Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12.1.2015 Návrh způsobu financování opatření Národní strategie BESIP (k diskusi)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12.1.2015 Návrh způsobu financování opatření Národní strategie BESIP (k diskusi)"— Transkript prezentace:

1 12.1.2015 Návrh způsobu financování opatření Národní strategie BESIP (k diskusi)

2 12.1.2015 Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu Usnesení č. 25 z prosince 2010: Rada vlády doporučuje vládě navýšit prostředky ve prospěch realizace Národní strategie BESIP a doporučuje subjektům, které mají na poklesu nehodovosti ekonomický zájem, aby na Národní strategii BESIP přispěly podílovým financováním. Usnesení č. 32 ze září 2011: Zřízení pracovní skupiny k realizaci usnesení 25/2010

3 12.1.2015 Usnesení č. 36 z prosince 2011: Zřízení Výboru pro financování (navrženi členové: MD, MV, MF, SFDI, ČAP, AK, SMOCR, ŘSD, Nadace BESIP)

4 12.1.2015 Současný model financování: „Každý za své“ Omezené zdroje

5 12.1.2015 Návrh nového modelu: Bezpečnost na silnicích je věcí nás všech Socioekonomické ztráty: usmrcení, těžce a lehce zranění, hmotné škody (v mld. Kč Zdroj: CDV) 2002: 49,7 2003: 53,5 2004: 54,0 2005: 52,5 2006: 48,3 2007: 50,9 2008: 49,3 2009: 37,4

6 12.1.2015 Škody na majetku (38 %) Ztráty na produkci (33,4 %) Náklady na zdravotní péči (13,9 %) Sociální výdaje (9,9 %) Zajištění místa DN, záchranné a likvidační práce (0,7 %) Další náklady (znalecké posudky, administrativa…)

7 Cost benefit analýza dopravně bezpečnostních opatření Aktuální náklady do BESIP a náklady po snížení nehodovosti a jejich následků

8 12.1.2015 Cíl Národní strategie BESIP do roku 2020: Snížení počtu usmrcených (dosažení průměrné úrovně EU, tj. snížení počtu usmrcených osob o 60 % oproti roku 2009) Snížení těžce zraněných (o 40 % oproti roku 2009)

9 12.1.2015 Sci-fi nebo reálný cíl?

10 12.1.2015 Dopravně bezpečnostní opatření  snížení socioekonomických ztrát Efektivita dopravně bezpečnostních opatření

11 12.1.2015 Návrh postupu: 1) Kdo má na snížení nehodovosti ekonomický zájem + stanovení podílu 2) Model podílového financování založený na rozsahu předpokládaného snížení socioekonomických ztrát v důsledku snížení dopravních nehod a jejich následků (možné způsoby zapojení subjektů, které ekonomicky profitují na silničním provozu, na financování opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu) 3) Způsob redistribuce těchto prostředků, vč. vytvoření kontrolních mechanismů

12 12.1.2015 „Rada vlády pro BESIP“ v SRN 25 volených a 4 určení členové 6 výborů 45 zaměstnanců

13 12.1.2015 Příjmy v roce 2010 Členské příspěvky 715.057,50 € Spolkové ministerstvo dopravy – základní příspěvek 3.067.000,00 € Spolkové ministerstvo dopravy – kampaně a mimoř. příspěvky 1.374.066,00 € DGUV (asociace pojišťoven) 6.252.750,00 € Fin. příspěvky dalších členů DVR 1.300.000,00 € Ostatní příjmy 267.000,00 € Celkem 12.975.873,50 €

14 12.1.2015 Výdaje v roce 2010 Zabezpečení programů 11.987.682,99 € Ostatní náklady 15.000,00 € Provozní a administrativní náklady 973.190,51 € Celkem 12.975.873,50 €

15 12.1.2015 Jeden z možných modelů: Jednotný dopravně bezpečnostní webový portál s participací veřejného i privátního sektoru Grantový systém pro podporu bezpečnosti silničního provozu dle priorit stanovených Radou vlády pro BESIP

16 Děkuji za pozornost JUDr. Jana Horáková Odbor bezpečnostní politiky, odd. analýz a strategií Ministerstvo vnitra ČR jana.horakova@mvcr.cz 974 832 335 12.1.2015

17 Návrh usnesení ? Sekretariát Rady vlády pro BESIP (v rámci rozpočtu odd. BESIP) zajistí k realizaci usnesení Rady vlády pro BESIP č. 25 z roku 2010 a) zpracování návrhu modelu podílového financování opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu ze soukromých a veřejných zdrojů založený na rozsahu předpokládaného snížení socioekonomických ztrát v důsledku snížení dopravních nehod a jejich následků, případně návrh možného finančního zapojení subjektů, které ekonomicky profitují na silničním provozu b) zpracování modelu financování opatření Národní strategie BESIP


Stáhnout ppt "12.1.2015 Návrh způsobu financování opatření Národní strategie BESIP (k diskusi)"

Podobné prezentace


Reklamy Google