12,2 Nárůst (prodejní i cenový monopol, nenasycená poptávka) slunečnice 0,00,9 Stagnace, pokles (drahá výroba, konkurence od jiných producentů i olejnin) LUSKOVINY 1,91,31,2 Pokles (nízká cena, konkurence od dovozové sóji a jiných luskovin) Brambory 11,51,41,2 Stagnace Cukrovka 4,72,92,1 Pokles (další otevření trhu s cukrem ve prospěch levnější produkce ze třtiny) Jednoleté PÍCNINY a kukuřice 1,510,08,6 Nárůst (oživení produkce skotu včetně mlékařství) Víceleté PÍCNINY na orné půdě 22,49,68,0 Mírný nárůst (oživení produkce skotu včetně mlékařství) Sklizňová výměra (tis. ha) 3 8362 6972587* Nárůst o asi 10% (rozorání dočasného zatravnění - větší zisk z produkce než z údržby krajiny)

32 Změny v zastoupení hlavních plodin na o.p. SR (%) a prognóza vývoje Plodina / Rok193020022007Výhled po roce 2010 Obiloviny 64,159,258,4 Nárůst pšenice 20,029,326,8 Mírný pokles (virózy, konkurence) žito 11,5 2,71,6 Stagnace oves 10,5 1,51,6 Mírný pokles ječmen jarní 17,011,814,2 Nárůst (snadná intenzifikace, nejvyšší ceny i zájem) kukuřice na zrno 5,010,111,7 Nárůst (nejvyšší výnosy z obilovin) Olejniny 0,214,617,3 Pokles řepka 0,0 8,811,5 Pokles (konkurence sóji a palmy olejné, relativně nižší růst cen) hořčice 0,0 0,30,1 Nárůst – perspektiva nížin SR mák 0,20,00,1 Nárůst (skvělé ceny, prodejní i cenový monopol ČR, nenasycená poptávka) slunečnice 0,04,44,8 Stagnace (drahá výroba, konkurence od jiných producentů i olejnin) Luskoviny 1,80,91,0 Pokles (nízká cena, konkurence dovozové sóji a jiných luskovin) Brambory 10,41,91,3 Stagnace Cukrovka 2,52,21,4 Pokles (další otevření trhu s cukrem ve prospěch levnější produkce ze třtiny) Víceleté píc. na orné půdě 10,3 9,310,8 Mírný nárůst (oživení produkce skotu včetně mlékařství) Kuk. a jednoleté pícniny 2,1 8,77,1 Nárůst (oživení produkce skotu včetně mlékařství) Osev celkem (tis. ha) 1.7571.3841.348 Nárůst o asi 10% (rozorání dočasného zatravnění - větší zisk z produkce než z údržby krajiny)

33  Po pádu ŽV omezit krmné plodiny Nahradit krmnou pšenici kukuřicí na zrno  Pěstovat tržní plodiny Hlavně náročné speciální - homogenní partie - sladovnický ječmen, osiva, hořčici, mák  Zkrátit osevní postupy na 3-4 honné (2-4 plodiny) - intenzifikovat, produkovat, rozorávat Naděje

34  Růst cen energií  Růst cen rud a kovů  Nezvratný růst cen agrární produkce Chybí zdroje

35 Červený Újezd, sklizeň, 2007 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Trendy a budoucnost RV Svět – EU – ČR - SR prof. Jan Vašák XI / 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google