Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVOHORY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVOHORY."— Transkript prezentace:

1 PRVOHORY

2 PRVOHORY P R V O H O R Y perm karbon devon silur ordovik kambrium
250 mil. P R V O H O R Y mladší perm karbon starší devon silur ordovik kambrium 570 mil.

3 PRVOHORY perm karbon devon
? S pomocí tabulky v učebnici porovnej délku trvání jednotlivých period prvohor: ? Která perioda je nejdelší? ? Která perioda je nejkratší? ? Probíhaly delší dobu starší nebo mladší prvohory? perm karbon devon silur ordovik kambrium

4 PRVOHORY v geologické minulosti = zeměpis zaniklého světa
? Víte, čím se zabývá PALEOGEOGRAFIE? Rozmístěním kontinentů a oceánů v geologické minulosti = zeměpis zaniklého světa

5 PRVOHORY Dnešní svět

6 PRVOHORY Svět na počátku prvohor

7 PRVOHORY Svět na konci prvohor

8 PRVOHORY V průběhu prvohor došlo díky pohybům litosférických desek ke spojení všech kontinentů v jeden celek superkontinent PANGEA

9 PRVOHORY ? Jaké důkazy mohou dokládat existenci Pangey?
některé kontinenty svými tvary do sebe zapadají jako části skládačky výskyt stejných hornin na různých kontinentech v částech, které kdysi přiléhaly k sobě přítomnost stejných zkamenělin

10 PRVOHORY ? Jak vznikají pohoří?
Nejčastěji vrásněním vyvolaným pohyby litosférických desek.

11 PRVOHORY kaledonské (kambrium - devon) variské (devon - perm) Vrásnění
(např. vznik Skandinávského pohoří a Skotské vysočiny) variské (devon - perm) (vznik České vysočiny, Uralu, Arden, Francouzského středohoří, atd.)

12 PRVOHORY ? Vyhledejte tato pohoří na mapě Evropy:
Skandinávské pohoří, Skotská vysočina, Česká vysočina, Ural, Ardeny, Francouzské středohoří. ? Pokuste se vysvětlit vyvrásnění uvedených pohoří v souvislosti se vznikem Pangey.

13 PRVOHORY Život v prvohorách
V prvohorách došlo k explozivnímu rozvoji života (vznikly všechny kmeny dnes žijících živočichů) Ve starších prvohorách se život vyvíjel pouze ve vodě Živočichové žili přisedle, pohybovali se po dně nebo volně ve vodě.

14 PRVOHORY Život v prvohorních mořích ? Obrázek zobrazuje život v
kambrickém moři. Poznáte některé živočichy? Zkuste je zařadit do systému.

15 PRVOHORY Život v prvohorních mořích
Kromě trilobitů a medúz žili v prvohorních mořích mnozí další bezobratlí živočichové, např. koráli, měkkýši a lilijice a graptoliti. Jejich činností vznikaly rozsáhlé korálové útesy, jejichž pozůstatkem do současnosti jsou vápence.

16 PRVOHORY Obratlovci V mořích žili i obratlovci zastoupení rybami a parybami.

17 V devonu se objevili první obojživelníci.
PRVOHORY Obratlovci V devonu se objevili první obojživelníci.

18 PRVOHORY Obratlovci V mladších prvohorách se vyskytli i první plazi.

19 PRVOHORY ? V čem se liší rozmnožování obojživelníků a plazů?
Obojživelníci se rozmnožují ve vodě a plazi na souši.

20 PRVOHORY Rostlinstvo Na počátku prvohor se rostliny vyvíjely pouze ve vodě. Během siluru se objevily první suchozemské rostliny.

21 PRVOHORY ? Zkuste vysvětlit, jakými změnami musely projít
rostliny, aby mohly přežít na souši: Musely: přizpůsobit se větším teplotním změnám vytvořit nové orgány (např. kořeny) vytvořit cévní svazky vytvořit zpevňovací pletiva přizpůsobit se dýchání vzdušného kyslíku změnit způsob rozmnožování a rozšiřování ...

22 PRVOHORY Rostlinstvo V karbonu se na Zemi vyskytly první pralesy. Rostly v nich zejména výtrusné rostliny (přesličky, plavuně a kapradiny), objevily se i první nahosemenné rostliny. Pozůstatkem jsou sloje černého uhlí.

23 PRVOHORY ? Jak vzniklo černé uhlí? ? Kde jsou v České republice
naleziště černého uhlí? Vyhledejte je v mapě.

24 PRVOHORY ? V jakém podnebném pásu vznikly
prvohorní vápence v České republice? V tropickém pásu, což dokládá i současné rozšíření korálových útesů na Zemi.

25 PRVOHORY Krajina Čech před 400 milióny lety

26 PRVOHORY ? V jakém podnebném pásu se nacházelo naše území v karbonu?
Ve vlhkém tropickém pásu, o čemž svědčí pralesovitá vegetace, ze které vzniklo černé uhlí.

27 PRVOHORY Pouště, což dokládá červené zbarvení
? Jaký typ krajiny u nás převládal v permu? Pouště, což dokládá červené zbarvení sedimentů z konce prvohor.

28 PRVOHORY Vymírání na konci prvohor nastalo dosud největší vymírání v historii Země vymřelo přes 95% všech prvohorních rodů vymírání postihlo mořské i suchozemské ekosystémy vymřeli trilobiti, graptoliti, mnozí koráli, primitivní rostliny

29 PRVOHORY Prvohory v České republice
ČR je světově významnou oblastí výskytu prvohorních hornin Zastoupeny jsou horniny ze všech period prvohor ? Vyhledejte v mapě následující místa: Český kras, Křivoklátská vrchovina, Ostravská pánev, Moravský kras, Nízký Jeseník, Trutnov

30 PRVOHORY Barrandien území ležící jihozápadně od Prahy
jedna z nejvýznamnějších oblastí starších prvohor na světě

31 PRVOHORY Barrandien jméno území podle významného paleontologa Joachima Barrande, který jako první území prozkoumal

32 PRVOHORY Barrandien Klonk vrch u Suchomast v Českém krasu,
kde je vyznačen mezinárodní stratotyp hranice silur- devon

33 PRVOHORY Moravský kras leží severně od Brna
je tvořen devonskými vápenci

34 PRVOHORY Ostravsko oblast výskytu černého uhlí (karbon)

35 PRVOHORY Podkrkonoší Zbarvení půd prozrazuje permské stáří podložních sedimentů

36 PRVOHORY TRILOBITI kmen: členovci Vůdčí zkameněliny prvohor
Žili v mořích celého světa Výskyt: kambrium - perm Velikost těla: 0,6 – 75 cm Stavba těla: hlava, hruď a zadeček Popsáno několik tisíc druhů

37 PRVOHORY MEDÚZY kmen: Žahavci Žijí v mořích celého světa
Výskyt: starohory - současnost Stavba těla: zvon a ramena s žahavými buňkami

38 PRVOHORY KORÁLI kmen: Žahavci Žijí v koloniích
Vytvářejí schránky z uhličitanu vápenatého

39 PRVOHORY MĚKKÝŠI kmen: Měkkýši
Vůdčími zkamenělinami prvohor jsou plži, mlži i hlavonožci.

40 PRVOHORY LILIJICE kmen: Ostnokožci Žijí v mořích
Výskyt: kambrium - současnost Stavba těla: stonek a koruna s kalichem a rameny

41 PRVOHORY GRAPTOLITI kmen: Polostrunatci Vyhynulí mořští živočichové
žijící v koloniích Výskyt: ordovik – devon Vůdčí zkameněliny prvohor

42 PRVOHORY STROMATOPORY
Mořští žahavci, kteří si podobně jako koráli vytvářeli kostru z uhličitanu vápenatého

43 PRVOHORY PŘESLIČKY V karbonu rostly v tehdejších pralesích stromovité formy dosahující až 15 metrů výšky.

44 PRVOHORY PLAVUNĚ Nejznámější stromovité formy jsou Sigillaria a
Lepidodendron

45 PRVOHORY STROMOVITÉ KAPRADINY

46 PRVOHORY NAHOSEMENNÉ ROSTLINY
V karbonských lesích rostly například kordaity nebo jehličnaté stromy rodu Dadoxylon.

47 PRVOHORY (570 – 250 mil. let) Dělení prvohor:
Zapište si do sešitu! PRVOHORY (570 – 250 mil. let) Dělení prvohor: Starší: Kambrium, Ordovik, Silur,Devon Mladší: Karbon, Perm Paleontologie se zabývá studiem zkamenělin vyhynulých organismů. K určení stáří se využívá metoda rozpadu radioaktivních prvků.

48 Starší prvohory Kambrium Ordovik Silur Život pouze v oceánech,
Zapište si do sešitu! Starší prvohory Kambrium Život pouze v oceánech, Objevují se trilobiti, mlži, hlavonožci, ryby a paryby Ordovik Proběhlo kaledónské vrásnění Silur Objevují se první suchozemské organismy Tvorba ozónové vrstvy

49 Mladší prvohory Karbon Perm
Zapište si do sešitu! Mladší prvohory Karbon Rozšiřování kapradin, přesliček a plavuní  černé uhlí Rozvoj hmyzu a obojživelníků. Perm Vývoj plazů a vznik nahosemenných rostlin POZOR! Příčinou změn na konci prvohor došlo k velkému vymírání rostlin a živočichů (95 % všech rodů)!


Stáhnout ppt "PRVOHORY."

Podobné prezentace


Reklamy Google