Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První pomoc Neodkladná resuscitace Zástava dechu Výukový text

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První pomoc Neodkladná resuscitace Zástava dechu Výukový text"— Transkript prezentace:

1 První pomoc Neodkladná resuscitace Zástava dechu Výukový text

2 Hodnocení základních životních funkcí ( trvání max.1 min )
První pomoc Hodnocení základních životních funkcí ( trvání max.1 min ) Vědomí – reakce na dotaz, podnět (různého typu) různá úroveň poruchy vědomí až bezvědomí Dýchání - pohyby hrudníku proud vydechovaného vzduchu Krevní oběh – hmatný tep Novorozenci oblast srdečního hrotu Kojenci a.brachialis Ostatní děti a dospělí a.carotis, a.femoralis

3 Postačující pro umělé dýchání
První pomoc Normální dechová frekvence Dospělý 12 – 18 dechů/min Děti 20 – 30 dechů /min Obsah kyslíku (O2) ve vdechovaném ( atmosférickém) vzduchu je 21 % ve vydechovaném vzduchu Cca 16 % Postačující pro umělé dýchání Cyanóza Modravé zabarvení v důsledku zvýšeného množství neokysličeného hemoglobinu v krvi

4 První pomoc Zástava dechu Příčiny
neprůchodnost dýchacích cest (aspirace, zapadlý jazyk, alergie, .. ) poranění hrudníku vdechování kouře, onemocnění … Příznaky chybí dýchací pohyby hrudníku (hodnotíme pohledem, pohmatem – přiložením ruky na hrudník, event. na břicho) není cítit proud vydechovaného vzduchu postupné promodrávání (rty, nos, ….) – cyanóza ( objevující se v řádu desítek sekund)  ztráta vědomí ( do 2-3 min )  zástava oběhu Pozor ! Ojedinělé či lapavé vdechy – nelze považovat za dostačující Přistupujeme k umělému dýchání !

5 Zástava dechu První pomoc Další podstatné
Zástava základních životních funkcí u dětí - primárně většinou zástava dýchání Postup PP u dětí – základní rozdíly proti postupu u dospělých šetrnější provedení – menší síla, menší objemy u vdechů jiná frekvence úkonů jiné vzájemné poměry úkonů Děti dělíme do tři základních skupin: Novorozenci a kojenci ( 0.– 1. rok) Malé děti ( 1. – 7. rok) Starší děti (nad 8.let, nad 25 kg hmotnosti, nad 125 cm výšky)

6 Uvolnění dýchacích cest - dospělí, starší děti
První pomoc Uvolnění dýchacích cest - dospělí, starší děti poloha vleže na zádech na pevné podložce otevření a prohlédnutí ústní dutiny případně vyčištění, odstranění překážky (viz.dále) záklon hlavy  tlak na čelo hranou jedné ruky prsty druhé ruky zvednout bradu oddálí se kořen jazyka od zadní stěny hltanu určit, zda zástava dechu a krevního oběhu Trojitý manévr: záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti, otevření úst - dnes není doporučován pro laické záchrance

7 Umělé dýchání – dospělí, starší děti
První pomoc Umělé dýchání – dospělí, starší děti záklon hlavy - dlaň jedné ruky přitisknout na čelo a prsty této ruky stisknout nos druhá ruka může přidržovat bradu nádech  rozevřená ústa na ústa postiženého  vydechneme  oddálíme ústa nebo nádech  rozevřená ústa na nos ( nelze-li dýchat ústy) – zavřená ústa  vydechneme  oddálíme ústa 2 vdechy - dostatečný objem (vdech v trvání kolem 1 s) hrudník se viditelně zvedá/klesá

8 Uvolnění dýchacích cest – malé děti
První pomoc Uvolnění dýchacích cest – malé děti poloha vleže na zádech na pevné podložce otevření a prohlédnutí ústní dutiny případně vyčištění, odstranění překážky (viz.dále) Jen mírný záklon hlavy – nebezpečí poranění páteře ( tlak na čelo hranou jedné ruky, prsty druhé zvednout bradu oddálí se kořen jazyka od zadní stěny hltanu určit, zda zástava dechu a krevního oběhu Umělé dýchání – malé děti záklon hlavy jen mírný (! nebezpečí poranění páteře) dýcháme do úst či současně do úst i do nosu ( dle velikosti dítěte) 5 základních vdechů, každý v trvání  1 sek !!! objem tak, aby se zvedal hrudník, ale nedýchat proti odporu

9 Uvolnění dýchacích cest - novorozenci (do konce 1.měsíce života)
První pomoc Uvolnění dýchacích cest - novorozenci (do konce 1.měsíce života) kojenci ( do konce prvního roku) jen mírným záklonem hlavy (podložení pod ramínky) prsty druhé ruky jemně přizvedneme bradu zjistíme, zda zástava dechu či dítě dýchá při zástavě ihned zahajujeme umělé dýchání Umělé dýchání při mírném záklonu hlavy (viz výše) provedeme  5 základních vdechů z úst (! jen jejich objem) do úst a nosu  zvedání hrudníku – ne proti odporu

10 Průchodnost dýchacích cest - dospělí
První pomoc Průchodnost dýchacích cest - dospělí Postižený při vědomí nejprve vyzveme postiženého k mohutnému kašli není-li postačující pak  úder do zad a) postižený vsedě, předklon, hlava ke kolenům b) postižený vleže na boku, tvář k zachránci úder plochou dlaně mezi lopatky mírně nalevo či vpravo od páteře!!! manévr lze opakovat max. 5x Heimlichův manévr

11 Průchodnost dýchacích cest - dospělí
První pomoc Průchodnost dýchacích cest - dospělí Heimlichův manévr rázné stlačení nadbřišku riziko: zvracení a poškození vnitřních orgánů při vědomí (v předklonu) zezadu obejmeme trup postiženého pažemi do oblasti mezi pupkem a mečovitým výběžkem dáme pěst jedné ruky, druhou jí uchopíme prudce stlačíme nadbřišek směrem dovnitř a nahoru neúspěch: střídat 5 úderů mezi lopatky s 5 Heimlichovými manévry

12 Průchodnost dýchacích cest - dospělí
První pomoc Průchodnost dýchacích cest - dospělí Heimlichův manévr b) v bezvědomí: klečíme obkročmo nad postiženým  stlačíme nadbřišek (místo, směr viz. výše) oběma rukama složenýma na sebe ! Laik – nedoporučuje se provádět manévr u osoby v bezvědomí  volá ZS, zahájí resuscitaci – tlak při srdeční masáž může vést k uvolnění překážky V bezvědomí - ochabnutí hrtanového svalstva, změna polohy překážky, může umožnit průnik vzduchu do plic

13 Průchodnost dýchacích cest – děti
První pomoc Průchodnost dýchacích cest – děti  postup dle věku a velikosti dítěte … Starší děti: vyzvat ke kašli střídání 5 úderů mezi lopatky s 5 Heimlich.manévry  !! menší síla než u dospělých, šetrně !! Mladší děti: 3-5 úderů mezi lopatky, vyzvat ke kašli pokud neúspěch  3-5 stlačení hrudníku: zezadu obejmout hrudník v dolní třetině ruce nad dolní polovinu hrudní kosti stlačit směrem nahoru opakovaný neúspěch - stlačení nadbřišku !! menší síla, šetrně !!

14 Průchodnost dýchacích cest - novorozenci, kojenci
První pomoc Průchodnost dýchacích cest - novorozenci, kojenci dítě si položíme bříškem na své předloktí hlavičku níže, přidržovat prsty nebo dítě uchopíme za nohy a otočíme hlavou dolů několik (3 -5) úderů plochou dlaně v oblasti mezi lopatkami ! přiměřenou silou, šetrně pokud neuspějete dítě si položíte na předloktí, obličejem nahoru, hlavičku mírně skloněnou 3 – 5 stlačení hrudníku dvěma prsty v dolní polovině hrudní kosti

15 Heimlichův manévr První pomoc
Stlačení nadbřišku k vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest Neprovádíme u: těhotných velmi malých dětí, kojenců Při podezření na krvácení do dutiny břišní a hrudní U zevního poranění hrudníku a břicha

16 Dýchání s použitím resuscitační roušky
První pomoc Dýchání s použitím resuscitační roušky ochrana zachránce event.vyčištění ústní dutiny záklon hlavy do úst postiženého střední protiskluzovou část a igelitem překrýt obličej pro vdech musí igelit přiléhat umožnit unikání vzduchu při „výdechu“

17 Koniopunkce – koniotomie
První pomoc Koniopunkce – koniotomie poslední možnost při akutní neprůchodnosti dýchacích cest při nemožnosti jiného řešení ( rozsáhlá poranění ústní dutiny, otok laryngu - alergie, vysoko zaklíněný předmět … ) Provedení: záklon hlavy, podložení zad vyhmatání štěrbiny mezi prstencovou a štítnou chrupavkou, tu fixujeme rukou protětí všech vrstev ve štěrbině řezem 0,5 – 1 cm dlouhým (tah vazů – rozšíří otvor) punkce – vbodnutí několika jehel(kanyl) o ø 1,5 – 2 mm

18 Tonutí První pomoc Ohrožení života v důsledku: Laryngospazmu
křeče svalů hrtanu  zabrání vniknutí vody Vdechnutí vody do plic Voda sladká – vstřebá se do oběhu, „naředění“  rozpad ery  fibrilace srdce Voda slaná – „nasává“ tekutinu z organismu do plic  plicní otok; zahuštění krve Vzhledem k rozvoji zmíněných změn má být postižený, i pokud se rychle zotavuje, předán vždy do lékařské péče. Příznaky: opuchlé šedomodré rty a ušní boltce, strach, nepravidelné dýchání  v zástavu dýchání, poté ztráta vědomí, zástava srdeční

19 Postup PP při tonutí První pomoc
Technická PP – vytažení postiženého z vody; vlastní bezpečnost !! Laická PP - Kříšení První vdechy již na hladině ( v úvahu vlastní bezpečnost, provádí spíš cvičení záchranáři) či v loďce Na břehu – neztrácet čas pokusy o vylévání vody Poloha na boku – otevřít a vyčistit ústa od cizích předmětů Postižený v bezvědomí, zachované životní funkce – umístíme do Rautekovy zotavovací polohy + viz dále. V bezvědomí, se zástavou dechu a srdeční akce poloha na zádech  resuscitace (viz.příslušná téma)

20 Postup PP při tonutí – pokračování
První pomoc Postup PP při tonutí – pokračování Resuscitovat co nejdéle – podchlazený organizmus tonoucího má menší nároky na O2 Obnova základních životních funkcí  zotavovací poloha na boku ZZS volat co nejdříve  dále do příjezdu opět kontrola životních funkcí - možnost srdeční zástavy Tepelný komfort – zabránit dalšímu podchlazení (odstranit mokrý oděv) Vždy volat ZZS - možné komplikace

21 První pomoc Použitá literatura BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, ISBN KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I. Praha: Grada, ISBN SRNSKÝ,P. První pomoc u dětí. Praha:Grada,2007, ISBN STELZER, J., CHYTILOVÁ,L.: První pomoc pro každého. Praha: Grada2007. ISBN PETRŽELA, M.: První pomoc pro každého. Praha: Grada 2007 ISBN


Stáhnout ppt "První pomoc Neodkladná resuscitace Zástava dechu Výukový text"

Podobné prezentace


Reklamy Google