Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA"— Transkript prezentace:

1 8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY 8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. III/ Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Zpracováno 18. ledna 2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA
RELATIVISTICKÁ HMOTNOST v klasické fyzice hmotnost je konstantní nezávisle na rychlosti v relativistické fyzice hmotnost tělesa se s jeho rostoucí rychlostí zvětšuje m0 – klidová hmotnost (v soustavě K´) m – relativistická hmotnost Z tohoto vztahu vyplývá, proč těleso nemůže dosáhnout rychlosti světla: působí-li na těleso síla, s rostoucí rychlostí roste i jeho hmotnost. Pro v → c jde m → ∞, a proto podle 2. Newtonova zákona (F=ma) a → 0.

3 Graf závislosti hmotnosti tělesa na rychlosti
v/c m/m0 1,00 0,1 1,01 0,2 1,02 0,3 1,05 0,4 1,09 0,5 1,15 0,6 1,25 0,7 1,40 0,8 1,67 0,9 2,29 0,92 2,55 0,95 3,20 0,97 4,11 0,98 5,03 0,99 7,09

4 Zákon zachování hmotnosti
Celková relativistická hmotnost izolované soustavy těles zůstává při všech dějích probíhajících uvnitř soustavy konstantní.   Při rychlosti blížící se rychlosti světla hmotnost roste nade všechny meze, z toho vyplývá, že žádné hmotné těleso nemůže tuto rychlost překročit.

5 URYCHLOVAČE ČÁSTIC Obr.: 1 - Letecký záběr Stanfordského lineárního urychlovače SLAC (3 km) Obr.: 2 - Letecký záběr Fermilabu (prstenec urychlovače má průměr 6,3 kilometru)

6 Relativistický zákon zachování hybnosti
RELATIVISTICKÁ HYBNOST Zákon zachování hybnosti platí i ve STR pro libovolnou rychlost.   Relativistický zákon zachování hybnosti Celková hybnost izolované soustavy těles zůstává u všech dějů probíhajících uvnitř soustavy konstantní.   ZZ relativistické hmotnosti a ZZ relativistické hybnosti platí ve všech IVS.   Ověřeno srážkami částic. 

7 b) v soustavě, vzhledem k níž se těleso pohybuje rychlostí 0,4c.
7.10 Jakou rychlostí ve srovnání s rychlostí světla se musí pohybovat v urychlovači proton, aby se jeho hmotnost o 40% zvětšila? 7.14 Těleso tvaru krychle o hraně 0,12 m má hmotnost 10,6 kg. Vypočtěte hustotu tělesa a) v soustavě, vzhledem k níž je těleso v klidu, b) v soustavě, vzhledem k níž se těleso pohybuje rychlostí 0,4c.

8 Hliníkový kvádr o rozměrech a0, b0, c0  a hmotnosti m0 se pohybuje rychlostí 0,995c ve směru osy x vzhledem k soustavě souřadnic S tak, že jeho hrana a0 je rovnoběžná s osou x  této soustavy. Určete hustotu hliníku vzhledem k soustavě souřadnic S ρ0 = 2 700 kg.m-3

9 Použitá literatura Literatura:
BARTUŠKA, K.: Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity. Prometheus, Praha ISBN LEPIL, O. a kol.,: Fyzika – sbírka úloh pro střední školy. Prometheus, Praha 2010 ISBN TARÁBEK, P., ČERVINKOVÁ, P.: Odmaturuj z fyziky. Didaktis, Brno 2004 ISBN Obrázky: [1] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [2] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google