Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? “ Mgr. Petra Skuhrová REMEDIUM Praha občanské sdružení Konference Život 90 8. 11. 2013, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? “ Mgr. Petra Skuhrová REMEDIUM Praha občanské sdružení Konference Život 90 8. 11. 2013, Praha."— Transkript prezentace:

1 „Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? “ Mgr. Petra Skuhrová REMEDIUM Praha občanské sdružení Konference Život 90 8. 11. 2013, Praha

2 I. Rozpočet – typy, struktura, pravidla pro sestavení rozpočtu II. Jak pracovat se ztrátovým rozpočtem?

3 ~ každý má svůj rozpočet - Rozpočet - státu - obce - podniku - domácnosti - jedince Typy rozpočtů

4 ~ zdravý rozpočet je přebytkový! - příjmy osoby/ domácnosti - výdaje osoby/ domácnosti Pokud příjmy převyšují nad výdaji hovoříme o přebytkovém rozpočtu. Opačné rozložení příjmů a výdajů značí schodkový rozpočet. Příjmy se však také mohou rovnat výdajům - tehdy hovoříme o vyrovnaném rozpočtu. Rozpočet je souhrn příjmů a výdajů jedince či domácnosti za určité období (obvykle jeden měsíc). Rozpočet osobní, rodinný

5 ~ složení příjmů se v průběhu života mění! Obvyklé složení příjmů pracujícího člověka mzda/plat, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, někdy výživné, mimořádné příjmy např. podpora od rodičů, dědictví apod. Obvyklé složení příjmů seniora důchod, sociální dávky, příspěvky od rodiny, mimořádné příjmy Příjmy domácnosti/ jednotlivce

6 ~ nezapomeňte myslet na zadní kolečka! Obvyklé složení výdajů pracujícího člověka potraviny, náklady na bydlení (hypotéka), doprava, mobilní telefon, internet, spoření, pojištění, výdaje spojené s potřebami dětí, zábava. V současné době se však mezi časté výdaje řadí také splátky závazků. Obvyklé složení výdajů seniora potraviny, náklady na bydlení, doprava (v Praze od 70 let zdarma), léky, poplatky u lékařů, mobilní telefon, nezřídka splátky závazků. Výdaje domácnosti/ jednotlivce

7 ~ nejtěžší je sebezkázeň! Fáze č. 1 – Plán rozpočtu - V této fázi je potřeba stanovit si období, na které sestavujeme rozpočet. Dále určit předpokládané příjmy a výdaje a stanovit jejich částky. Důležité je nezapomenout na rezervu. Fáze č. 2 – Realizace rozpočtu - Nejtěžší fáze, která vyžaduje pravidelné sledování a zaznamenávání příjmů a především výdajů. Pomůckou mohou být tabulky, obálky, sešit. Fáze tvorby rozpočtu

8 ~ nezapomeňte myslet na „zadní kolečka“! Fáze č. 3 – Vyhodnocení rozpočtu - Na konci stanoveného období je potřeba vyhodnotit, zda se naše předpoklady naplnily. Možné výsledky vyhodnocení rozpočtu - Přebytek – ideální výsledek. I v tomto případě je vhodné pracovat na tvorbě dalších rezerv. - Vyrovnané příjmy a výdaje – na první pohled uspokojující výsledek. Je však potřeba začít pracovat na tvorbě rezervy, pokud již nebyla zohledněna dříve. - Ztráta – v tomto případě je potřeba začít pracovat na opatřeních, která povedou ke zlepšení situace – nejprve k vyrovnání rozpočtu. Vyhodnocení vedení rozpočtu

9 ~ Každý krok vpřed si zaslouží pochvalu! Navrhovaná opatření - Provedení revize příjmů a výdajů - u výdajů je nutné definovat NEZBYTNÉ a OSTATNÍ výdaje. Zvážení, které výdaje lze omezit. Informovat o důsledcích nehrazení nezbytných výdajů. Rizikové jsou především dluhy na nájemném a službách, neuhrazené závazky vůči věřitelům, absence prostředků na léky. - Zhodnocení možností navýšení příjmů – dle zdravotního stavu snaha získat brigádu. Zmapování možností čerpání dalších sociálních dávek. V úvahu obvykle přichází příspěvek na bydlení, v některých případech příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením či dávky pomoci v hmotné nouzi. Postup při řešení ztrátového rozpočtu

10 ~ Každý krok vpřed si zaslouží pochvalu! Navrhovaná opatření - Zmapování možnosti pomoci rodiny – zjištění, zda v rodině existují „živé“ vztahy a zda je pomoc rodiny reálná. V budoucnu možnost uzavření dědických smluv. - Ověření aktuální výše závazků včetně jednání o změně splátkového kalendáře. - Prodej majetku – pokud tato možnost přichází v úvahu. - Změna místa pobytu – toto opatření bývá na zvážení především v situaci, kdy reálně hrozí dluhy na nájemném a následné vystěhování z bytu (v budoucnu absence bytových náhrad). Postup při řešení ztrátového rozpočtu

11 ~ Nezabavitelná částka není životní minimum! Výše nezabavitelných částek - Nezabavitelná částka jednotlivce 6.064,66 Kč - Nezabavitelná částka na vyživované dítě, manžela/lku činí 1.516,66 Kč - Částka zabavitelná bez omezení 9.097,--Kč Exekuce důchodu

12 ~ exekuce není možná vždy! Osamělý senior, vyživovací povinnosti 0, výše důchodu činí 10.800,--Kč, nepřednostní pohledávka. a) Stanovení nezabavitelné částky = 6.064,66 b) Rozdíl mezi výší důchodu a nezabavitelnou částkou 10.800 – 6.064,66 = 4.735.34 c) Zaokrouhlení částky 4.735,34 na nejbližší nižší částku dělitelnou třemi = 4.734,--Kč d) Rozdělení této částky na třetiny = 1.578,--Kč. První třetina nebo její zbytek bude použit na uhradní nepřednostní pohledávky. Druhá třetina by byla využita k uhrazení přednostní pohledávky, pokud není, zůstane dlužníkovi. Třetí třetina je ponechána dlužníkovi vždy! Částka důchodu po srážce = 9.222,--Kč. Exekuční srážky v praxi

13 Děkuji za pozornost ! Petra Skuhrová petra.skuhrova@remedium.cz


Stáhnout ppt "„Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? “ Mgr. Petra Skuhrová REMEDIUM Praha občanské sdružení Konference Život 90 8. 11. 2013, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google