Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Ulrych 7. B 31. základní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Ulrych 7. B 31. základní škola"— Transkript prezentace:

1 Jan Ulrych 7. B 31. základní škola
Husitství Jan Ulrych 7. B 31. základní škola

2 Mistr Jan Hus Od roku 1398 učil na pražské univerzitě, kde se později stal rektorem, kázal v Betlémské kapli proti církvi, byl prohlášen za kacíře, z Prahy byl vyhnán, odjel na koncil do Kostnice, 6.července 1415 byl na břehu Rýna zaživa upálen. Obr. č. 1

3 Revoluce Tři roky po upálení Jana Husa se v česku nedělo téměř nic,
Obr. č. 2 Revoluce Tři roky po upálení Jana Husa se v česku nedělo téměř nic, roku první pražská defenestrace - byli vyhozeni z oken novoměstské radnice její konšelé, DEFENESTRACE – násilné vyhození z okna, první pražská defenestrace se stala signálem k zahájení revoluce, necelý rok po defenestraci husité deklarovali svůj program: čtyři pražské artikuly (články): přijímání z kalicha, svobodu kázání slova Božího, církev zbavenou majetku a světské moci, trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení hříšníků.

4 Založení Tábora Na jaře 1420 založili husité město Tábor,
žili zde dle husitských pravidel. Obr. č. 3

5 1421 - Bitva na Vítkově – husité porazili Zikmundovo vojsko,
na jaře 1421 husité převzali kontrolu nad většinou královských a velkých poddanských měst ve středních a východních a severozápadních Čechách. Obr. č. 4 - obraz bitvy na Vítkově

6

7 Husitské zbraně Vynález vozové hradby, důležitá úloha pěchoty,
Obr. č. 6 - vozová hradba Vynález vozové hradby, důležitá úloha pěchoty, využití střelných zbraní: Obr. č. 5 - hákovnice Obr. č. 7 - bombarda

8 Husitské zbraně Zbraně pro obyčejný lid: Obr. č. 10 - kropáč
Obr. č. 8 - cep Obr. č. 9 - sudlice Obr. č řemdih

9 Husitské války 1420 – bitva u Sudoměře, 1424 – bitva Malešova,
1424 – smrt Jana Žižky u Přibyslavi, 1426 – bitva u Ústí nad Labem, poražena první křížová výprava pod vedením Prokopa Holého, 1427 – bitva u Tachova, poražena další křížová výprava, 1431 – „bitva“ u Domažlic, křižáci utíkají před zpěvem písně „Ktož sú boží bojovníci“, 1433 – husité neuspěli při obléhání Plzně.

10 Rozdělení husitů po neúspěšném dobývání Plzně
Umírnění Radikální umírnění se spojili se Zikmundem, 1434 – bitva u Lipan, panská jednota (umírnění Zikmund) porazili radikály konec husitských válek.

11 Otázky na závěr Kdy a kde byl upálen Mistr Jan Hus?
Vyjmenuj alespoň jeden ze čtyř pražských artiklů. Řekni alespoň jednu z husitských střelných zbraní. Řekni alespoň dvě ze zbraní pro obyčejný lid. V jaké bitvě zemřel Jan Žižka a kdo ho nahradil v čele Husitů? 14. července 1415 v Kostnici, přijímání z kalicha, svobodu kázání slova Božího, církev zbavenou majetku a světské moci, trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení hříšníků, bombarda, hákovnice, cep, sudlice, kropáč, řemdih, bitva u Přibyslavi, Prokop Holý.

12 Shrnutí Mistr Jan Hus byl rektorem UK, kázal proti církvi,
husitská revoluce začala upálením Mistra Jana Husa na břehu Rýna , roku 1419 – první pražská defenestrace, husité deklarovali svůj program – čtyři pražské artikuly, roku 1420 husité založili město Tábor kde žili dle vlastních pravidel.

13 Shrnutí 1421 – první husitská bitva, porazili Zikmundovo vojsko,
vynález vozové hradby, použití obyčejných zbrání, první využití střelných zbraní, 1424 – smrt Jana Žižky u Přibyslavi, nahradil ho Prokop Holý, po neúspěšném obléhání Plzně se husité rozdělili na umírněné a radikální, umírnění se spojili se Zikmundem a v bitvě u Lipan porazili radikály → konec husitských válek.

14 Použité zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
Video :

15 Zdroje použitých obrázků:


Stáhnout ppt "Jan Ulrych 7. B 31. základní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google