Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „VÝUKA NA GYMNÁZIU PODPOROVÁNA ICT“ IV/2-2-1-03 VLASTNOSTI FUNKCE 1 MATEMATIKA PRO II. ROČNÍK GYMNÁZIA – FUNKCE I Autor: Mgr. Alexandra Bouchalová Zpracováno dne 5. 8. 2013

2 Definiční obor a obor hodnot funkce Vlastnosti funkce 1 2 y x 045123 4 5 6 1 2 3 -3-2 -3 -2 f Grafem f-ce f je sjednocení bodů C, D a úseček EF a AB kromě bodu X. A B C D E F X

3 Definiční obor a obor hodnot funkce Vlastnosti funkce 1 3 y x 045123 4 5 6 1 2 3 -3-2 -3 -2 f Definičním oborem jsou x-ové souřadnice všech bodů grafu funkce. A B C D E F D(f) =  -3; -2)  (-2; -1   {0}   1; 5  X

4 Definiční obor a obor hodnot funkce Vlastnosti funkce 1 4 y x 045123 4 5 6 1 2 3 -3-2 -3 -2 f Oborem hodnot funkce jsou y-ové souřadnice všech bodů grafu funkce. A B C D E F H(f) =  -3; -1    2; 6) X

5 Definiční obor a obor hodnot funkce Vlastnosti funkce 1 5 Definičním oborem jsou všechna x, která můžeme do rovnice funkce dosadit! 2 – x  0 x  2  Určete D(f) funkce f:, funkční hodnotu f(1) a rozhodněte, zda číslo 0 patří do oboru hodnot funkce.  D(f) = (–  ; 2)  (2;  ) = R – {2} Hodnotu funkce f v bodě 1 vypočítáme dosazením do rovnice funkce: f(1) = 1

6 Definiční obor a obor hodnot funkce Vlastnosti funkce 1 6 Posledním úkolem je rozhodnout, zda existuje x  D(f), pro něž platí f(x) = 0. Určete D(f) funkce f:, funkční hodnotu f(1) a rozhodněte, zda číslo 0 patří do oboru hodnot funkce.  0  H(f)

7 Sudost a lichost funkce Vlastnosti funkce 1 7 Funkce se nazývá sudá funkce  1.  x  D(f)  -x  D(f) 2.  x  D(f); f(-x) = f(x) Definice y x 0123 4 5 6 1 2 3 -3 -2 Graf sudé funkce je souměrný podle osy y. f

8 Sudost a lichost funkce Vlastnosti funkce 1 8 Funkce se nazývá lichá funkce  1.  x  D(f)  -x  D(f) 2.  x  D(f); f(-x) = -f(x) Definice Graf liché funkce je souměrný podle počátku 0 soustavy souřadnic. y x 02 8 -2 -8 f

9 Sudost a lichost funkce Vlastnosti funkce 1 9 Funkce g je sudá. Rozhodněte, zda je funkce g: y = 3x 2 - 1 sudá nebo lichá. g(–x) = 3 (–x) 2 – 1 = 3x 2 – 1 = g(f) Rozhodněte, zda je funkce h: sudá nebo lichá. Funkce h je lichá.

10 Použitá literatura Literatura JARNÍK, Vojtěch. Diferenciální počet (I). 7. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1984. ISBN 104-21-852. KUBEŠOVÁ, Naděžda a Eva CIBULKOVÁ. Matematika: přehled středoškolského učiva. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 239 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN 978-808-6873-053. ODVÁRKO, Oldřich, Miloš BOŽEK a Marta RYŠÁNKOVÁ. Matematika: pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN, 1985. ISBN 14-499-85. ODVÁRKO, Oldřich. Matematika pro gymnázia: Funkce. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2008, 168 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-357-8. PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 978-807-1960-997. VOCELKA, Jindřich. Maturujeme jinak. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001. ISBN 80-719-6221-X. Vlastnosti funkce

11 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „VÝUKA NA GYMNÁZIU PODPOROVÁNA ICT“ SOUBOR PREZENTACÍ MATEMATIKA PRO II. ROČNÍK GYMNÁZIA


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google