Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geologie je nauka o Zemi. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř naší planety i na jejím povrchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geologie je nauka o Zemi. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř naší planety i na jejím povrchu."— Transkript prezentace:

1 Geologie je nauka o Zemi. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř naší planety i na jejím povrchu.

2 LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v pevném stavu
sahá do hloubky 100 – 300 km pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném stavu = astenosféra

3 Vnitřní stavba Země

4 Vnitřní stavba Země

5 Zemská kůra Zopakujte si, jaké existují základní typy zemské kůry a v čem se liší:

6 Zemská kůra pevninská Ø mocnost 35 km (20 – 80 km) oceánská
3 vrstvy (sedimentární, žulová a čedičová) podstatně starší větší objem (64%) oceánská Ø mocnost 10 km ( km) 2 vrstvy (sedimentární a čedičová) podstatně mladší menší objem (21%) ( přechodná - zabírá asi 15% objemu kůry)

7 Složení litosféry litosféra je složena z pevných hornin TYPY HORNIN vyvřelé (magmatické) usazené (sedimentární) přeměněné (metamorfované)

8 Vyvřelé horniny vznikají tuhnutím magmatu podle místa vzniku se dělí na vyvřeliny hlubinné a výlevné V čem se liší hlubinné a výlevné vyvřeliny?

9 Vyvřelé horniny hlubinné vyvřeliny výlevné vyvřeliny
tuhnou v hloubce, takže nerosty jsou dobře vykrystalované př. žula výlevné vyvřeliny tuhnou na povrchu Země, takže nerosty nejsou dobře vykrystalované př. čedič

10 Přeměněné horniny vznikají přeměnou (metamorfózou) jiných hornin za vyšších teplot a tlaků mají většinou charakteristické páskování př. rula

11 Usazené horniny vznikají zvětráváním (erozí) starších hornin a následným usazením (sedimentací) pokrývají značnou část povrchu Země př. pískovec nebo vápenec

12 litosféra není jednolitá, ale je rozlámaná na litosférické desky
litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují

13 Jak se projevuje na povrchu Země
pohyb litosférických desek? Nejčastěji zemětřesením, vulkanickou činností a horotvornými pochody.

14 Rozhraní litosférických desek
DIVERGENTNÍ KONVERGENTNÍ NEUTRÁLNÍ

15 Rozhraní litosférických desek

16 Divergentní rozhraní litosférických desek
na tomto rozhraní vzniká nová zemská kůra typickým příkladem divergentního rozhraní jsou středooceánské hřbety Najděte na mapě světa příklady divergentního rozhraní:

17 Středoatlantský hřbet

18 Island Ostrov je vynořenou částí Středoatlantského hřbetu
díky divergenci se Island neustále zvětšuje Hekla

19 Východoafrický rift Která tektonická jezera leží ve Východoafrickém riftu?

20 Konvergentní rozhraní litosférických desek
na tomto rozhraní zaniká zemská kůra typickým příkladem divergentního rozhraní jsou subdukční zóny Najděte na mapě světa příklady konvergentního rozhraní:

21 Najděte na mapě daných pohoří činné sopky:
Kordillery a Andy Pásemná pohoří, která vznikla díky konvergenci litosférických desek Najděte na mapě daných pohoří činné sopky:

22 Kordillery a Andy Sv. Helena Popocatépetl Chimborazo Nevado del Ruiz

23 Neutrální rozhraní litosférických desek
Na tomto rozhraní se pohybují dvě desky podél sebe Ukázkovým příkladem neutrálního rozhraní je zlom San Andreas v Kalifornii Která města leží podél zlomu San Andreas a jak je tento zlom ovlivňuje?

24 San Andreas Na zlomu San Andreas nebo v jeho blízkosti leží například San Francisco nebo Los Angeles

25 San Francisco 1906

26 Los Angeles 1989

27 (zeměpis zaniklého světa)
Vznik pevnin a oceánů Rozmístěním, tvarem a velikostí pevnin a oceánů v geologické minulosti se zabývá PALEOGEOGRAFIE (zeměpis zaniklého světa) V průběhu historie Země došlo k obrovským změnám na mapě světa

28 Svět na počátku prvohor

29 V průběhu prvohor došlo díky pohybům litosférických desek ke spojení všech kontinentů v jeden celek
superkontinent PANGEA

30 Jaké důkazy mohou dokládat existenci Pangey
Jaké důkazy mohou dokládat existenci Pangey? - některé kontinenty svými tvary do sebe zapadají jako části skládačky - výskyt stejných hornin na různých kontinentech v částech, které kdysi přiléhaly k sobě - přítomnost stejných zkamenělin

31 Na počátku druhohor došlo díky pohybům litosférických desek k rozpadu Pangey
Laurasie + Gondwana

32 Sledujte pozorně rozpad Pangey na následujících mapách
Sledujte pozorně rozpad Pangey na následujících mapách. Které dnešní kontinenty tvořily Laurasii a které Gondwanu? Který oceán vznikl v druhohorách?

33 Svět na počátku druhohor

34 Svět uprostřed druhohor

35 Svět na konci druhohor

36 Svět ve starších třetihorách

37 Svět v mladších třetihorách

38 Současný svět

39 Pevniny nejstaršími jádry pevnin jsou tzv. štíty ke štítům se přimykají platformy, které vznikly na okrajích štítů ostatní části pevnin vznikly nejčastěji vyvrásněním

40 nejstaršími jádry Evropy jsou baltský štít a ukrajinský štít
Evropa nejstaršími jádry Evropy jsou baltský štít a ukrajinský štít K nim se přimyká evropská platforma, tvořící podloží Východoevropské roviny ostatní části Evropy se na jádro „připojily“ vrásněním při kolizích kontinentů

41 Evropa Pokuste se vysvětlit vznik Skandinávského pohoří Uralu Alp:


Stáhnout ppt "Geologie je nauka o Zemi. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř naší planety i na jejím povrchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google